2328
عنوان

چیکار کنمممم؟‌ تجربه ایی دارید؟

128 بازدید | 10 پست

امروز صبح آزمایش خون دادم...دستم درد میکنه🥲 

این بار ۳ یا ۴ هست که آزمایش میدم.. دفعات قبل به این شدت درد نداشت 

چیکار کنم خوب بشه؟

سعی میکنم خوشحال باشم⚡🤍

متاسفانه من هربار میرم آزمایشگاه دولتی تا دوماه درد و کبودی دارم

کاربر قدیمی ام اما با کاربری جدید اومدم 😆            یه کاربری آیدیشو گذاشته بود چش_سفید منم گفتم به یادش بزارم چش_سیاه🤪

آیا می‌دانید در هفته ۳۶ بارداری باید برای ذخیره خون بندناف نوزادتان ثبت‌نام کنید؟!

2343
نه آخه دفعات قبل خیلی بهتر بود...این بار خیلی درد میکنه

کمپرس آب گرم بزار

کاربر قدیمی ام اما با کاربری جدید اومدم 😆            یه کاربری آیدیشو گذاشته بود چش_سفید منم گفتم به یادش بزارم چش_سیاه🤪