جنسیت :
زن
سن :
34
مدرک تحصیلی :
امضاء :
هروقت که خواستی در مورد راه رفتن کسی نظر بدی اول کمی با کفش های او راه برو