2328

درمورد چیش نظر بدیم؟؟؟

قیافه من🔫😑😑وقتی تو تاپیک خانومای باردار میرم ... از پشت بوم صدای گربه میاد روی بچم اثر نذاره 😑🔫 با هندزفری آهنگ گوش دادم بچم ناقص نشه 😑🔫تو لقمم مو بود نپیچه دور گردن بچم خفه شه 😑🔫 یدونه کنجد رو نون بود بچم سقط نشه😑🔫 موز خوردم بچم نیوفته 🔫😑الویه خوردم، تخم مرغ خام توی سسش رو بچم اثر نذاره😲 حالت تهوعم قطع شده بچم نمرده باشه🔫😑 داشتم بستنی میخوردم یه تیکش افتاد رو شکمم سنگین نباشه بچم سقط بشه🔫😑😑 درو محکم کوبیدم گوش بچم پاره نشه🔫😑کشمش خوردم بچم فلان نشه . یدونه بالشت جابجا کردم بچم ال نشه . وقتی باد پرده رو تکون میده نوار سربی پرده واسه جنین ضرر نداره؟ ذراتش توی هوا معلق بشه😫😫😫بچه فامیل با لیزر اسباب بازیش نور انداخت روم واسه بچه ضرر نداشته باشه🤦‍♀️ مادرشوهرم با این وضعم میخاد بیاد خونمون شب نشینی ..مگه چند روزه دیگه داری تا زایمان ؟ دوهفتمه عزیزم🔫😑😑😑                                                                                                                           

بچه ها اگر مشکل پزشکی داشتید میتونید از این سایت بپرسید کلی دکتر متخصص دارند که میتونند راهنماییتون کنند.

سایت‌شون

یکی بیاد واسه منو تمیز کنه

من شنیدم دعاینی نی سایتیا خیلی میگیره پس لطفا لطفا برای     قبولیم در دانشگاه فرهنگیان یه صلوات مهمونم کنید❤           نه دوستان بچه نیستم به دلایلی عقب موندم از درس     صلوات فرستادین بهم بگین واسه حاجتتون بفرستم😘
2051

من جای تو باشم کل کابینتارو عوض میکنم روی کاشی ها هم بین کابینتی تخته ای میزنم

من شنیدم دعاینی نی سایتیا خیلی میگیره پس لطفا لطفا برای     قبولیم در دانشگاه فرهنگیان یه صلوات مهمونم کنید❤           نه دوستان بچه نیستم به دلایلی عقب موندم از درس     صلوات فرستادین بهم بگین واسه حاجتتون بفرستم😘

منم عصری شوهرم زنگ زد گفت دوستش که وکیله میخواد بیاد خونمون

یه جوری جنگی خونه رو تمیز کردم

الان آشپزخونم همینجور برق میزنه🤪

بعده رفتنت هرروزم شده غروبِ دلتنگِ جمعه مادربزرگ😭💔
منم عصری شوهرم زنگ زد گفت دوستش که وکیله میخواد بیاد خونمون یه جوری جنگی خونه رو تمیز کردم الان آش ...

چقدر خنده دار میشد بعد تمیز کاری میگفت عزیزم کنسل شد نمیایم🤣🤣🤣🤣

خدایا تو بساز .تو بسازی قشنگه❤❤❤❤❤❤
مثلاً جای یخچال خوبه یا وسایل دیگه 

والا من حس خفگی بهم دست داد اصلا تصورشم برام وحشتناکه همچین اشپزخونه ای .. برچسپ بگیر کابینتا رو رنگ روشن کن اون ابگرمکن رو هم عوض کن دیواری بگیر یا بده کلا ببرنش داخل کابینت جوری ک پیدا نباشه اصلا..  رنگ کابینتا ک روشن باشه تمیزی و چیمدمان مابقی وسایل بیشتر ب چشم میاد ی لامپ پر نور تری هم بگیر براش من ۵۰ وات گرفتم


قیافه من🔫😑😑وقتی تو تاپیک خانومای باردار میرم ... از پشت بوم صدای گربه میاد روی بچم اثر نذاره 😑🔫 با هندزفری آهنگ گوش دادم بچم ناقص نشه 😑🔫تو لقمم مو بود نپیچه دور گردن بچم خفه شه 😑🔫 یدونه کنجد رو نون بود بچم سقط نشه😑🔫 موز خوردم بچم نیوفته 🔫😑الویه خوردم، تخم مرغ خام توی سسش رو بچم اثر نذاره😲 حالت تهوعم قطع شده بچم نمرده باشه🔫😑 داشتم بستنی میخوردم یه تیکش افتاد رو شکمم سنگین نباشه بچم سقط بشه🔫😑😑 درو محکم کوبیدم گوش بچم پاره نشه🔫😑کشمش خوردم بچم فلان نشه . یدونه بالشت جابجا کردم بچم ال نشه . وقتی باد پرده رو تکون میده نوار سربی پرده واسه جنین ضرر نداره؟ ذراتش توی هوا معلق بشه😫😫😫بچه فامیل با لیزر اسباب بازیش نور انداخت روم واسه بچه ضرر نداشته باشه🤦‍♀️ مادرشوهرم با این وضعم میخاد بیاد خونمون شب نشینی ..مگه چند روزه دیگه داری تا زایمان ؟ دوهفتمه عزیزم🔫😑😑😑