2328

بچه ها خدایی خیلی نامردید میدونم تو این تاپیکمم نمیاید دو تا تاپیک زدم حتی یه نفرم جوابمو نداد اونوقت اگه میگفتم مچ شوهرمو با زن همسایه گرفتم حداقل ۲ میلیون بازدید میخورد 😒

❤❤ یه دقیقه این پایینو نگاه میکنید قربون چشمای خوشگلتون https://adanbaba.com/wap/goods/bargainlaunch?launch_id=587433  دوست جونیام بهم رای میدید خوشحالم کنید الهی خدا شما رو خوشحال کنه 😘😘😘

بچه ها باورتون نمیشه! برای بچم از «داستان من» با اسم و عکس خودش کتاب سفارش دادم، امروز رسید خیلی جذذذابه، شما هم برید ببینید،

 خوندن همه کتابها با اسم بچه خودتون مجانیه، کودکتون قهرمان 

داستان میشه، اینجا میتونید مجانی بخونید و سفارش بدید.


چی شده

فقط 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
دخترای من شماسرزمین من هستیدخیلی دوستتون دارم❤❤❤❤🤗🤗🤗🤗😍😍😍😍 شوهرعزیزم،جانی ودلی ای دل وجانم همه توووووو،دنیافقط دختراموشوهرم👭💁👧💏❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤.تولدزندگیم دختربزرگم تو راه همه کس ماماااان❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
2343
😂😂😓

بخدا امتحان کن الان تاپیک بزنم مچ شوهرمو با جاریم یا زن همسایه گرفتم به خدا قسم همه هجوم میارن تو تاپیکم

❤❤ یه دقیقه این پایینو نگاه میکنید قربون چشمای خوشگلتون https://adanbaba.com/wap/goods/bargainlaunch?launch_id=587433  دوست جونیام بهم رای میدید خوشحالم کنید الهی خدا شما رو خوشحال کنه 😘😘😘
الان خار مد شد😐

اره تازه مد شده😅

❤❤ یه دقیقه این پایینو نگاه میکنید قربون چشمای خوشگلتون https://adanbaba.com/wap/goods/bargainlaunch?launch_id=587433  دوست جونیام بهم رای میدید خوشحالم کنید الهی خدا شما رو خوشحال کنه 😘😘😘
بخدا امتحان کن الان تاپیک بزنم مچ شوهرمو با جاریم یا زن همسایه گرفتم به خدا قسم همه هجوم میارن تو تا ...

سوالتو‌بگو حالا دیگه غر نزن😂

باران که بند می آید  خیال میکنم زنی در جایی از جهان  گریه هایش تمام شده  موهای افتاده روی گونه هایش را دور انگشت اشاره میپیچد . و به ترکیب سفره شام می اندیشد

پس یا ما مسلمان نیستیم یا تاپیک های شما خار داره

هر چقدر هم که خسته شدی،تا ته راه رو برو رفیق...🍃               ببین قراره خیلی دلت بشکنهقراره خیلی دروغ بشنوی قراره خیلی جاها تو جمع آدما تنها باشی قراره خیلی جاها درک نشی قراره خیلی جاها بهت نارو بزنن قراره بهت خیانت بکنن قراره تو افکارت خیلی غرق بشی و کسی نیست که  تورو نجات بده ولی تو هرگز تسلیم نشو !قرار نیست  که ما یه بازنده باشیم#پاراگراف | محمد‌مهدی‌عظیمی🌱                                           
چی شده

عزیزم‌دوتا تاپیک قبلم راجب فیبروز ابرو سوال کردم بخدا یه نفرم جوابمو نداد

❤❤ یه دقیقه این پایینو نگاه میکنید قربون چشمای خوشگلتون https://adanbaba.com/wap/goods/bargainlaunch?launch_id=587433  دوست جونیام بهم رای میدید خوشحالم کنید الهی خدا شما رو خوشحال کنه 😘😘😘
بخدا امتحان کن الان تاپیک بزنم مچ شوهرمو با جاریم یا زن همسایه گرفتم به خدا قسم همه هجوم میارن تو تا ...

اره والا 

چیشده حالا

صبر داشته باش ،باز میشه این در،صبح میشه این شب      برای آرامش و عاقبت بخیریم یه صلوات بفرستید 🌺🥰
جانم بپرس سوالتو

تاپیک قبلم پرسیدم عزیز جانت بی بلا

❤❤ یه دقیقه این پایینو نگاه میکنید قربون چشمای خوشگلتون https://adanbaba.com/wap/goods/bargainlaunch?launch_id=587433  دوست جونیام بهم رای میدید خوشحالم کنید الهی خدا شما رو خوشحال کنه 😘😘😘
عزیزم‌دوتا تاپیک قبلم راجب فیبروز ابرو سوال کردم بخدا یه نفرم جوابمو نداد

اطلاع ندارم گلم وگرنه حتماکمکت میکردم

فقط 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
دخترای من شماسرزمین من هستیدخیلی دوستتون دارم❤❤❤❤🤗🤗🤗🤗😍😍😍😍 شوهرعزیزم،جانی ودلی ای دل وجانم همه توووووو،دنیافقط دختراموشوهرم👭💁👧💏❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤.تولدزندگیم دختربزرگم تو راه همه کس ماماااان❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
اره والا  چیشده حالا

تاپیک قبلم توضیح دادم گل راجب ابروهام سوال کردم دوست داشتی بخون😘

❤❤ یه دقیقه این پایینو نگاه میکنید قربون چشمای خوشگلتون https://adanbaba.com/wap/goods/bargainlaunch?launch_id=587433  دوست جونیام بهم رای میدید خوشحالم کنید الهی خدا شما رو خوشحال کنه 😘😘😘
اطلاع ندارم گلم وگرنه حتماکمکت میکردم

فدات همین ک اومدی برام خیلی با ارزش بود

❤❤ یه دقیقه این پایینو نگاه میکنید قربون چشمای خوشگلتون https://adanbaba.com/wap/goods/bargainlaunch?launch_id=587433  دوست جونیام بهم رای میدید خوشحالم کنید الهی خدا شما رو خوشحال کنه 😘😘😘