2204
عنوان

چرت و پرت میتاپم کسی نیاد😂❌

22954 بازدید | 1682 پست

ج۷فن۶قن۶قن۶قمقن۶قن۷ف

سلامممممممممممممممم😂خببب یکم از خودم بگمممم دختر از تبار چرت و پرت😌بی ادب ولی با ادب😐خوشحال ولی ناراحت😣خیلی راز دار و رک😎من بیمارستان به دنیا اومدم💃از بچگی بزرگ شدم😎دوستام رفیقمن😌این وسط مساتام بگم ۱۵ سالمه😑بچه نیستم چون بزرگم😌من همون خار داریم که کلا ۲ نفر میاد تو تاپیکم که یکیشون پست میزارع لطفا برای حاجت رواییم یا صلوات بفرس(البته به جز @یکدانه_هستم چون همیشه هست)😂😭بدشانسم خیلی😂جونم براتو بگه که مخالف شدید شاخ پنداری هستم😌قبول دارم بیشعورم ولی باشعورم😎من همونم که ممکن هارو غییر ممکن میکنم با این اراده 💩 درضمن عزیزی که تاپیک نظر خواهی میزنی عرضه پذیرش انتقاد هم داشته باش نگو اکه مخالفی از تاپیکم برو بیرون چون خودت اگه جنبه انتقاد نداری تاپیک نزدن 💃عههه چقد زیاد شددد تا درودی دیگر بدرود😎چالش ناشناس https://harfeto.timefriend.net/16470335389781

لزمهبهنین۶قن۶قح۵ثح۵ثخ۵

سلامممممممممممممممم😂خببب یکم از خودم بگمممم دختر از تبار چرت و پرت😌بی ادب ولی با ادب😐خوشحال ولی ناراحت😣خیلی راز دار و رک😎من بیمارستان به دنیا اومدم💃از بچگی بزرگ شدم😎دوستام رفیقمن😌این وسط مساتام بگم ۱۵ سالمه😑بچه نیستم چون بزرگم😌من همون خار داریم که کلا ۲ نفر میاد تو تاپیکم که یکیشون پست میزارع لطفا برای حاجت رواییم یا صلوات بفرس(البته به جز @یکدانه_هستم چون همیشه هست)😂😭بدشانسم خیلی😂جونم براتو بگه که مخالف شدید شاخ پنداری هستم😌قبول دارم بیشعورم ولی باشعورم😎من همونم که ممکن هارو غییر ممکن میکنم با این اراده 💩 درضمن عزیزی که تاپیک نظر خواهی میزنی عرضه پذیرش انتقاد هم داشته باش نگو اکه مخالفی از تاپیکم برو بیرون چون خودت اگه جنبه انتقاد نداری تاپیک نزدن 💃عههه چقد زیاد شددد تا درودی دیگر بدرود😎چالش ناشناس https://harfeto.timefriend.net/16470335389781

یمهینعینعینیبنق

سلامممممممممممممممم😂خببب یکم از خودم بگمممم دختر از تبار چرت و پرت😌بی ادب ولی با ادب😐خوشحال ولی ناراحت😣خیلی راز دار و رک😎من بیمارستان به دنیا اومدم💃از بچگی بزرگ شدم😎دوستام رفیقمن😌این وسط مساتام بگم ۱۵ سالمه😑بچه نیستم چون بزرگم😌من همون خار داریم که کلا ۲ نفر میاد تو تاپیکم که یکیشون پست میزارع لطفا برای حاجت رواییم یا صلوات بفرس(البته به جز @یکدانه_هستم چون همیشه هست)😂😭بدشانسم خیلی😂جونم براتو بگه که مخالف شدید شاخ پنداری هستم😌قبول دارم بیشعورم ولی باشعورم😎من همونم که ممکن هارو غییر ممکن میکنم با این اراده 💩 درضمن عزیزی که تاپیک نظر خواهی میزنی عرضه پذیرش انتقاد هم داشته باش نگو اکه مخالفی از تاپیکم برو بیرون چون خودت اگه جنبه انتقاد نداری تاپیک نزدن 💃عههه چقد زیاد شددد تا درودی دیگر بدرود😎چالش ناشناس https://harfeto.timefriend.net/16470335389781

ب۶مف۶جف۶نقج۶ق۵حق۵ن

سلامممممممممممممممم😂خببب یکم از خودم بگمممم دختر از تبار چرت و پرت😌بی ادب ولی با ادب😐خوشحال ولی ناراحت😣خیلی راز دار و رک😎من بیمارستان به دنیا اومدم💃از بچگی بزرگ شدم😎دوستام رفیقمن😌این وسط مساتام بگم ۱۵ سالمه😑بچه نیستم چون بزرگم😌من همون خار داریم که کلا ۲ نفر میاد تو تاپیکم که یکیشون پست میزارع لطفا برای حاجت رواییم یا صلوات بفرس(البته به جز @یکدانه_هستم چون همیشه هست)😂😭بدشانسم خیلی😂جونم براتو بگه که مخالف شدید شاخ پنداری هستم😌قبول دارم بیشعورم ولی باشعورم😎من همونم که ممکن هارو غییر ممکن میکنم با این اراده 💩 درضمن عزیزی که تاپیک نظر خواهی میزنی عرضه پذیرش انتقاد هم داشته باش نگو اکه مخالفی از تاپیکم برو بیرون چون خودت اگه جنبه انتقاد نداری تاپیک نزدن 💃عههه چقد زیاد شددد تا درودی دیگر بدرود😎چالش ناشناس https://harfeto.timefriend.net/16470335389781

آیا می‌دانید در هفته ۳۶ بارداری باید برای ذخیره خون بندناف نوزادتان ثبت‌نام کنید؟!

😐

یه صلوات مهمونم میکنی مهربون؟❤اگه برای عضویت تو نی نی سایت یه آزمون شعور سنجی ازمون میگرفتن شاید الان خیلیا تو سایت نبودن😅اگه توی یه تاپیک باهات بحث کردم و توی یه تاپیک دیگه باهات گرم گرفتم بدون نشناختمت🤐توی تاپیکای صلوات تگم کنید❤کسی که طرز فکرش با تو متفاوته دشمنت نیست🙃اسم هدفاتو آرزو نزار چون آرزو یه چیز تقریبا محاله☺از شکستات درس بگیر و پر قدرت تر بجنگ واسه هدفات🤗کاربری دست سه نفره🙃

سعنی۶نقم۶قم۶قح۶۳۶مفنعن۷فم۷

سلامممممممممممممممم😂خببب یکم از خودم بگمممم دختر از تبار چرت و پرت😌بی ادب ولی با ادب😐خوشحال ولی ناراحت😣خیلی راز دار و رک😎من بیمارستان به دنیا اومدم💃از بچگی بزرگ شدم😎دوستام رفیقمن😌این وسط مساتام بگم ۱۵ سالمه😑بچه نیستم چون بزرگم😌من همون خار داریم که کلا ۲ نفر میاد تو تاپیکم که یکیشون پست میزارع لطفا برای حاجت رواییم یا صلوات بفرس(البته به جز @یکدانه_هستم چون همیشه هست)😂😭بدشانسم خیلی😂جونم براتو بگه که مخالف شدید شاخ پنداری هستم😌قبول دارم بیشعورم ولی باشعورم😎من همونم که ممکن هارو غییر ممکن میکنم با این اراده 💩 درضمن عزیزی که تاپیک نظر خواهی میزنی عرضه پذیرش انتقاد هم داشته باش نگو اکه مخالفی از تاپیکم برو بیرون چون خودت اگه جنبه انتقاد نداری تاپیک نزدن 💃عههه چقد زیاد شددد تا درودی دیگر بدرود😎چالش ناشناس https://harfeto.timefriend.net/16470335389781
😐

نیهتت۶قم۷قن۶قق۶تت۵قتق۵ت۵ث😂

سلامممممممممممممممم😂خببب یکم از خودم بگمممم دختر از تبار چرت و پرت😌بی ادب ولی با ادب😐خوشحال ولی ناراحت😣خیلی راز دار و رک😎من بیمارستان به دنیا اومدم💃از بچگی بزرگ شدم😎دوستام رفیقمن😌این وسط مساتام بگم ۱۵ سالمه😑بچه نیستم چون بزرگم😌من همون خار داریم که کلا ۲ نفر میاد تو تاپیکم که یکیشون پست میزارع لطفا برای حاجت رواییم یا صلوات بفرس(البته به جز @یکدانه_هستم چون همیشه هست)😂😭بدشانسم خیلی😂جونم براتو بگه که مخالف شدید شاخ پنداری هستم😌قبول دارم بیشعورم ولی باشعورم😎من همونم که ممکن هارو غییر ممکن میکنم با این اراده 💩 درضمن عزیزی که تاپیک نظر خواهی میزنی عرضه پذیرش انتقاد هم داشته باش نگو اکه مخالفی از تاپیکم برو بیرون چون خودت اگه جنبه انتقاد نداری تاپیک نزدن 💃عههه چقد زیاد شددد تا درودی دیگر بدرود😎چالش ناشناس https://harfeto.timefriend.net/16470335389781
قربون صداقتت🤣

فدای شما😂😂😂😂

سلامممممممممممممممم😂خببب یکم از خودم بگمممم دختر از تبار چرت و پرت😌بی ادب ولی با ادب😐خوشحال ولی ناراحت😣خیلی راز دار و رک😎من بیمارستان به دنیا اومدم💃از بچگی بزرگ شدم😎دوستام رفیقمن😌این وسط مساتام بگم ۱۵ سالمه😑بچه نیستم چون بزرگم😌من همون خار داریم که کلا ۲ نفر میاد تو تاپیکم که یکیشون پست میزارع لطفا برای حاجت رواییم یا صلوات بفرس(البته به جز @یکدانه_هستم چون همیشه هست)😂😭بدشانسم خیلی😂جونم براتو بگه که مخالف شدید شاخ پنداری هستم😌قبول دارم بیشعورم ولی باشعورم😎من همونم که ممکن هارو غییر ممکن میکنم با این اراده 💩 درضمن عزیزی که تاپیک نظر خواهی میزنی عرضه پذیرش انتقاد هم داشته باش نگو اکه مخالفی از تاپیکم برو بیرون چون خودت اگه جنبه انتقاد نداری تاپیک نزدن 💃عههه چقد زیاد شددد تا درودی دیگر بدرود😎چالش ناشناس https://harfeto.timefriend.net/16470335389781
2050

فقن۵ثن۵ق۵نقح۶ق۶تفح۴

سلامممممممممممممممم😂خببب یکم از خودم بگمممم دختر از تبار چرت و پرت😌بی ادب ولی با ادب😐خوشحال ولی ناراحت😣خیلی راز دار و رک😎من بیمارستان به دنیا اومدم💃از بچگی بزرگ شدم😎دوستام رفیقمن😌این وسط مساتام بگم ۱۵ سالمه😑بچه نیستم چون بزرگم😌من همون خار داریم که کلا ۲ نفر میاد تو تاپیکم که یکیشون پست میزارع لطفا برای حاجت رواییم یا صلوات بفرس(البته به جز @یکدانه_هستم چون همیشه هست)😂😭بدشانسم خیلی😂جونم براتو بگه که مخالف شدید شاخ پنداری هستم😌قبول دارم بیشعورم ولی باشعورم😎من همونم که ممکن هارو غییر ممکن میکنم با این اراده 💩 درضمن عزیزی که تاپیک نظر خواهی میزنی عرضه پذیرش انتقاد هم داشته باش نگو اکه مخالفی از تاپیکم برو بیرون چون خودت اگه جنبه انتقاد نداری تاپیک نزدن 💃عههه چقد زیاد شددد تا درودی دیگر بدرود😎چالش ناشناس https://harfeto.timefriend.net/16470335389781
نیهتت۶قم۷قن۶قق۶تت۵قتق۵ت۵ث😂

نقجبجبینیتقخق۷۲خ۳اوف😐

یه صلوات مهمونم میکنی مهربون؟❤اگه برای عضویت تو نی نی سایت یه آزمون شعور سنجی ازمون میگرفتن شاید الان خیلیا تو سایت نبودن😅اگه توی یه تاپیک باهات بحث کردم و توی یه تاپیک دیگه باهات گرم گرفتم بدون نشناختمت🤐توی تاپیکای صلوات تگم کنید❤کسی که طرز فکرش با تو متفاوته دشمنت نیست🙃اسم هدفاتو آرزو نزار چون آرزو یه چیز تقریبا محاله☺از شکستات درس بگیر و پر قدرت تر بجنگ واسه هدفات🤗کاربری دست سه نفره🙃

بارللههدلللهااا

سلامممممممممممممممم😂خببب یکم از خودم بگمممم دختر از تبار چرت و پرت😌بی ادب ولی با ادب😐خوشحال ولی ناراحت😣خیلی راز دار و رک😎من بیمارستان به دنیا اومدم💃از بچگی بزرگ شدم😎دوستام رفیقمن😌این وسط مساتام بگم ۱۵ سالمه😑بچه نیستم چون بزرگم😌من همون خار داریم که کلا ۲ نفر میاد تو تاپیکم که یکیشون پست میزارع لطفا برای حاجت رواییم یا صلوات بفرس(البته به جز @یکدانه_هستم چون همیشه هست)😂😭بدشانسم خیلی😂جونم براتو بگه که مخالف شدید شاخ پنداری هستم😌قبول دارم بیشعورم ولی باشعورم😎من همونم که ممکن هارو غییر ممکن میکنم با این اراده 💩 درضمن عزیزی که تاپیک نظر خواهی میزنی عرضه پذیرش انتقاد هم داشته باش نگو اکه مخالفی از تاپیکم برو بیرون چون خودت اگه جنبه انتقاد نداری تاپیک نزدن 💃عههه چقد زیاد شددد تا درودی دیگر بدرود😎چالش ناشناس https://harfeto.timefriend.net/16470335389781
نقجبجبینیتقخق۷۲خ۳اوف😐

عیق۵تخ۴ق۵خ۵تخ۵ق۵تخ؟؟؟؟؟

سلامممممممممممممممم😂خببب یکم از خودم بگمممم دختر از تبار چرت و پرت😌بی ادب ولی با ادب😐خوشحال ولی ناراحت😣خیلی راز دار و رک😎من بیمارستان به دنیا اومدم💃از بچگی بزرگ شدم😎دوستام رفیقمن😌این وسط مساتام بگم ۱۵ سالمه😑بچه نیستم چون بزرگم😌من همون خار داریم که کلا ۲ نفر میاد تو تاپیکم که یکیشون پست میزارع لطفا برای حاجت رواییم یا صلوات بفرس(البته به جز @یکدانه_هستم چون همیشه هست)😂😭بدشانسم خیلی😂جونم براتو بگه که مخالف شدید شاخ پنداری هستم😌قبول دارم بیشعورم ولی باشعورم😎من همونم که ممکن هارو غییر ممکن میکنم با این اراده 💩 درضمن عزیزی که تاپیک نظر خواهی میزنی عرضه پذیرش انتقاد هم داشته باش نگو اکه مخالفی از تاپیکم برو بیرون چون خودت اگه جنبه انتقاد نداری تاپیک نزدن 💃عههه چقد زیاد شددد تا درودی دیگر بدرود😎چالش ناشناس https://harfeto.timefriend.net/16470335389781

حالا یک دو سه

سلامممممممممممممممم😂خببب یکم از خودم بگمممم دختر از تبار چرت و پرت😌بی ادب ولی با ادب😐خوشحال ولی ناراحت😣خیلی راز دار و رک😎من بیمارستان به دنیا اومدم💃از بچگی بزرگ شدم😎دوستام رفیقمن😌این وسط مساتام بگم ۱۵ سالمه😑بچه نیستم چون بزرگم😌من همون خار داریم که کلا ۲ نفر میاد تو تاپیکم که یکیشون پست میزارع لطفا برای حاجت رواییم یا صلوات بفرس(البته به جز @یکدانه_هستم چون همیشه هست)😂😭بدشانسم خیلی😂جونم براتو بگه که مخالف شدید شاخ پنداری هستم😌قبول دارم بیشعورم ولی باشعورم😎من همونم که ممکن هارو غییر ممکن میکنم با این اراده 💩 درضمن عزیزی که تاپیک نظر خواهی میزنی عرضه پذیرش انتقاد هم داشته باش نگو اکه مخالفی از تاپیکم برو بیرون چون خودت اگه جنبه انتقاد نداری تاپیک نزدن 💃عههه چقد زیاد شددد تا درودی دیگر بدرود😎چالش ناشناس https://harfeto.timefriend.net/16470335389781
تسوسخدثخثوثحثوحثوثحوثحثتجصوثلدی۷زتز۹هث۷لثخثدخثلث۷ثا خساثهلثهثلثخخط حثدثجدسحثدصخصلخ۱دثخثدخثدثخثلخ۲ل ...

ابنهق۵نقنن۵قت۶ن۵ث۵نقن۶قن۶قم۶فم۷فم۷فن۶فن۶فمهقم۶قم۶قنقنهقنهقنهفهکیهنیعنیقعتیعتینعثعتسعنییههینهنیینه😂😂😂😂؟؟؟؟؟؟

سلامممممممممممممممم😂خببب یکم از خودم بگمممم دختر از تبار چرت و پرت😌بی ادب ولی با ادب😐خوشحال ولی ناراحت😣خیلی راز دار و رک😎من بیمارستان به دنیا اومدم💃از بچگی بزرگ شدم😎دوستام رفیقمن😌این وسط مساتام بگم ۱۵ سالمه😑بچه نیستم چون بزرگم😌من همون خار داریم که کلا ۲ نفر میاد تو تاپیکم که یکیشون پست میزارع لطفا برای حاجت رواییم یا صلوات بفرس(البته به جز @یکدانه_هستم چون همیشه هست)😂😭بدشانسم خیلی😂جونم براتو بگه که مخالف شدید شاخ پنداری هستم😌قبول دارم بیشعورم ولی باشعورم😎من همونم که ممکن هارو غییر ممکن میکنم با این اراده 💩 درضمن عزیزی که تاپیک نظر خواهی میزنی عرضه پذیرش انتقاد هم داشته باش نگو اکه مخالفی از تاپیکم برو بیرون چون خودت اگه جنبه انتقاد نداری تاپیک نزدن 💃عههه چقد زیاد شددد تا درودی دیگر بدرود😎چالش ناشناس https://harfeto.timefriend.net/16470335389781
میشه منم چرت بتاپم دلم پره :///

بتایپ خواهر

اصلا بیا حرف بزنیم

حرچه دل تنگت میخواهد بتایپ

سلامممممممممممممممم😂خببب یکم از خودم بگمممم دختر از تبار چرت و پرت😌بی ادب ولی با ادب😐خوشحال ولی ناراحت😣خیلی راز دار و رک😎من بیمارستان به دنیا اومدم💃از بچگی بزرگ شدم😎دوستام رفیقمن😌این وسط مساتام بگم ۱۵ سالمه😑بچه نیستم چون بزرگم😌من همون خار داریم که کلا ۲ نفر میاد تو تاپیکم که یکیشون پست میزارع لطفا برای حاجت رواییم یا صلوات بفرس(البته به جز @یکدانه_هستم چون همیشه هست)😂😭بدشانسم خیلی😂جونم براتو بگه که مخالف شدید شاخ پنداری هستم😌قبول دارم بیشعورم ولی باشعورم😎من همونم که ممکن هارو غییر ممکن میکنم با این اراده 💩 درضمن عزیزی که تاپیک نظر خواهی میزنی عرضه پذیرش انتقاد هم داشته باش نگو اکه مخالفی از تاپیکم برو بیرون چون خودت اگه جنبه انتقاد نداری تاپیک نزدن 💃عههه چقد زیاد شددد تا درودی دیگر بدرود😎چالش ناشناس https://harfeto.timefriend.net/16470335389781
حالا یک دو سه

همه بیخیال غصه

سلامممممممممممممممم😂خببب یکم از خودم بگمممم دختر از تبار چرت و پرت😌بی ادب ولی با ادب😐خوشحال ولی ناراحت😣خیلی راز دار و رک😎من بیمارستان به دنیا اومدم💃از بچگی بزرگ شدم😎دوستام رفیقمن😌این وسط مساتام بگم ۱۵ سالمه😑بچه نیستم چون بزرگم😌من همون خار داریم که کلا ۲ نفر میاد تو تاپیکم که یکیشون پست میزارع لطفا برای حاجت رواییم یا صلوات بفرس(البته به جز @یکدانه_هستم چون همیشه هست)😂😭بدشانسم خیلی😂جونم براتو بگه که مخالف شدید شاخ پنداری هستم😌قبول دارم بیشعورم ولی باشعورم😎من همونم که ممکن هارو غییر ممکن میکنم با این اراده 💩 درضمن عزیزی که تاپیک نظر خواهی میزنی عرضه پذیرش انتقاد هم داشته باش نگو اکه مخالفی از تاپیکم برو بیرون چون خودت اگه جنبه انتقاد نداری تاپیک نزدن 💃عههه چقد زیاد شددد تا درودی دیگر بدرود😎چالش ناشناس https://harfeto.timefriend.net/16470335389781
2051
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1872
2284
2294
2289
پربازدیدترین تاپیک های امروز
2108
2052
2037
داغ ترین های تاپیک های امروز