2237
2217
عنوان

✔️ دعوت اید✔️

4539 بازدید | 597 پست

✔️امشب از عاطفه لبریزم و رویای تو ام 

✔️تو پری زادی و من محو تماشای تو ام 


✔️حضور شما دوستان در این تاپیک مایه شادی و کسب تجربه ما خواهد بود 

✔️لطفا یک بیت شعر مهمان کنید. 


مرسی 🙏

✔️ آنلاین✔️
بسیار عالی 🌷


باران شو و خیسم کن و درگیر بهارم

بگذار که هم پای تو یک عمر ببارم

دنیا همه در چشم من انگار که هیچ است

من غیر تو با هیچ کسی کار ندارم


غزلبانو#  

ریشه را در خاک محکم کن که گاهی زندگی / پیشِ پایت آب، گاهی هم تَبَر می آورد 

اگه تو روز همش خسته‌ای، کربوهیدرات کم می‌خوری. ما کربوهیدرات غذات رو برات می‌شماریم تا بتونی انرژی روزت رو تامین کنی!

2215

هوای کوی تو

از سر نمی‌رود...

همونجايي که جوكر ميگفت:«آدما تو لحظه آخر نشون ميدن که واقعا كي هستن»بايد ميفهميديم شعور آدما موقع جداييخيلي مهم تر از جذابيتِ اونا تو لحظه آشناييه...   🖤خسته ام دلبر اونقدر خسته که حواسم رفت پی رگای  دستم که زدن بیرون که یخ زدن که دستاتو ندارم خسته ام دلبر خواستم برات بنویسم. دیده نشدن را چه لذتیست ؟اما تو نور بودی همیشه .دلبر⁦همیشه  وهمه جاخواستم برات بنویسم. کی قد من خون شد تو رگات؟اما دلبریادمه بغض چشمات و.. چشمهای منم بارید حالا بگو خستگی خاصیت آدمه...خوب هی خواستن ورسیدن نتوانیم که چه... دلبر من میگم خسته ام نیگا دِاخه نیگاخقارتُ ببین رسیده به استخونم به رگم به قلبم به دستم به نبودنت ببین دلبر مامخواستیم ها اما میگفتن خواستن کفایت نمیکنه.باس خون بدی باس خفه شی باس دیونه شی دیوونه ایمااا ولی دلبر خسته ایم از نداشتنت..میدونی ؟!داریمت ها ولی چشمات واسه ما بهاری نمیشه! برق نیفته!نمیخندهاون قلبت واسه ما تاپ تاپ نمیکنه ما می‌گیم خسته ایم دلبر اما بیمروت چطور تونستی تواین گز گز سرمای پاییز وسط زندگیمون حواست نیست بهمون؟! خستگی خاصیت آدمه ولی ما خستگیمون از سر خواستن و نرسیدنه. حالا نشستی وسط زندگیمون حرفی نیست ولی خب دِاخه نیگا! پاییز رفت تو چرا نمیرَوی  زِخاطرِ من؟! https://www.goftino.com/c/npfIhR

کس را به خلوتِ دلِ من

جز تو راه نیست

این در به روی غیر ِ تو

پیوسته بسته باد...

همونجايي که جوكر ميگفت:«آدما تو لحظه آخر نشون ميدن که واقعا كي هستن»بايد ميفهميديم شعور آدما موقع جداييخيلي مهم تر از جذابيتِ اونا تو لحظه آشناييه...   🖤خسته ام دلبر اونقدر خسته که حواسم رفت پی رگای  دستم که زدن بیرون که یخ زدن که دستاتو ندارم خسته ام دلبر خواستم برات بنویسم. دیده نشدن را چه لذتیست ؟اما تو نور بودی همیشه .دلبر⁦همیشه  وهمه جاخواستم برات بنویسم. کی قد من خون شد تو رگات؟اما دلبریادمه بغض چشمات و.. چشمهای منم بارید حالا بگو خستگی خاصیت آدمه...خوب هی خواستن ورسیدن نتوانیم که چه... دلبر من میگم خسته ام نیگا دِاخه نیگاخقارتُ ببین رسیده به استخونم به رگم به قلبم به دستم به نبودنت ببین دلبر مامخواستیم ها اما میگفتن خواستن کفایت نمیکنه.باس خون بدی باس خفه شی باس دیونه شی دیوونه ایمااا ولی دلبر خسته ایم از نداشتنت..میدونی ؟!داریمت ها ولی چشمات واسه ما بهاری نمیشه! برق نیفته!نمیخندهاون قلبت واسه ما تاپ تاپ نمیکنه ما می‌گیم خسته ایم دلبر اما بیمروت چطور تونستی تواین گز گز سرمای پاییز وسط زندگیمون حواست نیست بهمون؟! خستگی خاصیت آدمه ولی ما خستگیمون از سر خواستن و نرسیدنه. حالا نشستی وسط زندگیمون حرفی نیست ولی خب دِاخه نیگا! پاییز رفت تو چرا نمیرَوی  زِخاطرِ من؟! https://www.goftino.com/c/npfIhR
2238
این حس زیبا رو ازم نگیرید 🌷

هر وقت دیدید پست هام زیاد شد و می بایست تاپیک و مدیریت بفرمائید ، بهم تذکر بدید سپاسگزاری می کنم 


پر از پاییزم و با بودنت فصل بهارم باش

بیا دنیای من ، این روزها دار و ندارم باش

من از تنهایی شب های بی مهتاب می ترسم

میان وسعت آغوش آرامت حصارم باش


غزلبانو#  

ریشه را در خاک محکم کن که گاهی زندگی / پیشِ پایت آب، گاهی هم تَبَر می آورد 

نه تو آنی که همانی

نه من آنم که تو دانی 

همونجايي که جوكر ميگفت:«آدما تو لحظه آخر نشون ميدن که واقعا كي هستن»بايد ميفهميديم شعور آدما موقع جداييخيلي مهم تر از جذابيتِ اونا تو لحظه آشناييه...   🖤خسته ام دلبر اونقدر خسته که حواسم رفت پی رگای  دستم که زدن بیرون که یخ زدن که دستاتو ندارم خسته ام دلبر خواستم برات بنویسم. دیده نشدن را چه لذتیست ؟اما تو نور بودی همیشه .دلبر⁦همیشه  وهمه جاخواستم برات بنویسم. کی قد من خون شد تو رگات؟اما دلبریادمه بغض چشمات و.. چشمهای منم بارید حالا بگو خستگی خاصیت آدمه...خوب هی خواستن ورسیدن نتوانیم که چه... دلبر من میگم خسته ام نیگا دِاخه نیگاخقارتُ ببین رسیده به استخونم به رگم به قلبم به دستم به نبودنت ببین دلبر مامخواستیم ها اما میگفتن خواستن کفایت نمیکنه.باس خون بدی باس خفه شی باس دیونه شی دیوونه ایمااا ولی دلبر خسته ایم از نداشتنت..میدونی ؟!داریمت ها ولی چشمات واسه ما بهاری نمیشه! برق نیفته!نمیخندهاون قلبت واسه ما تاپ تاپ نمیکنه ما می‌گیم خسته ایم دلبر اما بیمروت چطور تونستی تواین گز گز سرمای پاییز وسط زندگیمون حواست نیست بهمون؟! خستگی خاصیت آدمه ولی ما خستگیمون از سر خواستن و نرسیدنه. حالا نشستی وسط زندگیمون حرفی نیست ولی خب دِاخه نیگا! پاییز رفت تو چرا نمیرَوی  زِخاطرِ من؟! https://www.goftino.com/c/npfIhR

دلتنگمو با هیچ کسم میل سخن نیست

همونجايي که جوكر ميگفت:«آدما تو لحظه آخر نشون ميدن که واقعا كي هستن»بايد ميفهميديم شعور آدما موقع جداييخيلي مهم تر از جذابيتِ اونا تو لحظه آشناييه...   🖤خسته ام دلبر اونقدر خسته که حواسم رفت پی رگای  دستم که زدن بیرون که یخ زدن که دستاتو ندارم خسته ام دلبر خواستم برات بنویسم. دیده نشدن را چه لذتیست ؟اما تو نور بودی همیشه .دلبر⁦همیشه  وهمه جاخواستم برات بنویسم. کی قد من خون شد تو رگات؟اما دلبریادمه بغض چشمات و.. چشمهای منم بارید حالا بگو خستگی خاصیت آدمه...خوب هی خواستن ورسیدن نتوانیم که چه... دلبر من میگم خسته ام نیگا دِاخه نیگاخقارتُ ببین رسیده به استخونم به رگم به قلبم به دستم به نبودنت ببین دلبر مامخواستیم ها اما میگفتن خواستن کفایت نمیکنه.باس خون بدی باس خفه شی باس دیونه شی دیوونه ایمااا ولی دلبر خسته ایم از نداشتنت..میدونی ؟!داریمت ها ولی چشمات واسه ما بهاری نمیشه! برق نیفته!نمیخندهاون قلبت واسه ما تاپ تاپ نمیکنه ما می‌گیم خسته ایم دلبر اما بیمروت چطور تونستی تواین گز گز سرمای پاییز وسط زندگیمون حواست نیست بهمون؟! خستگی خاصیت آدمه ولی ما خستگیمون از سر خواستن و نرسیدنه. حالا نشستی وسط زندگیمون حرفی نیست ولی خب دِاخه نیگا! پاییز رفت تو چرا نمیرَوی  زِخاطرِ من؟! https://www.goftino.com/c/npfIhR
2239
دلتنگمو با هیچ کسم میل سخن نیست


درد است

باران ببارد

و من

با چتر قدم بزنم

و خیالم جمع باشد

که هیچ تر شدنِ دو نفره ای اتفاق نمی افتد…


غزلبانو#  

ریشه را در خاک محکم کن که گاهی زندگی / پیشِ پایت آب، گاهی هم تَبَر می آورد 
هر وقت دیدید پست هام زیاد شد و می بایست تاپیک و مدیریت بفرمائید ، بهم تذکر بدید سپاسگزاری می کنم&nbs ...

اتفاقا مشتاق شنیدن اشعار زیباتون هستم و پیشنهاد میکنم اگر دوستانی هستند که تمایل به شعر دارند رو دعوت کنید اگر نه که این شور و شوق گفتن رو ادامه دهید تا بهرمند شیم 🌷

✔️ آنلاین✔️

آرام؟

برای چه باید آرام گرفت؟

وقتی بمیریم خود به خود آرام می گیریم!

پیش از آنکه بمیریم که نباید بمیریم!!!

همونجايي که جوكر ميگفت:«آدما تو لحظه آخر نشون ميدن که واقعا كي هستن»بايد ميفهميديم شعور آدما موقع جداييخيلي مهم تر از جذابيتِ اونا تو لحظه آشناييه...   🖤خسته ام دلبر اونقدر خسته که حواسم رفت پی رگای  دستم که زدن بیرون که یخ زدن که دستاتو ندارم خسته ام دلبر خواستم برات بنویسم. دیده نشدن را چه لذتیست ؟اما تو نور بودی همیشه .دلبر⁦همیشه  وهمه جاخواستم برات بنویسم. کی قد من خون شد تو رگات؟اما دلبریادمه بغض چشمات و.. چشمهای منم بارید حالا بگو خستگی خاصیت آدمه...خوب هی خواستن ورسیدن نتوانیم که چه... دلبر من میگم خسته ام نیگا دِاخه نیگاخقارتُ ببین رسیده به استخونم به رگم به قلبم به دستم به نبودنت ببین دلبر مامخواستیم ها اما میگفتن خواستن کفایت نمیکنه.باس خون بدی باس خفه شی باس دیونه شی دیوونه ایمااا ولی دلبر خسته ایم از نداشتنت..میدونی ؟!داریمت ها ولی چشمات واسه ما بهاری نمیشه! برق نیفته!نمیخندهاون قلبت واسه ما تاپ تاپ نمیکنه ما می‌گیم خسته ایم دلبر اما بیمروت چطور تونستی تواین گز گز سرمای پاییز وسط زندگیمون حواست نیست بهمون؟! خستگی خاصیت آدمه ولی ما خستگیمون از سر خواستن و نرسیدنه. حالا نشستی وسط زندگیمون حرفی نیست ولی خب دِاخه نیگا! پاییز رفت تو چرا نمیرَوی  زِخاطرِ من؟! https://www.goftino.com/c/npfIhR
2241
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2223
2231
2209
1872
2212
2222
2224
2242
2052
2037
2108
داغ ترین های تاپیک های امروز