2204

برای چه چیزی بود یکم بگید شاید پاشدم و جنگیدم برا هدفام

امروز نمره ریاضیم رو فهمیدم دنیا رو سرم اوار شده😭ولی همش به خودم میگم تو شکست میخوری که پاشی بلند شی بجنگی و موفق بشی همش به خودم امید میدم ولی باز هم حالم بده انتظار نداشتم تمرین کرده بودم نمیدونم چرا از بی دقتی بوده نمیدونم

با خودم قرار داد بستم تو سال جدید کلی تغییر مثبت کنم امروز 1/1/1_اول اینکه تاپیک انرژی منفی نزنم.حالم بد شد حالمو خوب کنم.هرروز درس بخونم.هرروز ورزش کنم.هرروز شکرگزاری کنم.به اشتباهات ۱۴۰۰ و ادمای اشتباهیی اون سال فکر نکنم و سرگرم خودم بشم.تنها باشمو رفیق نشم با کسی.و خدای خوبم از نیت قلب من اگاهی من تلاشمو میکنم تو هم منو به ارزو های قشنگم برسون😍😍😍😍❤❤🤤🤤
شکست خورده با نمره ریاضی 

حالم بده ۱۴ونیم هم شد نمره؟🥺

با خودم قرار داد بستم تو سال جدید کلی تغییر مثبت کنم امروز 1/1/1_اول اینکه تاپیک انرژی منفی نزنم.حالم بد شد حالمو خوب کنم.هرروز درس بخونم.هرروز ورزش کنم.هرروز شکرگزاری کنم.به اشتباهات ۱۴۰۰ و ادمای اشتباهیی اون سال فکر نکنم و سرگرم خودم بشم.تنها باشمو رفیق نشم با کسی.و خدای خوبم از نیت قلب من اگاهی من تلاشمو میکنم تو هم منو به ارزو های قشنگم برسون😍😍😍😍❤❤🤤🤤

بچه ها باورتون نمیشه!  برای بچم از «داستان من» با اسم و عکس خودش کتاب سفارش دادم، امروز رسید خیلی جذذذابه، شما هم برید ببینید،

 خوندن همه کتابها با اسم بچه خودتون مجانیه، کودکتون قهرمان داستان میشه، اینجا میتونید مجانی بخونید و سفارش بدید  

بیخیال

نمره دوسال پیشت رو یادته؟!

اینم مثل همون

برای نمره خودت رو ناراحت نکن

چیزای خیلی مهم تر هم وجود داره 

ببین کجا ها اشتباه کردی و مشکلات رو حل کن  

لمس کردن انسان،اولین شکل ارتباطی ماست.ایمنی،امنیت،ارامش،همه در نوازش ملایم یک انگشت خلاصه میشه یا در نوازش تماس لب روی نرمی گونه.وقتی خوشحالیم مارو به هم مرتبط میکنه،وقتی ترسیدیم بهمون جرئت میده،عشق هیجان زدمون میکنه،همچین لمسی رو از کسی که دوستش داریم نیاز داریم،به همون اندازه ای که به هوا برای نفس کشیدن نیاز داریم.اما من هیچوقت اهمیت لمس کردن کسی رو نفهمیده بودم،لمس کردن اون؛تا وقتی که دیگه نداشمش.پس اگر تواناییش رو داری،اون رو لمس کن.زندگی کوتاه تر از اونیِ که یک ثانیش هم از دست بدی...✨

اگه تو سختی زندگی بیفتی میخوای چیکار کنی ، تهش اینه که رد شدی دوباره امتحان میدی قبول میشی ، البته حق داری امتحانات زندگی آیت داره از نمرات ازت گرفته میشه

بیخیال نمره دوسال پیشت رو یادته؟! اینم مثل همون برای نمره خودت رو ناراحت نکن چیزای خیلی مهم تر ه ...

مشکل اینحاست برگه امتحانی رو ندادن دستم

و ریاضی بشه ۱۴ ونیم چطور برم تجربی؟؟

با خودم قرار داد بستم تو سال جدید کلی تغییر مثبت کنم امروز 1/1/1_اول اینکه تاپیک انرژی منفی نزنم.حالم بد شد حالمو خوب کنم.هرروز درس بخونم.هرروز ورزش کنم.هرروز شکرگزاری کنم.به اشتباهات ۱۴۰۰ و ادمای اشتباهیی اون سال فکر نکنم و سرگرم خودم بشم.تنها باشمو رفیق نشم با کسی.و خدای خوبم از نیت قلب من اگاهی من تلاشمو میکنم تو هم منو به ارزو های قشنگم برسون😍😍😍😍❤❤🤤🤤
اگه تو سختی زندگی بیفتی میخوای چیکار کنی ، تهش اینه که رد شدی دوباره امتحان میدی قبول میشی ، البته ح ...

اخرشو نفهمیدم!

با خودم قرار داد بستم تو سال جدید کلی تغییر مثبت کنم امروز 1/1/1_اول اینکه تاپیک انرژی منفی نزنم.حالم بد شد حالمو خوب کنم.هرروز درس بخونم.هرروز ورزش کنم.هرروز شکرگزاری کنم.به اشتباهات ۱۴۰۰ و ادمای اشتباهیی اون سال فکر نکنم و سرگرم خودم بشم.تنها باشمو رفیق نشم با کسی.و خدای خوبم از نیت قلب من اگاهی من تلاشمو میکنم تو هم منو به ارزو های قشنگم برسون😍😍😍😍❤❤🤤🤤
2050
خوشبحالت به این میگی شکست !

پس به چی بگم تو زندگیم کم بدبختی نکشیدم الان بخاطر نمره هم باید حرص بخورم

با خودم قرار داد بستم تو سال جدید کلی تغییر مثبت کنم امروز 1/1/1_اول اینکه تاپیک انرژی منفی نزنم.حالم بد شد حالمو خوب کنم.هرروز درس بخونم.هرروز ورزش کنم.هرروز شکرگزاری کنم.به اشتباهات ۱۴۰۰ و ادمای اشتباهیی اون سال فکر نکنم و سرگرم خودم بشم.تنها باشمو رفیق نشم با کسی.و خدای خوبم از نیت قلب من اگاهی من تلاشمو میکنم تو هم منو به ارزو های قشنگم برسون😍😍😍😍❤❤🤤🤤
ما اگه موفق بودیم الان نی نی سایت نبودیم😁

پس هیچکس اینستا هم نباید باشه 

اینجا هم یه سایت عمومی هست

ربطی به موفق بودن یا نبودن نداره!

لمس کردن انسان،اولین شکل ارتباطی ماست.ایمنی،امنیت،ارامش،همه در نوازش ملایم یک انگشت خلاصه میشه یا در نوازش تماس لب روی نرمی گونه.وقتی خوشحالیم مارو به هم مرتبط میکنه،وقتی ترسیدیم بهمون جرئت میده،عشق هیجان زدمون میکنه،همچین لمسی رو از کسی که دوستش داریم نیاز داریم،به همون اندازه ای که به هوا برای نفس کشیدن نیاز داریم.اما من هیچوقت اهمیت لمس کردن کسی رو نفهمیده بودم،لمس کردن اون؛تا وقتی که دیگه نداشمش.پس اگر تواناییش رو داری،اون رو لمس کن.زندگی کوتاه تر از اونیِ که یک ثانیش هم از دست بدی...✨
مشکل اینحاست برگه امتحانی رو ندادن دستم و ریاضی بشه ۱۴ ونیم چطور برم تجربی؟؟

ترم دو تلاش کن 

لمس کردن انسان،اولین شکل ارتباطی ماست.ایمنی،امنیت،ارامش،همه در نوازش ملایم یک انگشت خلاصه میشه یا در نوازش تماس لب روی نرمی گونه.وقتی خوشحالیم مارو به هم مرتبط میکنه،وقتی ترسیدیم بهمون جرئت میده،عشق هیجان زدمون میکنه،همچین لمسی رو از کسی که دوستش داریم نیاز داریم،به همون اندازه ای که به هوا برای نفس کشیدن نیاز داریم.اما من هیچوقت اهمیت لمس کردن کسی رو نفهمیده بودم،لمس کردن اون؛تا وقتی که دیگه نداشمش.پس اگر تواناییش رو داری،اون رو لمس کن.زندگی کوتاه تر از اونیِ که یک ثانیش هم از دست بدی...✨
مگ کم گرفتن ریاضی هم شکسته!!!!!!!انگار مهد کودک اومدم  


گلم شکست خوردن رو متوجه شو

نکنه منظورت شکست عشقی هستش؟بنظرم مهدکودک نیومدی طرزفکرت قدیمی شده

با خودم قرار داد بستم تو سال جدید کلی تغییر مثبت کنم امروز 1/1/1_اول اینکه تاپیک انرژی منفی نزنم.حالم بد شد حالمو خوب کنم.هرروز درس بخونم.هرروز ورزش کنم.هرروز شکرگزاری کنم.به اشتباهات ۱۴۰۰ و ادمای اشتباهیی اون سال فکر نکنم و سرگرم خودم بشم.تنها باشمو رفیق نشم با کسی.و خدای خوبم از نیت قلب من اگاهی من تلاشمو میکنم تو هم منو به ارزو های قشنگم برسون😍😍😍😍❤❤🤤🤤
ترم دو تلاش کن 

😭😭وای خدا اینو چکار کنم بعد حالم بده

با خودم قرار داد بستم تو سال جدید کلی تغییر مثبت کنم امروز 1/1/1_اول اینکه تاپیک انرژی منفی نزنم.حالم بد شد حالمو خوب کنم.هرروز درس بخونم.هرروز ورزش کنم.هرروز شکرگزاری کنم.به اشتباهات ۱۴۰۰ و ادمای اشتباهیی اون سال فکر نکنم و سرگرم خودم بشم.تنها باشمو رفیق نشم با کسی.و خدای خوبم از نیت قلب من اگاهی من تلاشمو میکنم تو هم منو به ارزو های قشنگم برسون😍😍😍😍❤❤🤤🤤
گلم شکست خوردن رو متوجه شو نکنه منظوزت شکست عشقی هستش؟بنظرم مهدکودک نیوندی طرزفکرت قدیمی شده

توکه طرز فکرت جدیده بسه

هر چی اسم میزدم نی نی سایت خطا میزد دیگه مجبور شدم اینو بزارم ولی گاهی اوقات جواب بعضی از کاربرای بی ادبه 😉
یعنی سختی زندگیت از نمراتت شروع شده ، وقتی وارد زندگی بشی از بچه ها و همسر ...

اصلا دوست ندارم ازدواج کنم انقد تو درس تلاش میکنم تا موفق شم من باید به ارزوم برسم

با خودم قرار داد بستم تو سال جدید کلی تغییر مثبت کنم امروز 1/1/1_اول اینکه تاپیک انرژی منفی نزنم.حالم بد شد حالمو خوب کنم.هرروز درس بخونم.هرروز ورزش کنم.هرروز شکرگزاری کنم.به اشتباهات ۱۴۰۰ و ادمای اشتباهیی اون سال فکر نکنم و سرگرم خودم بشم.تنها باشمو رفیق نشم با کسی.و خدای خوبم از نیت قلب من اگاهی من تلاشمو میکنم تو هم منو به ارزو های قشنگم برسون😍😍😍😍❤❤🤤🤤
مگ کم گرفتن ریاضی هم شکسته!!!!!!!انگار مهد کودک اومدم 

شکست شما برای خودتون بزرگ هست

شکست دیگران هم برای خودشون 

لمس کردن انسان،اولین شکل ارتباطی ماست.ایمنی،امنیت،ارامش،همه در نوازش ملایم یک انگشت خلاصه میشه یا در نوازش تماس لب روی نرمی گونه.وقتی خوشحالیم مارو به هم مرتبط میکنه،وقتی ترسیدیم بهمون جرئت میده،عشق هیجان زدمون میکنه،همچین لمسی رو از کسی که دوستش داریم نیاز داریم،به همون اندازه ای که به هوا برای نفس کشیدن نیاز داریم.اما من هیچوقت اهمیت لمس کردن کسی رو نفهمیده بودم،لمس کردن اون؛تا وقتی که دیگه نداشمش.پس اگر تواناییش رو داری،اون رو لمس کن.زندگی کوتاه تر از اونیِ که یک ثانیش هم از دست بدی...✨
2292
ارسال نظر شما
این تاپیک قفل شده است و ثبت پست جدید در آن امکان پذیر نیست

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1872
2294
2293
2284
2289
2108
2052
2037