2297
2298
عنوان

کدومو برم بین دو تا موندم!⁦☹️⁩

290 بازدید | 13 پست

می‌خوام دو تا رشته باشگاهی انتخاب کنم که برم 

ایروبیک و بدنسازی 

زومبا و بدنسازی 

وزنم67

قدم165

به نظرتون کدومو برم😣

خدایا شارت شیوسه!🙃در هه رو با حوصلت نارم ترین حالت ممکنم⁦⁦👌🏻⁩شارت بشیوه چیست؟یعنی زندگیت مختل بشه،نه آب داشته باشی نه غذا،نه خواب داشته باشی نه بیداری آرام،کاملا لیوه بشی😅⁦♥️⁩خدا کارمو کارمو وه بنده های دَم دِردَه لَچِرِت ننداز🙂😂ای کآربری که قضاوت میکنی و میری تاپیکامو شخم میزنی تو میتونستی یه گوشه ای از زندگیم باشی وای عه دیز😔😂هم اکنون در سراسر لرستان و مشکل کولر ها:پمپ بزه،خو ایسه موتورن روشه کو،بزه دور تند،خاموش که،هوو وراز واتونم،مر کری ها گوم خاموش کو⁦⁦⁦👌🏻⁩😂کسی که د مین سایت دل منن اشکنی فکر میکی سیم مهمی گگه؟🤨چک چنه گپو:سیم عزیزی،نه چن خومی⁦ روبه😜دلم از دوریت خِرتپوس شده😔😂تعریف عع وژم نوعه ع ایل لکستان و لرستانم😍😎و در من دختریست که هر روز بیشتر از قبل پرچه شرش می آید😌⁦✌🏻⁩م نزانم چ موشی ولی زانم لیوتم🤗⁦♥️⁩عشق دو پا و هلیکوپتری 😎⁦✌🏻⁩

اروبیک برو وزنت بیاد پایین بعد برو بدنسازی 

به یاد تو هر دقیقم حسین 🌙🖤قدیمی ترین رفیقم حسین.                                                                   خدایا من کربلا میخوام.                                           بارالها از تو میخواهم پناه  تمام کسانی باشی که عشق امام حسین را بر من چشاندند  🤲
اروبیک برو وزنت بیاد پایین بعد برو بدنسازی 

دقیق نمیدونم 67 باشم یا نه چون دو سه ماه پیش وزن کردم از اون موقع خیلی کم می‌خوردم و رژیم داشتم الان میرم خودمو دوباره وزن میکنم چاره ای نیست🤷

خدایا شارت شیوسه!🙃در هه رو با حوصلت نارم ترین حالت ممکنم⁦⁦👌🏻⁩شارت بشیوه چیست؟یعنی زندگیت مختل بشه،نه آب داشته باشی نه غذا،نه خواب داشته باشی نه بیداری آرام،کاملا لیوه بشی😅⁦♥️⁩خدا کارمو کارمو وه بنده های دَم دِردَه لَچِرِت ننداز🙂😂ای کآربری که قضاوت میکنی و میری تاپیکامو شخم میزنی تو میتونستی یه گوشه ای از زندگیم باشی وای عه دیز😔😂هم اکنون در سراسر لرستان و مشکل کولر ها:پمپ بزه،خو ایسه موتورن روشه کو،بزه دور تند،خاموش که،هوو وراز واتونم،مر کری ها گوم خاموش کو⁦⁦⁦👌🏻⁩😂کسی که د مین سایت دل منن اشکنی فکر میکی سیم مهمی گگه؟🤨چک چنه گپو:سیم عزیزی،نه چن خومی⁦ روبه😜دلم از دوریت خِرتپوس شده😔😂تعریف عع وژم نوعه ع ایل لکستان و لرستانم😍😎و در من دختریست که هر روز بیشتر از قبل پرچه شرش می آید😌⁦✌🏻⁩م نزانم چ موشی ولی زانم لیوتم🤗⁦♥️⁩عشق دو پا و هلیکوپتری 😎⁦✌🏻⁩
سلام بچه ی من ۱۰ سالشه و دنبال یه کلاس تابستونی آنلاین و جذاب میگشتم که با یاسان آشنا شدم.
چون نزدیکه تابستونه میخواستم به شما هم کلاس های برنامه نویسی آکادمی یاسان رو پیشنهاد بدم!

چون هم واسه هر نفر یه مربی اختصاصی دارن و هم کلاس هاشون دنباله داره...

2051
زومبا اینقدر بالاپایین میپری که وزنت میاد پایین یه رقصی هم یادمیگیری خیلی خوبه

آره یه دو سه ماهی میرفتم خوب بود ولی بعدش دیگه نرفتم 

خدایا شارت شیوسه!🙃در هه رو با حوصلت نارم ترین حالت ممکنم⁦⁦👌🏻⁩شارت بشیوه چیست؟یعنی زندگیت مختل بشه،نه آب داشته باشی نه غذا،نه خواب داشته باشی نه بیداری آرام،کاملا لیوه بشی😅⁦♥️⁩خدا کارمو کارمو وه بنده های دَم دِردَه لَچِرِت ننداز🙂😂ای کآربری که قضاوت میکنی و میری تاپیکامو شخم میزنی تو میتونستی یه گوشه ای از زندگیم باشی وای عه دیز😔😂هم اکنون در سراسر لرستان و مشکل کولر ها:پمپ بزه،خو ایسه موتورن روشه کو،بزه دور تند،خاموش که،هوو وراز واتونم،مر کری ها گوم خاموش کو⁦⁦⁦👌🏻⁩😂کسی که د مین سایت دل منن اشکنی فکر میکی سیم مهمی گگه؟🤨چک چنه گپو:سیم عزیزی،نه چن خومی⁦ روبه😜دلم از دوریت خِرتپوس شده😔😂تعریف عع وژم نوعه ع ایل لکستان و لرستانم😍😎و در من دختریست که هر روز بیشتر از قبل پرچه شرش می آید😌⁦✌🏻⁩م نزانم چ موشی ولی زانم لیوتم🤗⁦♥️⁩عشق دو پا و هلیکوپتری 😎⁦✌🏻⁩
دلم اسمتو خواست😂😂😂😂

 😂😂😂

خودمم کلی دلم میخواد بقولم نمیشه 😂

خدایا شارت شیوسه!🙃در هه رو با حوصلت نارم ترین حالت ممکنم⁦⁦👌🏻⁩شارت بشیوه چیست؟یعنی زندگیت مختل بشه،نه آب داشته باشی نه غذا،نه خواب داشته باشی نه بیداری آرام،کاملا لیوه بشی😅⁦♥️⁩خدا کارمو کارمو وه بنده های دَم دِردَه لَچِرِت ننداز🙂😂ای کآربری که قضاوت میکنی و میری تاپیکامو شخم میزنی تو میتونستی یه گوشه ای از زندگیم باشی وای عه دیز😔😂هم اکنون در سراسر لرستان و مشکل کولر ها:پمپ بزه،خو ایسه موتورن روشه کو،بزه دور تند،خاموش که،هوو وراز واتونم،مر کری ها گوم خاموش کو⁦⁦⁦👌🏻⁩😂کسی که د مین سایت دل منن اشکنی فکر میکی سیم مهمی گگه؟🤨چک چنه گپو:سیم عزیزی،نه چن خومی⁦ روبه😜دلم از دوریت خِرتپوس شده😔😂تعریف عع وژم نوعه ع ایل لکستان و لرستانم😍😎و در من دختریست که هر روز بیشتر از قبل پرچه شرش می آید😌⁦✌🏻⁩م نزانم چ موشی ولی زانم لیوتم🤗⁦♥️⁩عشق دو پا و هلیکوپتری 😎⁦✌🏻⁩
اره بخور و برو باشگاه تا ببینی هیچ تاثیری نداره😂😂😂😂

وای اره😂

آدم بخواد نخوره هم وسوسه میشه 

من فک کنم شیش ماهه نخوردم😑

خدایا شارت شیوسه!🙃در هه رو با حوصلت نارم ترین حالت ممکنم⁦⁦👌🏻⁩شارت بشیوه چیست؟یعنی زندگیت مختل بشه،نه آب داشته باشی نه غذا،نه خواب داشته باشی نه بیداری آرام،کاملا لیوه بشی😅⁦♥️⁩خدا کارمو کارمو وه بنده های دَم دِردَه لَچِرِت ننداز🙂😂ای کآربری که قضاوت میکنی و میری تاپیکامو شخم میزنی تو میتونستی یه گوشه ای از زندگیم باشی وای عه دیز😔😂هم اکنون در سراسر لرستان و مشکل کولر ها:پمپ بزه،خو ایسه موتورن روشه کو،بزه دور تند،خاموش که،هوو وراز واتونم،مر کری ها گوم خاموش کو⁦⁦⁦👌🏻⁩😂کسی که د مین سایت دل منن اشکنی فکر میکی سیم مهمی گگه؟🤨چک چنه گپو:سیم عزیزی،نه چن خومی⁦ روبه😜دلم از دوریت خِرتپوس شده😔😂تعریف عع وژم نوعه ع ایل لکستان و لرستانم😍😎و در من دختریست که هر روز بیشتر از قبل پرچه شرش می آید😌⁦✌🏻⁩م نزانم چ موشی ولی زانم لیوتم🤗⁦♥️⁩عشق دو پا و هلیکوپتری 😎⁦✌🏻⁩
وای اره😂 آدم بخواد نخوره هم وسوسه میشه  من فک کنم شیش ماهه نخوردم😑

چیه ؟ من تا حالا نشنیدم 

خدایا چنان کن که از چیزهای ارزشمند زندگیم ، جانم اولین چیزی باشد که از من میگیری ...
دقیق نمیدونم 67 باشم یا نه چون دو سه ماه پیش وزن کردم از اون موقع خیلی کم می‌خوردم و رژیم داشتم الان ...

البته اگه بخوای بری بدنسازی وزنه سبک ولی پرتعداد بزنی کم می کنی 

وزنه سنگین و کم تعداد عضله سازی می کنی

به یاد تو هر دقیقم حسین 🌙🖤قدیمی ترین رفیقم حسین.                                                                   خدایا من کربلا میخوام.                                           بارالها از تو میخواهم پناه  تمام کسانی باشی که عشق امام حسین را بر من چشاندند  🤲
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2308
2052
2326
2037
2108