2328
2330

اینو بگم که خیلی هاتون گفتید به زنش نگو منم تصمیم گرفتم نگم ولی این زن خیلی شک داره عصری بمن میگفت من فقط بدونم اینا کجا رفتن گفتم چرا دلت چی میگه گفت اینا نرفتن برا طرح چون ۹ از خونه اومدن بیرون ساعت ۲ و نیم زنگ زدیم هنوز نرسیده بودن اگه اونجا میرفتن نهایت تا ۱۲ و نیم باید میرسیدن همش میگه اونجا نرفتن کاش بدونید کجا رفتن ولی من جرات ندارم میترسم شر بشه و اینکه الان فهمیدم اینا دو نفری نرفتن اینا ۴ نفر بودن رفتن این دو تا و دو تا دیگه دوست مشترک داشتن رفتن اونجا فکر کنم نفری یک و پونصد هم دونگشون  شده و اینکه سر پول دعواشون شده برگشتن    

دو تا نصیحت خواهرانه دارم براتون :                                                                                                                       اول :قضاوت کار ما نیست قضاوت فقط کار خداست تازه خدا گاهی چشمش رو میبنده و رد میکنه ما کی باشیم ؟  ما مال قضاوت نیستیم...                                                                                                                     دوم : مواظب آبروی مردم باشید نکنه آبروی مومنی رو که حرمتش از حرمت خانه خدا واجب تره ببرید خیلی مواظب باشید.                                                                                                                                                           در آخر میشه برا آرامش دلم و حاجتم یه توحید و ۵تا صلوات بفرستید تقدیم به نازدانه اربابمون خانوم رقیه خاتون  ممنون میشم ....

البته اون دو تا مرد دیگه که رفتن رو من نمی شناسم ولی اون دوستم میشناستشون 

دو تا نصیحت خواهرانه دارم براتون :                                                                                                                       اول :قضاوت کار ما نیست قضاوت فقط کار خداست تازه خدا گاهی چشمش رو میبنده و رد میکنه ما کی باشیم ؟  ما مال قضاوت نیستیم...                                                                                                                     دوم : مواظب آبروی مردم باشید نکنه آبروی مومنی رو که حرمتش از حرمت خانه خدا واجب تره ببرید خیلی مواظب باشید.                                                                                                                                                           در آخر میشه برا آرامش دلم و حاجتم یه توحید و ۵تا صلوات بفرستید تقدیم به نازدانه اربابمون خانوم رقیه خاتون  ممنون میشم ....
البته اون دو تا مرد دیگه که رفتن رو من نمی شناسم ولی اون دوستم میشناستشون 

با دوتا مرد رفتن یا زن ؟؟

باهمه چت میکنی بعد میگی اجتماعی ام ؟؟ عزیزم تو جغرافیایی همه جا شعبه زدی 😒

بچه ها باورتون نمیشه! برای بچم از «داستان من» با اسم و عکس خودش کتاب سفارش دادم، امروز رسید خیلی جذذذابه، شما هم برید ببینید،

 خوندن همه کتابها با اسم بچه خودتون مجانیه، کودکتون قهرمان 

داستان میشه، اینجا میتونید مجانی بخونید و سفارش بدید.


و هم شوهر من هم اون مرده دور اون دو تا دوستشون رو خط کشیدن همش هم میگفتن که ابرومون رو نبرن خوبه   

دو تا نصیحت خواهرانه دارم براتون :                                                                                                                       اول :قضاوت کار ما نیست قضاوت فقط کار خداست تازه خدا گاهی چشمش رو میبنده و رد میکنه ما کی باشیم ؟  ما مال قضاوت نیستیم...                                                                                                                     دوم : مواظب آبروی مردم باشید نکنه آبروی مومنی رو که حرمتش از حرمت خانه خدا واجب تره ببرید خیلی مواظب باشید.                                                                                                                                                           در آخر میشه برا آرامش دلم و حاجتم یه توحید و ۵تا صلوات بفرستید تقدیم به نازدانه اربابمون خانوم رقیه خاتون  ممنون میشم ....
2334
با دوتا مرد رفتن یا زن ؟؟

۴ تا مرد بودن که زن بردن 

دو تا نصیحت خواهرانه دارم براتون :                                                                                                                       اول :قضاوت کار ما نیست قضاوت فقط کار خداست تازه خدا گاهی چشمش رو میبنده و رد میکنه ما کی باشیم ؟  ما مال قضاوت نیستیم...                                                                                                                     دوم : مواظب آبروی مردم باشید نکنه آبروی مومنی رو که حرمتش از حرمت خانه خدا واجب تره ببرید خیلی مواظب باشید.                                                                                                                                                           در آخر میشه برا آرامش دلم و حاجتم یه توحید و ۵تا صلوات بفرستید تقدیم به نازدانه اربابمون خانوم رقیه خاتون  ممنون میشم ....

اون مردشو مطمئنا میشناسه وگرنه چرا باید شک به دلش بیفته.. بنظرم شمام چیزی نگو.. اگر میخواسته جداشه زودتر از اینا جدا میشد شاید توانشو نداره پس بدترش نکن.. حسم میگه زندگی اونام خوب نیست

عزیزم اصلااااا تو هیچی نگو 

زن دوست همکارشوهرت مطمئنم خبر داره و میخواد از زیر زبون تو حرف بکشه که کاسه کوزه ها رو رو سر تو خراب کنه 

تو فکری به حال شوهرت کن فقط

اگه قرار باشه با توجه به جیبم جایی برم فقط میتونم برم تو فکر   
2336
اون مردشو مطمئنا میشناسه وگرنه چرا باید شک به دلش بیفته.. بنظرم شمام چیزی نگو.. اگر میخواسته جداشه ز ...

نه خوب نیست زیاد ولی زن چون صبور قانع خیلی کوتاه میاد خیلی زیاد شک داره اولین بار که این دوستش و زنش رو دیدم مسافرت بود یعنی مرده هر جا میرفت این فورا پسرش رو میفرستاد دنبالش الانم همونه اصلا تنهاش نمیزاره 

دو تا نصیحت خواهرانه دارم براتون :                                                                                                                       اول :قضاوت کار ما نیست قضاوت فقط کار خداست تازه خدا گاهی چشمش رو میبنده و رد میکنه ما کی باشیم ؟  ما مال قضاوت نیستیم...                                                                                                                     دوم : مواظب آبروی مردم باشید نکنه آبروی مومنی رو که حرمتش از حرمت خانه خدا واجب تره ببرید خیلی مواظب باشید.                                                                                                                                                           در آخر میشه برا آرامش دلم و حاجتم یه توحید و ۵تا صلوات بفرستید تقدیم به نازدانه اربابمون خانوم رقیه خاتون  ممنون میشم ....
یه مشت  هول بی پول واسه یک و نیم دعواشون شده  

اره دیگه سر پول داعوشون شده اومدن 😂😂 الان رفتم پی امم های این دو تا رو خوندم  

دو تا نصیحت خواهرانه دارم براتون :                                                                                                                       اول :قضاوت کار ما نیست قضاوت فقط کار خداست تازه خدا گاهی چشمش رو میبنده و رد میکنه ما کی باشیم ؟  ما مال قضاوت نیستیم...                                                                                                                     دوم : مواظب آبروی مردم باشید نکنه آبروی مومنی رو که حرمتش از حرمت خانه خدا واجب تره ببرید خیلی مواظب باشید.                                                                                                                                                           در آخر میشه برا آرامش دلم و حاجتم یه توحید و ۵تا صلوات بفرستید تقدیم به نازدانه اربابمون خانوم رقیه خاتون  ممنون میشم ....
چقدر خوبه که بچه نداری. خداروشکر..  اونکه بچه داره واقعا خیلی سخته اگه بفهمه😓

اره خدا رو شکر واقعا 

دو تا نصیحت خواهرانه دارم براتون :                                                                                                                       اول :قضاوت کار ما نیست قضاوت فقط کار خداست تازه خدا گاهی چشمش رو میبنده و رد میکنه ما کی باشیم ؟  ما مال قضاوت نیستیم...                                                                                                                     دوم : مواظب آبروی مردم باشید نکنه آبروی مومنی رو که حرمتش از حرمت خانه خدا واجب تره ببرید خیلی مواظب باشید.                                                                                                                                                           در آخر میشه برا آرامش دلم و حاجتم یه توحید و ۵تا صلوات بفرستید تقدیم به نازدانه اربابمون خانوم رقیه خاتون  ممنون میشم ....
عزیزم تو چقد بی تفاوتی نسبت ب شوهرت .معلومه اصن‌دوسش نداری و کارش برات مهم نبوده. خداروشکر ک برات مه ...

اره خیلی بی تفاوت یادمه تو سریع اول که دنبال مدرک بودم یه شب مهمون داشتیم و تو پارک بودیم گوشیش رو گرفتم و خیلی چیزا فهمیدم اون شب با عرض معذرت تا صبح تو بغلش گریه کردم و دیگه از فردای اون روز آدم قبل نبودم و شدم یه آدم جدید انگار اون شب مرد و من گریه هام رو کردم براش و تموم شد برام دیگه بعد اون مهم نبوده برام

دو تا نصیحت خواهرانه دارم براتون :                                                                                                                       اول :قضاوت کار ما نیست قضاوت فقط کار خداست تازه خدا گاهی چشمش رو میبنده و رد میکنه ما کی باشیم ؟  ما مال قضاوت نیستیم...                                                                                                                     دوم : مواظب آبروی مردم باشید نکنه آبروی مومنی رو که حرمتش از حرمت خانه خدا واجب تره ببرید خیلی مواظب باشید.                                                                                                                                                           در آخر میشه برا آرامش دلم و حاجتم یه توحید و ۵تا صلوات بفرستید تقدیم به نازدانه اربابمون خانوم رقیه خاتون  ممنون میشم ....
و خوبه که ازشوهرت ناراحت نمی شی

خدا نکنه به نقطه بی تفاوتی برسی اون وقت دیگه هیچی برات مهم نیست دعوا بی احترامی بی غیرتی خیانت بیماری حتی با زنم ببینمش برام مهم نیست

دو تا نصیحت خواهرانه دارم براتون :                                                                                                                       اول :قضاوت کار ما نیست قضاوت فقط کار خداست تازه خدا گاهی چشمش رو میبنده و رد میکنه ما کی باشیم ؟  ما مال قضاوت نیستیم...                                                                                                                     دوم : مواظب آبروی مردم باشید نکنه آبروی مومنی رو که حرمتش از حرمت خانه خدا واجب تره ببرید خیلی مواظب باشید.                                                                                                                                                           در آخر میشه برا آرامش دلم و حاجتم یه توحید و ۵تا صلوات بفرستید تقدیم به نازدانه اربابمون خانوم رقیه خاتون  ممنون میشم ....
اره خیلی بی تفاوت یادمه تو سریع اول که دنبال مدرک بودم یه شب مهمون داشتیم و تو پارک بودیم گوشیش رو گ ...

چند روزپیش منو توصیف کردی برای عشق از بین رفته ی خودم اشکها ریختم تو بغلش

ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2308
2052
2326
2335
2037
پربازدیدترین تاپیک های امروز
2108
داغ ترین های تاپیک های امروز
توسط   لوموس  |  36 دقیقه پیش
توسط   ii00aysel00ii  |  33 دقیقه پیش