شرکت کنندگان مسابقه بهترین سرآشپزها
ترخینه

ترخینه

389 رای
4096 206
fariba

fariba

308 رای
3480 151
پاریس

پاریس

305 رای
3779 147
Farnooshii

Farnooshii

276 رای
2337 155
نینو

نینو

250 رای
2006 106
بهار

بهار

249 رای
1699 113
عطر و ادکلن

عطر و ادکلن

248 رای
1429 117
 خاتون

خاتون

241 رای
1648 125
Darya

Darya

1359 123