2328

هست ؟🥺💔

🖇- گویا که جهان بعد تو زیبا شدنی نیست 🖤✋گِرِفتــی طُ اَزم غُرورُ . . !シ︎🥺› به غیر از من اگه یاری بگیری دلبرم به خون شارگم دستت حنا کن دلبرم😂✋🏻
الان خوابن که حسشون قوی تر شه

خیلی دلم گرفته یعنی هیچ کس نیست 🥺💔

🖇- گویا که جهان بعد تو زیبا شدنی نیست 🖤✋گِرِفتــی طُ اَزم غُرورُ . . !シ︎🥺› به غیر از من اگه یاری بگیری دلبرم به خون شارگم دستت حنا کن دلبرم😂✋🏻

بچه ها اگر مشکل پزشکی داشتید میتونید از این سایت بپرسید کلی دکتر متخصص دارند که میتونند راهنماییتون کنند.

سایت‌شون

چیشده

همسرم ۵ روزه قهر کرده

🖇- گویا که جهان بعد تو زیبا شدنی نیست 🖤✋گِرِفتــی طُ اَزم غُرورُ . . !シ︎🥺› به غیر از من اگه یاری بگیری دلبرم به خون شارگم دستت حنا کن دلبرم😂✋🏻
2051
چیشده

عزیزم من و همسرم دعوا کردیم بخاطر اینکه بهم می گفت تو حرف نمیزنی همیشه سکوتی تو پیام سردی در وقتی که من سردنیستم همش پیام میدم زنگ میزنم ولی به خوبی جواب نمیده حتی متن دلتنگی پری شب براش فرستادم سین زد جواب نداد و کلی گله کرد منم گفتم باشه عزیزم قول میدم یه تغییر اساسی بخاطر تو بکنم از این به بعد زیاد حرف میزنم شروع کرد به تهدید کردن میگه منم میتونم برم دنبال دختر ها این ور اون ور ولی میگم خودم عشقی دارم که همش التماسش بهم زنگ بزن منم گفتم این التماس نیست من همیشه زنگ میزنم پیام میدم ولی تو ج نمیدی میگم این یعنی چییییی که میگی میتونم برم دنبال دختر ها میگه یعنی میتونم برم خودم سر گرم کنم منم گفتم خدا من بکشه تو راحت شی کاش این حرف نمی گفتی من با این حرفت از ته می شکنم میگه منم می شکنم و شکستم ..من گفتم واقعا درد عشقت بیاد بگه میتونم با دختر ها باشم گفت همین الانم میتونم باشم اره این درده گفتم از خیلی بعدش گفت تو دلت می خواد بزنی تو صورتم گفتم من همچین شیری نخوردم بزنم تو صورت شوهر گفت من شرایط های خوبی نداشتم تو بدترم کردی باشه مواظب خودت باش گفتم من بدترت نکردم نیستم مواظب ببین امشب چیکار کنم (مثلا خواستم نگرانش کنم )🥴گفت چیگار می کنی گفتم میرم اون دنیا تو هم از اخلاق گندم راحت میشی گفت بخدا قسم متاسفم برات 😐گفتم این روز ها قلب ها زود می شکنه ... سین زد ج نداد بچه ها مشکل ما اینه که من هر روز زنگ میزنم پیام میدم  اون میگه تو سردی تو زیاد حرف نمیزنی بعدش گفت من دلم اتیش می گیره تو تحویلم نمی گیری گفتم شرمنده عزیزم من از اخلاقم رنجیدی قول میدم تغیرر کنم میگه. دادی به کنایه میگی😐ما وقتی حرف بزنیم یه ساعت ۲ ساعت خب حرف هام تموم میشه .... هر چی که میگم بعدش از این زورم میاد که میگه من همین الان میتونم برم دنبال دختر ها... بعد امروز این فرستادم👇👇


 من هستم کنارت تا ابد هستم تا ثابت کنم تو برای من همیشه ارزش مندی و قدر زحمت هاتو میدونم ممنون که داری یه تنه تلاش میکنی واسه این زندگی میدونم یه روزی به زندگی که لیاقتته میرسی


هر وقت حال خوب شد بیا باهم حرف بزنیم 


سین زد ج نداد چیکار کنم تاپیک قبلم کاربر ها گفتن زنگ بزن ولی خواهرم چت هامون خوند میگه این الکی دنبال بهانه هست😑نمیدونم چیکار کنم خواهرانه راهنمایی کنید جان جدتون🖇- گویا که جهان بعد تو زیبا شدنی نیست 🖤✋گِرِفتــی طُ اَزم غُرورُ . . !シ︎🥺› به غیر از من اگه یاری بگیری دلبرم به خون شارگم دستت حنا کن دلبرم😂✋🏻
فداسرت

دلم گرفته اصلا مقصر نیستم بخدا

بعددوباره پیام دادم سین زد ج نداد حس می کنم خیانت می کنه

🖇- گویا که جهان بعد تو زیبا شدنی نیست 🖤✋گِرِفتــی طُ اَزم غُرورُ . . !シ︎🥺› به غیر از من اگه یاری بگیری دلبرم به خون شارگم دستت حنا کن دلبرم😂✋🏻
به نظر منم دنبال بهونه س . سعی کن مهربونی کنی . دور از هم زندگی میکنید؟

مهربونی خیلی کردم ولی اون سرده ...

اره دوریم

🖇- گویا که جهان بعد تو زیبا شدنی نیست 🖤✋گِرِفتــی طُ اَزم غُرورُ . . !シ︎🥺› به غیر از من اگه یاری بگیری دلبرم به خون شارگم دستت حنا کن دلبرم😂✋🏻
زنگ بزن پیام بده .  مردا زود به راه بد کشیده میشن

میدم بخداااا ولی اون ج نمیده 

چیکار کنم ۳. روز پیام دادم پسم زد منم دیگه نمیدم 

🖇- گویا که جهان بعد تو زیبا شدنی نیست 🖤✋گِرِفتــی طُ اَزم غُرورُ . . !シ︎🥺› به غیر از من اگه یاری بگیری دلبرم به خون شارگم دستت حنا کن دلبرم😂✋🏻
زنگ بزن بهش. چرا دورید؟

زنگ زدم ج نداد 

عقد هستیم

🖇- گویا که جهان بعد تو زیبا شدنی نیست 🖤✋گِرِفتــی طُ اَزم غُرورُ . . !シ︎🥺› به غیر از من اگه یاری بگیری دلبرم به خون شارگم دستت حنا کن دلبرم😂✋🏻
بهش زنگ بزن اگه باز جواب نداد پیام بده بگو تو دنبال بهونه ای واسه خیانت ودیگه پیام نده 

باشه

🖇- گویا که جهان بعد تو زیبا شدنی نیست 🖤✋گِرِفتــی طُ اَزم غُرورُ . . !シ︎🥺› به غیر از من اگه یاری بگیری دلبرم به خون شارگم دستت حنا کن دلبرم😂✋🏻
حل میشه  تاعقدی مشکلاتتو حل کن اگه حل نشد جداشو مردا خیلی پستن

چشم

🖇- گویا که جهان بعد تو زیبا شدنی نیست 🖤✋گِرِفتــی طُ اَزم غُرورُ . . !シ︎🥺› به غیر از من اگه یاری بگیری دلبرم به خون شارگم دستت حنا کن دلبرم😂✋🏻
صد درصد دنبال بهونس...قشنگ‌معلومه

اره نمیدونم چیکار کنم 

حسته شدم دیگع بهش زنگ نمیزنم

🖇- گویا که جهان بعد تو زیبا شدنی نیست 🖤✋گِرِفتــی طُ اَزم غُرورُ . . !シ︎🥺› به غیر از من اگه یاری بگیری دلبرم به خون شارگم دستت حنا کن دلبرم😂✋🏻