2328

خانما هر چی دوس دارید در مورد آینده حال گذشته نفر بعدی بگید با جنبه ها بیان 😌

تا جایی که یادمه قبلنا همه چی قشنگتر بود حتی همین نی نی سایت ،البته نینی یارا روز به روز زیبا تر از دیروزن ،والا😎😜کاربر قدیمیم 👋

بچه ها اگر مشکل پزشکی داشتید میتونید از این سایت بپرسید کلی دکتر متخصص دارند که میتونند راهنماییتون کنند.

سایت‌شون

2334

نفر بعدی گذششته تلخی داشته ولی آیندش روشنه

تا جایی که یادمه قبلنا همه چی قشنگتر بود حتی همین نی نی سایت ،البته نینی یارا روز به روز زیبا تر از دیروزن ،والا😎😜کاربر قدیمیم 👋

نفر بعد فردا خبر خوبی بهش میرسه

هر حاجتی داری 7 بار دعای نادعلی کبیربخون معجزس که میگم⭐️👌میگه که:باز این خودکار ها دارد به پایان میرسد؛گر چه مِهر از او ندیدم دارد آبان میرسد🙂💫شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی💛💫نقش بندی میکند هر دم خیالش در نظر؛هیچ نقاشی نمیبندد چنین نقشی دگر💫 بارونو دوست دارم اما همیشه اقیانوش موجب ترسم بوده🐚🌙جهت خوشبختیم یه یا ارحم الراحمین مهمانم کن💛🌙
نفر بعدی خیلی خوشتیپه😂

مرسی😂

هر حاجتی داری 7 بار دعای نادعلی کبیربخون معجزس که میگم⭐️👌میگه که:باز این خودکار ها دارد به پایان میرسد؛گر چه مِهر از او ندیدم دارد آبان میرسد🙂💫شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی💛💫نقش بندی میکند هر دم خیالش در نظر؛هیچ نقاشی نمیبندد چنین نقشی دگر💫 بارونو دوست دارم اما همیشه اقیانوش موجب ترسم بوده🐚🌙جهت خوشبختیم یه یا ارحم الراحمین مهمانم کن💛🌙