2328

بچه ها باورتون نمیشه! برای بچم از «داستان من» با اسم و عکس خودش کتاب سفارش دادم، امروز رسید خیلی جذذذابه، شما هم برید ببینید،

 خوندن همه کتابها با اسم بچه خودتون مجانیه، کودکتون قهرمان 

داستان میشه، اینجا میتونید مجانی بخونید و سفارش بدید.


2334

خانم وکیل همون ایرانسل واسه کارتون بهتره 

بی اعصاب نیستم__اتفاقا مهربونم.ازهیچ کسی هیچ انتظاری ندارم.مخصوصا از اینجایی ها که مجازین.ولی دل نمیشکونم گرچه مجازین ولی با یه قلب نشستن پشت کاربری پس قطعا جواب دل شکستن بی جواب نمیمونه