2328

بچه ها اگر مشکل پزشکی داشتید میتونید از این سایت بپرسید کلی دکتر متخصص دارند که میتونند راهنماییتون کنند.

سایت‌شون

2334
بزودی با هم اشتی می کنین

دوسم داره چرا پیام نمیده دست گلت درد نکنه

گاهی فرصت باهم بودن کمتر از عمرشکوفه  است شاید فردایی باشد ما نباشیم شاید باشیم و عزیزی نباشد قدر هم را بدانیم...                                     ‌‌‌      لطفا برای دل شکستم مهربونا یک صلوات هدیم کنید     

حالا همه میان چون گفتی دل پاک  

اره بهت فکر میکنه

فقط 16 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
 درخواست دوستی قبول نمیکنم  کاربری خودم و خواهرمه.... وقتی میخندی یادم میره چقدر دلمو شکوندی! 
هزار بار پرسیدی اره 

دوسم داره چرا پیام نمیده دست گلت درد نکنه

جواب من ندادی😁

گاهی فرصت باهم بودن کمتر از عمرشکوفه  است شاید فردایی باشد ما نباشیم شاید باشیم و عزیزی نباشد قدر هم را بدانیم...                                     ‌‌‌      لطفا برای دل شکستم مهربونا یک صلوات هدیم کنید