2454
2445
سلام دوستان امروزو خوب بودم ۱۶۷۰خوردم فردام به امید خدا فستم امروزم وزن کردم کاذب نبود همون ۷۴.۹۰۰تو ...

عااالی 👏👏👏

آفرین خانومی 😍

سلام                                        برای شروع کردن نباید عالی باشی ، ولی برای عالی بودن باید شروع کنی   💦💦💦💦 💦💦💦  💦💦💦💦       قد ۱۷۳ وزن ابتدایی ۸۵ . وزن مرحله دوم ۷۹ 🔓 وزن مرحله سوم ۷۵🔒  وزن هدف  ۷۰ 🔒

ورزش امروز پیاده روی  ۶هزار گام + ۱۵ دقیقه قدرتی 

کالری مصرفی ۱۶۰۰

سلام                                        برای شروع کردن نباید عالی باشی ، ولی برای عالی بودن باید شروع کنی   💦💦💦💦 💦💦💦  💦💦💦💦       قد ۱۷۳ وزن ابتدایی ۸۵ . وزن مرحله دوم ۷۹ 🔓 وزن مرحله سوم ۷۵🔒  وزن هدف  ۷۰ 🔒
ورزش امروز پیاده روی  ۶هزار گام + ۱۵ دقیقه قدرتی  کالری مصرفی ۱۶۰۰

افرین دختر پیش به سوی موفقیت

خدایا میشه منم تیکر بارداری بزارم         شروع کردم بازم از نو ۲۷/۶/۱۴۰۱وزن اولیه ۸۲وزن هدف ۷۰ پیش به سوی موفقیت         ۲۱/۸وزن ۷۵.۷۵۰وزنه ۲۸/۸....۷۵.۵۵۰وزن ۹بهمن....۷۴.۹۰۰وزن  ۱۶بهمن....۷۴.۵۰۰وزن ۱۵.۱۲.۱۴۰۱با کلی فاصله از استپ وزنی ۷۴خدارو شکر

بچه ها باورتون نمیشه! برای بچم از «داستان من» با اسم و عکس خودش کتاب سفارش دادم، امروز رسید خیلی جذذذابه، شما هم برید ببینید،

 خوندن همه کتابها با اسم بچه خودتون مجانیه، کودکتون قهرمان 

داستان میشه، اینجا میتونید مجانی بخونید و سفارش بدید.

افرین دختر پیش به سوی موفقیت

ممنون 🤩

سلام                                        برای شروع کردن نباید عالی باشی ، ولی برای عالی بودن باید شروع کنی   💦💦💦💦 💦💦💦  💦💦💦💦       قد ۱۷۳ وزن ابتدایی ۸۵ . وزن مرحله دوم ۷۹ 🔓 وزن مرحله سوم ۷۵🔒  وزن هدف  ۷۰ 🔒
سلام. ندیدم دیر دیدم. خوبین چ خبر

سلام خوبم عزیزم .شما خوبی؟خبر سلامتی .شما چه خبر؟

      وزن شروع ۱۵ خرداد۱۴۰۱»»۸۴                                  وزن پایان تابستان۱۴۰۱»»۷۱                                       وزن شروع ۱۱اسفند ۱۴۰۱ »»۷۷                            هدفم‌ رسیدن به وزن ۶۴ هست تا آخر خرداد ❤❤
2442
ورزش امروز پیاده روی  ۶هزار گام + ۱۵ دقیقه قدرتی  کالری مصرفی ۱۶۰۰

نوش جان و خدا قوت ❤❤❤

      وزن شروع ۱۵ خرداد۱۴۰۱»»۸۴                                  وزن پایان تابستان۱۴۰۱»»۷۱                                       وزن شروع ۱۱اسفند ۱۴۰۱ »»۷۷                            هدفم‌ رسیدن به وزن ۶۴ هست تا آخر خرداد ❤❤
من تو خونه راه میرم ترنج جون اول آروم بعدم تند راه میرم هوا سرده بعد مدت ها امروز رفتم حیاط  ت ...

اخه خونه ما نقلیه .نصفش که مبله ،میز تلویزیون هم یه طرف .آینه و فلان و بهمانم هست .دیگه جانمیمونه واسه پیاده روی .هعی دلم واسه حیاط خونه بابام اینا تنگ شد 😢حتی تو پذیرایی هم پیاده روی میکردم ،بابام از اپن آمارم رو میگرفت و باهام شوخی میکرد.یادش بخیر 

واسه تولد لپکم مررررسی 🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩

      وزن شروع ۱۵ خرداد۱۴۰۱»»۸۴                                  وزن پایان تابستان۱۴۰۱»»۷۱                                       وزن شروع ۱۱اسفند ۱۴۰۱ »»۷۷                            هدفم‌ رسیدن به وزن ۶۴ هست تا آخر خرداد ❤❤
سلام دوستان امروزو خوب بودم ۱۶۷۰خوردم فردام به امید خدا فستم امروزم وزن کردم کاذب نبود همون ۷۴.۹۰۰تو ...

احسنت💪💪💪💪خیلی خوشحال شدم 

اون پیاده روی تو هوای بارونی هم نوش جونت 😘😘😘منم فردا میخوام فست بگیرم اگه نریم دیدن خانواده همسر جان 

اگه رفتیم که پس فردا فست میگیرم 

      وزن شروع ۱۵ خرداد۱۴۰۱»»۸۴                                  وزن پایان تابستان۱۴۰۱»»۷۱                                       وزن شروع ۱۱اسفند ۱۴۰۱ »»۷۷                            هدفم‌ رسیدن به وزن ۶۴ هست تا آخر خرداد ❤❤

کالری امروز ۱۵۳۵ 

ورزشم هیچی 😐ولی موفق شدم یه ایروبیک ۴۵ دقیقه ای ذخیره کنم تو گوشیم ببینم میتونم باهاش ورزش کنم بدون فشار به زانو یا نه .

      وزن شروع ۱۵ خرداد۱۴۰۱»»۸۴                                  وزن پایان تابستان۱۴۰۱»»۷۱                                       وزن شروع ۱۱اسفند ۱۴۰۱ »»۷۷                            هدفم‌ رسیدن به وزن ۶۴ هست تا آخر خرداد ❤❤
نوش جان و خدا قوت ❤❤❤

ممنون 💝

سلام                                        برای شروع کردن نباید عالی باشی ، ولی برای عالی بودن باید شروع کنی   💦💦💦💦 💦💦💦  💦💦💦💦       قد ۱۷۳ وزن ابتدایی ۸۵ . وزن مرحله دوم ۷۹ 🔓 وزن مرحله سوم ۷۵🔒  وزن هدف  ۷۰ 🔒
2417
کالری امروز ۱۵۳۵  ورزشم هیچی 😐ولی موفق شدم یه ایروبیک ۴۵ دقیقه ای ذخیره کنم تو گوشیم ببینم می ...

نوش جان 😊

حرکات انجام بده با اونا ولی بپر بپر نکن 

سلام                                        برای شروع کردن نباید عالی باشی ، ولی برای عالی بودن باید شروع کنی   💦💦💦💦 💦💦💦  💦💦💦💦       قد ۱۷۳ وزن ابتدایی ۸۵ . وزن مرحله دوم ۷۹ 🔓 وزن مرحله سوم ۷۵🔒  وزن هدف  ۷۰ 🔒
اخه خونه ما نقلیه .نصفش که مبله ،میز تلویزیون هم یه طرف .آینه و فلان و بهمانم هست .دیگه جانمیمونه وا ...

بدنت گرم کن ایروبیک برو ولی اون حرکاتی که به زانو فشار میاره انجام نده 

سلام                                        برای شروع کردن نباید عالی باشی ، ولی برای عالی بودن باید شروع کنی   💦💦💦💦 💦💦💦  💦💦💦💦       قد ۱۷۳ وزن ابتدایی ۸۵ . وزن مرحله دوم ۷۹ 🔓 وزن مرحله سوم ۷۵🔒  وزن هدف  ۷۰ 🔒
نوش جان 😊 حرکات انجام بده با اونا ولی بپر بپر نکن 

من نباید زانوم خم بشه ،قدم در جا اینجوریش کرد .هنوزم خیلی درد داره 

دیشب از درد خواب نمیرفتم 

ایروبیک مبتدی گرفتم که اروم باشه

      وزن شروع ۱۵ خرداد۱۴۰۱»»۸۴                                  وزن پایان تابستان۱۴۰۱»»۷۱                                       وزن شروع ۱۱اسفند ۱۴۰۱ »»۷۷                            هدفم‌ رسیدن به وزن ۶۴ هست تا آخر خرداد ❤❤
بدنت گرم کن ایروبیک برو ولی اون حرکاتی که به زانو فشار میاره انجام نده 

باشه عزیزم مرسی از راهنماییت زهره جانم .خدا به جفتمون زانوان پرتوان بده 😀

      وزن شروع ۱۵ خرداد۱۴۰۱»»۸۴                                  وزن پایان تابستان۱۴۰۱»»۷۱                                       وزن شروع ۱۱اسفند ۱۴۰۱ »»۷۷                            هدفم‌ رسیدن به وزن ۶۴ هست تا آخر خرداد ❤❤
باشه عزیزم مرسی از راهنماییت زهره جانم .خدا به جفتمون زانوان پرتوان بده 😀

خواهش میکنم 😊

الهی امین زانوان پر توان نعمت بزرگی هست ☺️😚

سلام                                        برای شروع کردن نباید عالی باشی ، ولی برای عالی بودن باید شروع کنی   💦💦💦💦 💦💦💦  💦💦💦💦       قد ۱۷۳ وزن ابتدایی ۸۵ . وزن مرحله دوم ۷۹ 🔓 وزن مرحله سوم ۷۵🔒  وزن هدف  ۷۰ 🔒
من نباید زانوم خم بشه ،قدم در جا اینجوریش کرد .هنوزم خیلی درد داره  دیشب از درد خواب نمیرفتم&n ...

منم اصلا رو زانوهام فشار نمیارم پاهام صاف به سمت راست و چپ بالا میرم برای آب شدن پهلو هام ولی اصلا خم نمیکنم بپر بپر نمیکنم ایروبیک مبتدی منم دارم بعضی هاش که روی زانو فشار میاره انجام نده 

سلام                                        برای شروع کردن نباید عالی باشی ، ولی برای عالی بودن باید شروع کنی   💦💦💦💦 💦💦💦  💦💦💦💦       قد ۱۷۳ وزن ابتدایی ۸۵ . وزن مرحله دوم ۷۹ 🔓 وزن مرحله سوم ۷۵🔒  وزن هدف  ۷۰ 🔒
من نباید زانوم خم بشه ،قدم در جا اینجوریش کرد .هنوزم خیلی درد داره  دیشب از درد خواب نمیرفتم&n ...

زانوهات گرم نگه دار اگه ساق پا داری بپوش بعدم بزار بهتر بشی بعد ورزش شروع کن دوباره یکی دو روزی اصلا انجام نده 

سلام                                        برای شروع کردن نباید عالی باشی ، ولی برای عالی بودن باید شروع کنی   💦💦💦💦 💦💦💦  💦💦💦💦       قد ۱۷۳ وزن ابتدایی ۸۵ . وزن مرحله دوم ۷۹ 🔓 وزن مرحله سوم ۷۵🔒  وزن هدف  ۷۰ 🔒
خواهش میکنم 😊 الهی امین زانوان پر توان نعمت بزرگی هست ☺️😚

😄

      وزن شروع ۱۵ خرداد۱۴۰۱»»۸۴                                  وزن پایان تابستان۱۴۰۱»»۷۱                                       وزن شروع ۱۱اسفند ۱۴۰۱ »»۷۷                            هدفم‌ رسیدن به وزن ۶۴ هست تا آخر خرداد ❤❤
زانوهات گرم نگه دار اگه ساق پا داری بپوش بعدم بزار بهتر بشی بعد ورزش شروع کن دوباره یکی دو روزی اصلا ...

فردا روغن میزنم بهش ،نمیدونم چرا خواب نمیرم 

نمیخوامم مسکن بخورم 

      وزن شروع ۱۵ خرداد۱۴۰۱»»۸۴                                  وزن پایان تابستان۱۴۰۱»»۷۱                                       وزن شروع ۱۱اسفند ۱۴۰۱ »»۷۷                            هدفم‌ رسیدن به وزن ۶۴ هست تا آخر خرداد ❤❤
فردا روغن میزنم بهش ،نمیدونم چرا خواب نمیرم  نمیخوامم مسکن بخورم

منم‌کف پام‌ آتیشه خواب بودم یهو از خواب پریدم رفتم روی پاهام آب خنک گرفتم پنجره باز کردم خنک بشم گرممه نمیتونم بخوابم گر گرفتم 

سلام                                        برای شروع کردن نباید عالی باشی ، ولی برای عالی بودن باید شروع کنی   💦💦💦💦 💦💦💦  💦💦💦💦       قد ۱۷۳ وزن ابتدایی ۸۵ . وزن مرحله دوم ۷۹ 🔓 وزن مرحله سوم ۷۵🔒  وزن هدف  ۷۰ 🔒
2451
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2412
2440
2052
2431
2037
2449
2108
داغ ترین های تاپیک های امروز