2328

سه ماه حقوقش ندادن امروز رفت بحثش شده بیرونش کردن 

رئیسش یه زن مستبد زورگویی...😔

شوهرم میگه گفتم‌زنم حاملس خرجم زیاده چرا حقوقم نمیدبن 

گفته مگه من حاملش کردم باید صبر کنی تا حساب پر شه...

خلاصه اینکه الان از ناراحتی خوابم نمیبره 

خودشم بیداره کلافس ..

چیکار کنم با این وضعیت بارداری بیکاری شوهرم ...

دعا کنید خدا یه دری باز کنه ...

بچه ها باورتون نمیشه! برای بچم از «داستان من» با اسم و عکس خودش کتاب سفارش دادم، امروز رسید خیلی جذذذابه، شما هم برید ببینید،

 خوندن همه کتابها با اسم بچه خودتون مجانیه، کودکتون قهرمان 

داستان میشه، اینجا میتونید مجانی بخونید و سفارش بدید.


2343

نترس خواهر 

من دیدم زنش پا به ماه بوده افتاده کمرش شکسته نه بیمه ایی نه چیزی بیکارم شده 

خدا بهش رحم کرده و الان شوهرش تونست یه شغل خوب پیدا کنه و وضعشون عالی شد 

دستا بالا دستا بالا ...😂😂😂😂میبینم که با ریتم میخونی
خدا دوستون داشت یه کار خوب پیدا میکنه چه زن پررو و بی حیایی بوده 

خیلی....

شوهرم میگه دیروز داشت برنامه سفر میچید استامبول یه هفته ای بره شهریور هوا خوبه 

منم برای این ناراحت شدم چرا حقوق من سه ماه نداده اما پول برای تفریح داره تازه بهشم گفتم زنم باردار دستم خالیه 

2344
2052
2037
2108