2454
2563
عنوان

اگ از انتخاب رشته سر درمیارین

125 بازدید | 12 پست

این همون دبیری زبان محسوب میشه؟ تو پذیرشش زده کشوری و محل خدمت اینا هم نداره… یکی میگفت باید رتبت خیلی خوب شه این مدلی پذیرش بشی درسته؟

رتبش میدونم خیلی خووووووب باید باشه

دوست عزیزم یادت باشه قدرت دست خداست اون برات میچینه نه آدما به خودش اعتماد کن و از خودش بخواه اونی که تورو آفریده هیچ وقت تورو به حال خودت ول نمیکنه به حرف دلت گوش میده بهترین مخلوقش تویی دورت بگردم حرص حرف و کارا دیگران نخور به خدای خودت بچسب باور کن قدرت برا خداس باکمک قدرت و بزرگی خدات بجنگ تا برسی به هرچی که تو ذهنت یا قلبت داری :) فاطمه هستم مهربون عاشق رنگ قرمز و کمی بی عصاب خیلی جاها با حرفایی ک شنیدم کم اوردم ضعیف شدم بی عصاب تر قاطی داغون اما دوباره با کمک خدای خودم پاشدم به این باور رسیدم که قدرت دست خداس و تا اون نخواد هیچ اتفاقی نمیوفته از خودش خواستم و میدونم خدایی ک همیشه هوامو داشت هیچ وقت ولم نمیکنه به قلبم گوش میده و من با وجود خدا ادامه میدم و تا زره جونی که در بدن دارم میجنگم برا زندگیم من خدارو دارم . همیشه خدا هست فقط تو گاهی فکرای بد میکنی دوست عزیزم با قدرت خدای خودت ادامه بده به هیچ حرف کاری اهمیت نده تو خدارو داری چی بهتر این؟ یه خانومی دیدم گفت ذکر یا الله سنگ از زمین بلند میکنه انقدر گفت تا مشکلش حل شد = نتبجه حرفام گلی 

سلام... نه این اموزش زبانه. با مدرک اموزش زبان میشه مربی شد یا بعدا ازمون استخدامی داد ولی اون دانشگاه فرهنگیانه که از اول دبیریه و محل خدمت داره

عاشق فیلم، کتاب، و تجربه های تازه م

 

بچه ها باورتون نمیشهبرای بچم از «داستان من» با اسم و عکس خودش کتاب سفارش دادم، امروز رسید خیلی جذذذابه، شما هم برید ببینید،

 خوندن همه کتابها با اسم بچه خودتون مجانیه، کودکتون قهرمان 

داستان میشه، اینجا میتونید مجانی بخونید و سفارش بدید 

دانشگاه فرهنگیان نیست  ینی تو فقط اموزش زبان رو یاد میگیری و دیگ کار پیدا کردن و کار کردن با خ ...

خب با رشته ی زبان و ادبیات پس چه فرقی داره.. اخه تو تجربی هم دیدم این مدلی داشت

ممکنه تو مدارس بتونی تدریس کنی؟

2571
دانشگاه فرهنگیان نیست  ینی تو فقط اموزش زبان رو یاد میگیری و دیگ کار پیدا کردن و کار کردن با خ ...

ببخشید شما میدونید زمان ثبت نام دانشگاه نیمسال دوم کی هست حدودا برا پیام نور

دوست عزیزم یادت باشه قدرت دست خداست اون برات میچینه نه آدما به خودش اعتماد کن و از خودش بخواه اونی که تورو آفریده هیچ وقت تورو به حال خودت ول نمیکنه به حرف دلت گوش میده بهترین مخلوقش تویی دورت بگردم حرص حرف و کارا دیگران نخور به خدای خودت بچسب باور کن قدرت برا خداس باکمک قدرت و بزرگی خدات بجنگ تا برسی به هرچی که تو ذهنت یا قلبت داری :) فاطمه هستم مهربون عاشق رنگ قرمز و کمی بی عصاب خیلی جاها با حرفایی ک شنیدم کم اوردم ضعیف شدم بی عصاب تر قاطی داغون اما دوباره با کمک خدای خودم پاشدم به این باور رسیدم که قدرت دست خداس و تا اون نخواد هیچ اتفاقی نمیوفته از خودش خواستم و میدونم خدایی ک همیشه هوامو داشت هیچ وقت ولم نمیکنه به قلبم گوش میده و من با وجود خدا ادامه میدم و تا زره جونی که در بدن دارم میجنگم برا زندگیم من خدارو دارم . همیشه خدا هست فقط تو گاهی فکرای بد میکنی دوست عزیزم با قدرت خدای خودت ادامه بده به هیچ حرف کاری اهمیت نده تو خدارو داری چی بهتر این؟ یه خانومی دیدم گفت ذکر یا الله سنگ از زمین بلند میکنه انقدر گفت تا مشکلش حل شد = نتبجه حرفام گلی 
خب با رشته ی زبان و ادبیات پس چه فرقی داره.. اخه تو تجربی هم دیدم این مدلی داشت ممکنه تو مدارس بتون ...

زبان و ادبیات اون بخش اموزش رو نداره... و تو دانشگاه یاد نمیدن چطور زبان درس بدین.

عاشق فیلم، کتاب، و تجربه های تازه م
خب با رشته ی زبان و ادبیات پس چه فرقی داره.. اخه تو تجربی هم دیدم این مدلی داشت ممکنه تو مدارس بتون ...

امسال پسرم کنکور داد تو انتخاب رشته زده بود مثلا آموزش شیمی از مشاور پرسیدم گفت همون فرهنگیانه.که پسر من آموزش ابتدایی قبول شد 

  خدایا دستمونو محکم بگیر وول نکن 
امسال پسرم کنکور داد تو انتخاب رشته زده بود مثلا آموزش شیمی از مشاور پرسیدم گفت همون فرهنگیانه.که پس ...

ببخشید شما میدونید زمان ثبت نام دانشگاه نیمسال دوم کی هست حدودا برا پیام نور

دوست عزیزم یادت باشه قدرت دست خداست اون برات میچینه نه آدما به خودش اعتماد کن و از خودش بخواه اونی که تورو آفریده هیچ وقت تورو به حال خودت ول نمیکنه به حرف دلت گوش میده بهترین مخلوقش تویی دورت بگردم حرص حرف و کارا دیگران نخور به خدای خودت بچسب باور کن قدرت برا خداس باکمک قدرت و بزرگی خدات بجنگ تا برسی به هرچی که تو ذهنت یا قلبت داری :) فاطمه هستم مهربون عاشق رنگ قرمز و کمی بی عصاب خیلی جاها با حرفایی ک شنیدم کم اوردم ضعیف شدم بی عصاب تر قاطی داغون اما دوباره با کمک خدای خودم پاشدم به این باور رسیدم که قدرت دست خداس و تا اون نخواد هیچ اتفاقی نمیوفته از خودش خواستم و میدونم خدایی ک همیشه هوامو داشت هیچ وقت ولم نمیکنه به قلبم گوش میده و من با وجود خدا ادامه میدم و تا زره جونی که در بدن دارم میجنگم برا زندگیم من خدارو دارم . همیشه خدا هست فقط تو گاهی فکرای بد میکنی دوست عزیزم با قدرت خدای خودت ادامه بده به هیچ حرف کاری اهمیت نده تو خدارو داری چی بهتر این؟ یه خانومی دیدم گفت ذکر یا الله سنگ از زمین بلند میکنه انقدر گفت تا مشکلش حل شد = نتبجه حرفام گلی 
2456
سلام... نه این اموزش زبانه. با مدرک اموزش زبان میشه مربی شد یا بعدا ازمون استخدامی داد ولی اون دانشگ ...

ببخشید شما میدونید زمان ثبت نام دانشگاه نیمسال دوم کی هست حدودا برا پیام نور

دوست عزیزم یادت باشه قدرت دست خداست اون برات میچینه نه آدما به خودش اعتماد کن و از خودش بخواه اونی که تورو آفریده هیچ وقت تورو به حال خودت ول نمیکنه به حرف دلت گوش میده بهترین مخلوقش تویی دورت بگردم حرص حرف و کارا دیگران نخور به خدای خودت بچسب باور کن قدرت برا خداس باکمک قدرت و بزرگی خدات بجنگ تا برسی به هرچی که تو ذهنت یا قلبت داری :) فاطمه هستم مهربون عاشق رنگ قرمز و کمی بی عصاب خیلی جاها با حرفایی ک شنیدم کم اوردم ضعیف شدم بی عصاب تر قاطی داغون اما دوباره با کمک خدای خودم پاشدم به این باور رسیدم که قدرت دست خداس و تا اون نخواد هیچ اتفاقی نمیوفته از خودش خواستم و میدونم خدایی ک همیشه هوامو داشت هیچ وقت ولم نمیکنه به قلبم گوش میده و من با وجود خدا ادامه میدم و تا زره جونی که در بدن دارم میجنگم برا زندگیم من خدارو دارم . همیشه خدا هست فقط تو گاهی فکرای بد میکنی دوست عزیزم با قدرت خدای خودت ادامه بده به هیچ حرف کاری اهمیت نده تو خدارو داری چی بهتر این؟ یه خانومی دیدم گفت ذکر یا الله سنگ از زمین بلند میکنه انقدر گفت تا مشکلش حل شد = نتبجه حرفام گلی 
خب با رشته ی زبان و ادبیات پس چه فرقی داره.. اخه تو تجربی هم دیدم این مدلی داشت ممکنه تو مدارس بتون ...

اره خب چون مدرک اموزش داری بهتر میتونی استخدام قرار دادی بشی تو مدارس غیر انتفاعی 

ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2545
2574
2530
2052
2449