2137
2217
عنوان

خدایااااااا منو راحت کن بکش

112 بازدید | 11 پست

😭😭😭من با یک نفری خیلی مشکل دارم یعنی ی اتفاقی بینمون افتاده بعد این اومده بود خونه ی ما قراره دو هفته بمونه الان داشت میرفت خونه ی کس دیگ

داشت میرفت بابام گفت نهههههه نرو بمون چند روز باش بعد برو

ای خدا بابا بزار این عوضی بره مردم از استرس 😭😭

من چ جوری دو هفته با این چشم در چشم بشم😭😭😭خدا منو میخواد زجرکش کنه 

بچه ها دعا کنید امشب بره تا چند روز دیگ خواهش میکنم جان من دعا کنید بره 

در سرم دختر پیری عصبی می رقصد                                   شهر بر روی سر من عربی می رقصد                                    این جهان با همه دغدغه هایش دارد                                 روی یک جمجمه یک وجبی می رقصد

به بابات بگو نگه بمونه

امضارو بخون😶😂👇🏻                                                          میشه اول از هر کاری برام یه صلوات بفرستی میدونم خسته ای ولی بفرست ممنون🥰🥰🥰تو پست های عکسی و چالش تگ شم مرسی اه😂😂😂😁😁امضای خودمه دوست دارم توش دراز بکشم🥲والا اختیار جاهای دیگرو نداریم اختیار امضامونو که داریم😎هی خانم یواش یواش دوست دارم به خدا،،،،دیونه نشدم دارم آهنگ گوش میدم😶😐😂😂آهای تویی که این امضارو میخونی تو هر شرایطی هستی بدون من از ته قلبم عاشقتم عشقم به هیچی فکر نکن امیدوارم هرچی زودتر مشکلت حل شه 😂و اینم بدو چه دیر یا زود این روزا میگذره♥️🌻.چیز دیگم یادم اومد مینویسم فعلا دارم لاک میزنم دستم بنده دستم😂💅💅سوال درمورد رشته های رزمی داشتین درخواست دوستی و پیام بدین😊 سلامتی دریا که اسمش دخترونس ولی کارش مردونس هرکی از هدش بگزره غرغش میکنه😎🤞🤟
به بابات بگو نگه بمونه

بایام رفت سر کار الان فقط ب این گفت بمون و رقت

در سرم دختر پیری عصبی می رقصد                                   شهر بر روی سر من عربی می رقصد                                    این جهان با همه دغدغه هایش دارد                                 روی یک جمجمه یک وجبی می رقصد
بایام رفت سر کار الان فقط ب این گفت بمون و رقت

مرده یا زن؟

امضارو بخون😶😂👇🏻                                                          میشه اول از هر کاری برام یه صلوات بفرستی میدونم خسته ای ولی بفرست ممنون🥰🥰🥰تو پست های عکسی و چالش تگ شم مرسی اه😂😂😂😁😁امضای خودمه دوست دارم توش دراز بکشم🥲والا اختیار جاهای دیگرو نداریم اختیار امضامونو که داریم😎هی خانم یواش یواش دوست دارم به خدا،،،،دیونه نشدم دارم آهنگ گوش میدم😶😐😂😂آهای تویی که این امضارو میخونی تو هر شرایطی هستی بدون من از ته قلبم عاشقتم عشقم به هیچی فکر نکن امیدوارم هرچی زودتر مشکلت حل شه 😂و اینم بدو چه دیر یا زود این روزا میگذره♥️🌻.چیز دیگم یادم اومد مینویسم فعلا دارم لاک میزنم دستم بنده دستم😂💅💅سوال درمورد رشته های رزمی داشتین درخواست دوستی و پیام بدین😊 سلامتی دریا که اسمش دخترونس ولی کارش مردونس هرکی از هدش بگزره غرغش میکنه😎🤞🤟

بچه ها باورتون نمیشه! برای بچم از «داستان من» با اسم و عکس خودش کتاب سفارش دادم، امروز رسید خیلی جذذذابه، 

شما هم برید ببینید، خوندن همه کتابها با اسم بچه خودتون مجانیه، کودکتون قهرمان داستان میشه، اینجا میتونید مجانی بخونید و سفارش بدید  

مرده یا زن؟

مرد

در سرم دختر پیری عصبی می رقصد                                   شهر بر روی سر من عربی می رقصد                                    این جهان با همه دغدغه هایش دارد                                 روی یک جمجمه یک وجبی می رقصد
2226
مرد

بابات تورو به یه مرد غریبه تنها گذاشت تو خونه😐مشکلت چیه با یارو😐😑

امضارو بخون😶😂👇🏻                                                          میشه اول از هر کاری برام یه صلوات بفرستی میدونم خسته ای ولی بفرست ممنون🥰🥰🥰تو پست های عکسی و چالش تگ شم مرسی اه😂😂😂😁😁امضای خودمه دوست دارم توش دراز بکشم🥲والا اختیار جاهای دیگرو نداریم اختیار امضامونو که داریم😎هی خانم یواش یواش دوست دارم به خدا،،،،دیونه نشدم دارم آهنگ گوش میدم😶😐😂😂آهای تویی که این امضارو میخونی تو هر شرایطی هستی بدون من از ته قلبم عاشقتم عشقم به هیچی فکر نکن امیدوارم هرچی زودتر مشکلت حل شه 😂و اینم بدو چه دیر یا زود این روزا میگذره♥️🌻.چیز دیگم یادم اومد مینویسم فعلا دارم لاک میزنم دستم بنده دستم😂💅💅سوال درمورد رشته های رزمی داشتین درخواست دوستی و پیام بدین😊 سلامتی دریا که اسمش دخترونس ولی کارش مردونس هرکی از هدش بگزره غرغش میکنه😎🤞🤟
بابات تورو به یه مرد غریبه تنها گذاشت تو خونه😐مشکلت چیه با یارو😐😑

ن مامانم هست ی مشکلی داریم دیگ

در سرم دختر پیری عصبی می رقصد                                   شهر بر روی سر من عربی می رقصد                                    این جهان با همه دغدغه هایش دارد                                 روی یک جمجمه یک وجبی می رقصد
ن مامانم هست ی مشکلی داریم دیگ

خب بگو😑

امضارو بخون😶😂👇🏻                                                          میشه اول از هر کاری برام یه صلوات بفرستی میدونم خسته ای ولی بفرست ممنون🥰🥰🥰تو پست های عکسی و چالش تگ شم مرسی اه😂😂😂😁😁امضای خودمه دوست دارم توش دراز بکشم🥲والا اختیار جاهای دیگرو نداریم اختیار امضامونو که داریم😎هی خانم یواش یواش دوست دارم به خدا،،،،دیونه نشدم دارم آهنگ گوش میدم😶😐😂😂آهای تویی که این امضارو میخونی تو هر شرایطی هستی بدون من از ته قلبم عاشقتم عشقم به هیچی فکر نکن امیدوارم هرچی زودتر مشکلت حل شه 😂و اینم بدو چه دیر یا زود این روزا میگذره♥️🌻.چیز دیگم یادم اومد مینویسم فعلا دارم لاک میزنم دستم بنده دستم😂💅💅سوال درمورد رشته های رزمی داشتین درخواست دوستی و پیام بدین😊 سلامتی دریا که اسمش دخترونس ولی کارش مردونس هرکی از هدش بگزره غرغش میکنه😎🤞🤟
خب بگو😑

چند سالته؟

امضارو بخون😶😂👇🏻                                                          میشه اول از هر کاری برام یه صلوات بفرستی میدونم خسته ای ولی بفرست ممنون🥰🥰🥰تو پست های عکسی و چالش تگ شم مرسی اه😂😂😂😁😁امضای خودمه دوست دارم توش دراز بکشم🥲والا اختیار جاهای دیگرو نداریم اختیار امضامونو که داریم😎هی خانم یواش یواش دوست دارم به خدا،،،،دیونه نشدم دارم آهنگ گوش میدم😶😐😂😂آهای تویی که این امضارو میخونی تو هر شرایطی هستی بدون من از ته قلبم عاشقتم عشقم به هیچی فکر نکن امیدوارم هرچی زودتر مشکلت حل شه 😂و اینم بدو چه دیر یا زود این روزا میگذره♥️🌻.چیز دیگم یادم اومد مینویسم فعلا دارم لاک میزنم دستم بنده دستم😂💅💅سوال درمورد رشته های رزمی داشتین درخواست دوستی و پیام بدین😊 سلامتی دریا که اسمش دخترونس ولی کارش مردونس هرکی از هدش بگزره غرغش میکنه😎🤞🤟
خب بگو😑

من دوست پسر داشتم قبلا این هم میدونه😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑 

در سرم دختر پیری عصبی می رقصد                                   شهر بر روی سر من عربی می رقصد                                    این جهان با همه دغدغه هایش دارد                                 روی یک جمجمه یک وجبی می رقصد
2050
من دوست پسر داشتم قبلا این هم میدونه😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑 

وای😐😐😐😂😂😂😂😂 خیلی بده لعنتی😐😂😂 چندسالته؟مترسی به بابات بگه😂

امضارو بخون😶😂👇🏻                                                          میشه اول از هر کاری برام یه صلوات بفرستی میدونم خسته ای ولی بفرست ممنون🥰🥰🥰تو پست های عکسی و چالش تگ شم مرسی اه😂😂😂😁😁امضای خودمه دوست دارم توش دراز بکشم🥲والا اختیار جاهای دیگرو نداریم اختیار امضامونو که داریم😎هی خانم یواش یواش دوست دارم به خدا،،،،دیونه نشدم دارم آهنگ گوش میدم😶😐😂😂آهای تویی که این امضارو میخونی تو هر شرایطی هستی بدون من از ته قلبم عاشقتم عشقم به هیچی فکر نکن امیدوارم هرچی زودتر مشکلت حل شه 😂و اینم بدو چه دیر یا زود این روزا میگذره♥️🌻.چیز دیگم یادم اومد مینویسم فعلا دارم لاک میزنم دستم بنده دستم😂💅💅سوال درمورد رشته های رزمی داشتین درخواست دوستی و پیام بدین😊 سلامتی دریا که اسمش دخترونس ولی کارش مردونس هرکی از هدش بگزره غرغش میکنه😎🤞🤟
وای😐😐😐😂😂😂😂😂 خیلی بده لعنتی😐😂😂 چندسالته؟مترسی به بابات بگه😂

ن نمیگه مطمعنن اما خوشم نمیاد چشم تو چشم بشیم مخصوصا ک با من سرسنگین ۲۰ سالمه

در سرم دختر پیری عصبی می رقصد                                   شهر بر روی سر من عربی می رقصد                                    این جهان با همه دغدغه هایش دارد                                 روی یک جمجمه یک وجبی می رقصد
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2223
2210
2209
1872
2212
2222
2224
2225
2052
2037
2108
داغ ترین های تاپیک های امروز
توسط   خخخخح  |  4 ساعت پیش
توسط   ranaa2121  |  16 ساعت پیش