2328

جیگره😍♥

وقتی از بهترین آدمای زندگیت میرنجی حتی اگه بگی بخشیدمش یه چیزی ته دلت میمونه.. کینه نیس یه جای زخمه یه چیز که نمیزاره اوضاع مثل قبل شه هرچقد هم تلاش کنی خودتو بزنی به اون راه و بگی نه.. بی فایدس یه چیزی این وسط از بین رفته و جای خالیش تا همیشه درد میکنه 💔کینه را از خدایی آموختم که بخاطر یه اشتباه هرگز شیطان را نبحشید🤞

بچه ها باورتون نمیشه! برای بچم از «داستان من» با اسم و عکس خودش کتاب سفارش دادم، امروز رسید خیلی جذذذابه، شما هم برید ببینید،

 خوندن همه کتابها با اسم بچه خودتون مجانیه، کودکتون قهرمان 

داستان میشه، اینجا میتونید مجانی بخونید و سفارش بدید.


2343

نه خوشکل نیست منو‌ بگی یه چیزی چشام 

باران که بند می آید  خیال میکنم زنی در جایی از جهان  گریه هایش تمام شده  موهای افتاده روی گونه هایش را دور انگشت اشاره میپیچد . و به ترکیب سفره شام می اندیشد
ن واقعا درشته  اگ این درشت نیس دیگ مال کی درشته

بهنوش طباطبایی ،دیدیش تو مختار نقش خاشعه خیلی درشتو قشنگه چشماش

افسردگی از جنس غم نیست،خشم است،خشمی علیه خود!خشمی که رو به درون چرخیده وحمله میکند.///شما روح ندارید! شما روح هستید، ک جسم دارید.👻 روانشناس🤓🧠
ن واقعا درشته  اگ این درشت نیس دیگ مال کی درشته

ن راست میگه درشت نیست

مثلا من چشام داشته ها ولی گرده حالت خمار داره پیشم زشته 

ولی بعضا با اینکه چششون درشت نیست و گاهی اوقات حتی چش ریز دیدم ولی انقدر حالتشون قشنگه

درشت نیس گلم  کشیدس لیفت کرده

چرا درشته عزیز قبل لاغر شدنش باز مشخصه درشته اما الان لاغر شده بازم درشت تره 

لیفتم کرده بله

عجب‌بیهوده‌تکراریست‌دنیا. 
بهنوش طباطبایی ،دیدیش تو مختار نقش خاشعه خیلی درشتو قشنگه چشماش

اره اونم درشته خوشگله اما چندین درشت داریم اینم درشته

عجب‌بیهوده‌تکراریست‌دنیا. 
2052
2344
2037
2108