1186
شرکت کنندگان مسابقه بهترین سرآشپزها
ترخینه

ترخینه

389 رای
4149 207
fariba

fariba

308 رای
3528 151
پاریس

پاریس

305 رای
3877 147
Farnooshii

Farnooshii

276 رای
2399 155
نینو

نینو

250 رای
2009 106
بهار

بهار

249 رای
1734 113
عطر و ادکلن

عطر و ادکلن

248 رای
1439 117
 خاتون

خاتون

241 رای
1656 125
Darya

Darya

1365 123