جنسیت :
زن
سن :
28
مدرک تحصیلی :
امضاء :
بـَعضــی آه هـا را هـَرچـِقدر هم از تـه دل بــِکشـی سیـنه ات خـالـی نمـیشـود. امروز سـینه مـَن پـُر از همان آه هـاست!!!!