2328

بچه ها اگر مشکل پزشکی داشتید میتونید از این سایت بپرسید کلی دکتر متخصص دارند که میتونند راهنماییتون کنند.

سایت‌شون

تو شهر ما عالیه 

 بعضیا مثل سگ هار پاچه میگیرن                          منت بر سر بنده حقیر گذاشته و لایک نفرمایید.                                                                     با تشکر
2334
والا تجربه این خرکیفیو ندارم نمیدانم 

🤣

یکی برسع بع دادم دلمو بع یکی دادم از خوبای روزگاره مثل اونو کسی ندارع😌 اون توی دلارامم😻💘🍯 ........دلبرم هم توی دلبراماوحشی هم نفسی هم دلبر🙈❤.....تخسمم😝توی نگینم خیلی دوستت دالم🫂🤍.......یکتایی هم عشق منه😚💛
شهر شما کجاست؟؟؟؟

مازندران

 بعضیا مثل سگ هار پاچه میگیرن                          منت بر سر بنده حقیر گذاشته و لایک نفرمایید.                                                                     با تشکر