2137
2106
عنوان

به طرز شگفت انگیزی دلم شکسته 💥💥💣

2678 بازدید | 110 پست

شوهرم با خانوادم قطع ارتباط کامله وقتی خانوادم تو اداره شوهرم کاری دارن من انجام میدم گاهی میذارم روزی انجام بدم که مثلا نباشه و ماموریت باشه که نفهمه ...


امروز همون روز بود داخل اداره نبود و منم برای انجام کار با داداشم و مدارکش رفتم اداره ، متاسفانه کار یه کم‌پیچیده شد و همکارش برای راهنمایی زنگ زده بود ه شوهرم که گویا یه سوالی بپرسه و گفته بود خانومتم اینجاست برای کارهای داداشش !

دیدم بیش از ۳ بار بهم زنگ زد چون می دونستم میخواد چی بگه جوابش ندادم چون داداشم باهام بود !


داخل اتاق منتطر نشسته بودم یهو یکی از همکاراش اومد داخل گفت قضیه چیه خانم فلانی ؟ منم هاج و واج نگاش میکردم که کدوم قضیه ؟؟؟ طفلک دید من گیجم گفت آقای فلانی زنگ زدن که یه وقت به خاطر من کارشون انجام ندین مر قانون کارشون انجام بدین ! تازه تا فلان مدرکم نیاوردن انجام ندین !

از خجالت دلم میخواست آب بشم اصلا قدرت بلند شدن از رو صندلی نداشتم فقط شانسم این بود داداشم تو اتاق دیگه منتظر فتوکپی مدارک بود !


فقط گفتم اگه کارمون غیرقانونیه انجام ندین که گفت نه من به شوهرتونم گفتم کار سختی نیست الان خودم انجامش میدم فقط ایشون خیلی اصرار داشتن انجام نشه فعلا !


انقدر حالم بده که حتی نمی تونید تصور کنید !

فکر کن زنگ بزنه بگه کارشون راه نندازید 😭😭😭

اومد خونه منتظر بود به روش بیارم بخدادنتونستم چیزی بگم اصلا نمیتونم درموردش حرف بزنم باورم نمیشه یه آدم انقدر بد باشه ...

یه روزی یه جایی بالاخره از این زندگی خودمو برمیدارم و میبرم ! درست از امروز دهم تیرماه ۱۴۰۰ با خودم قرار گذاشتم این زندگی تا ۸ سالگی دخترم به این شکل تحمل کنم اگز درست شد که خداروشکر اما اگر شوهرم تغییر نکرد میرم جوری که انگار هیچ وقت نبودم ! یعنی ۶ سال دیگه فرصت میدم به خودم و دخترم که بعدها ازم نپرسه چرا رفتی ؟ میخوام بزرگتر بشه و پدرش بشناسه و بفهمه چرا ادامه ندادم ! تو این ۶ سال زمان دارم برای آیندمون تلاش کنم دعام کنید بتونم تا سال آینده یه ماشین بخرم ( پراید مدل پایینم قبوله 😅)  اینجوری کمتر اذیت میشیم . انتخابمو کردم من فقط میخوام بهترین مادر دنیا باشم برای ارغوانم ان شاالله یه روزی با دیدن خوشبختی و موفقیتش تموم خستگی این سالها از تنم دربیاد و حاصل تموم صبوریهامو ببینم 😊     خیلی وقت بود بی هدف فقط روزهارو میگذروندم اما الان هدف دارم 😊                                 
خیلی سخته حالتو درک میکنم بی شخصیت ولش کن بفهمه ناراحت شدی تو دلش آفرین میگه ب خودش در ضمن اداره مگ ...


خیلی سخته انقد تو سرویس گریه کردم اما سبک نشدم ! اتفاقا با این حرفش همکارش دلش سوخت و کارم انجام داد فقط منوخیلی خجالت زده شدم!

یه روزی یه جایی بالاخره از این زندگی خودمو برمیدارم و میبرم ! درست از امروز دهم تیرماه ۱۴۰۰ با خودم قرار گذاشتم این زندگی تا ۸ سالگی دخترم به این شکل تحمل کنم اگز درست شد که خداروشکر اما اگر شوهرم تغییر نکرد میرم جوری که انگار هیچ وقت نبودم ! یعنی ۶ سال دیگه فرصت میدم به خودم و دخترم که بعدها ازم نپرسه چرا رفتی ؟ میخوام بزرگتر بشه و پدرش بشناسه و بفهمه چرا ادامه ندادم ! تو این ۶ سال زمان دارم برای آیندمون تلاش کنم دعام کنید بتونم تا سال آینده یه ماشین بخرم ( پراید مدل پایینم قبوله 😅)  اینجوری کمتر اذیت میشیم . انتخابمو کردم من فقط میخوام بهترین مادر دنیا باشم برای ارغوانم ان شاالله یه روزی با دیدن خوشبختی و موفقیتش تموم خستگی این سالها از تنم دربیاد و حاصل تموم صبوریهامو ببینم 😊     خیلی وقت بود بی هدف فقط روزهارو میگذروندم اما الان هدف دارم 😊                                 

 

آقا میون کلامِتون! من رفتم اینجا و شاخ در آوردم! شما تا حالا اپ دخترونهای که بشه خرید، فروخت و گپ زد دیده بودین؟

چطور تحملش میکنی این آدم عقده ای رو ؟ 


به سختی !

نمیدونید بعد همچین حرفی نشستن باهاش سر یه سفره چقدر سخته

یه روزی یه جایی بالاخره از این زندگی خودمو برمیدارم و میبرم ! درست از امروز دهم تیرماه ۱۴۰۰ با خودم قرار گذاشتم این زندگی تا ۸ سالگی دخترم به این شکل تحمل کنم اگز درست شد که خداروشکر اما اگر شوهرم تغییر نکرد میرم جوری که انگار هیچ وقت نبودم ! یعنی ۶ سال دیگه فرصت میدم به خودم و دخترم که بعدها ازم نپرسه چرا رفتی ؟ میخوام بزرگتر بشه و پدرش بشناسه و بفهمه چرا ادامه ندادم ! تو این ۶ سال زمان دارم برای آیندمون تلاش کنم دعام کنید بتونم تا سال آینده یه ماشین بخرم ( پراید مدل پایینم قبوله 😅)  اینجوری کمتر اذیت میشیم . انتخابمو کردم من فقط میخوام بهترین مادر دنیا باشم برای ارغوانم ان شاالله یه روزی با دیدن خوشبختی و موفقیتش تموم خستگی این سالها از تنم دربیاد و حاصل تموم صبوریهامو ببینم 😊     خیلی وقت بود بی هدف فقط روزهارو میگذروندم اما الان هدف دارم 😊                                 
2166
الهی!!! چقدر ناراحت شدم، من کاملا درکت می کنم! خدا به دلت صبر و آرامش بده

دلم انقد بهش فشار اومده که اصلا نمیتونم توصیفش کنم !

یه روزی یه جایی بالاخره از این زندگی خودمو برمیدارم و میبرم ! درست از امروز دهم تیرماه ۱۴۰۰ با خودم قرار گذاشتم این زندگی تا ۸ سالگی دخترم به این شکل تحمل کنم اگز درست شد که خداروشکر اما اگر شوهرم تغییر نکرد میرم جوری که انگار هیچ وقت نبودم ! یعنی ۶ سال دیگه فرصت میدم به خودم و دخترم که بعدها ازم نپرسه چرا رفتی ؟ میخوام بزرگتر بشه و پدرش بشناسه و بفهمه چرا ادامه ندادم ! تو این ۶ سال زمان دارم برای آیندمون تلاش کنم دعام کنید بتونم تا سال آینده یه ماشین بخرم ( پراید مدل پایینم قبوله 😅)  اینجوری کمتر اذیت میشیم . انتخابمو کردم من فقط میخوام بهترین مادر دنیا باشم برای ارغوانم ان شاالله یه روزی با دیدن خوشبختی و موفقیتش تموم خستگی این سالها از تنم دربیاد و حاصل تموم صبوریهامو ببینم 😊     خیلی وقت بود بی هدف فقط روزهارو میگذروندم اما الان هدف دارم 😊                                 
دلم انقد بهش فشار اومده که اصلا نمیتونم توصیفش کنم !

عزیزم کاملا حق داری، با خوندن تاپیکت قلبم به درد اومد، یاد شوهر خودم افتادم. البته جریان من متفاوته، بهم خیانت کرد و چه حرفهای زشتی در مورد من به دوست دخترش زده بود، بعد که دختره بهم گفت، دلم میخواست زمین دهان بازکنه برم توش، آدم جلوی طرف مقابل چقدر خجالت زده و شرمنده میشه، شوهر شما چرا اینقدر کینه ای هست؟!

عزیزم کاملا حق داری، با خوندن تاپیکت قلبم به درد اومد، یاد شوهر خودم افتادم. البته جریان من متفاوته، ...


همکارش وقتی این جملات بهم میگفت حالت چشماش و لحنش اصلا از جلو چشمم نمیره ! چقدر خجالت کشیدم یعنی زنگ زده بهش چی گفته! 

عزیزم من این حس نفرت انگیز امروز تجربه کردم واقعا سخته چی کشیدی شما 😭😭

یه روزی یه جایی بالاخره از این زندگی خودمو برمیدارم و میبرم ! درست از امروز دهم تیرماه ۱۴۰۰ با خودم قرار گذاشتم این زندگی تا ۸ سالگی دخترم به این شکل تحمل کنم اگز درست شد که خداروشکر اما اگر شوهرم تغییر نکرد میرم جوری که انگار هیچ وقت نبودم ! یعنی ۶ سال دیگه فرصت میدم به خودم و دخترم که بعدها ازم نپرسه چرا رفتی ؟ میخوام بزرگتر بشه و پدرش بشناسه و بفهمه چرا ادامه ندادم ! تو این ۶ سال زمان دارم برای آیندمون تلاش کنم دعام کنید بتونم تا سال آینده یه ماشین بخرم ( پراید مدل پایینم قبوله 😅)  اینجوری کمتر اذیت میشیم . انتخابمو کردم من فقط میخوام بهترین مادر دنیا باشم برای ارغوانم ان شاالله یه روزی با دیدن خوشبختی و موفقیتش تموم خستگی این سالها از تنم دربیاد و حاصل تموم صبوریهامو ببینم 😊     خیلی وقت بود بی هدف فقط روزهارو میگذروندم اما الان هدف دارم 😊                                 
2165
همکارش وقتی این جملات بهم میگفت حالت چشماش و لحنش اصلا از جلو چشمم نمیره ! چقدر خجالت کشیدم یعنی زنگ ...

خیلی دوست دارم ی روز انتقام بگیرم، به نظر من بازنده اصلی این شوهر ها هستن، محبت زنشون و احترام همکاراشون رو با هم از دست میدن، شوهر من که آبروش توی محل کارش رفت، شوهر شما هم احترامش رو از دست داده، امیدوارم سرش به سنگ بخوره و آدم بشه

به سختی ! نمیدونید بعد همچین حرفی نشستن باهاش سر یه سفره چقدر سخته

خوب شوهرت میخواسته خودش انجام بده ،البته انضمام منت   

بگه من بودم که کار خانواده اتو راه انداختم،من اگه نبودم       

حالا که خدا نذاشت   

اون خودشو کوچیک کرد جلوی همکاراش ، شما چرا ناراحتی گلم ! مگه میخواستی کار غیر قانونی بکنی ! پس خودتو اذیت نکن ،شخصیت شما جدای از شخصیت همسرته 

همکارش وقتی این جملات بهم میگفت حالت چشماش و لحنش اصلا از جلو چشمم نمیره ! چقدر خجالت کشیدم یعنی زنگ ...

دستی دستی آبروی خودشو سر کار برد ،چقدر بی فکره ،نمیگه آخه این چه حرفی بوده که گفته !

فوقش اگه شما هم میخواستید غیر قانونی حلش کنید به همون نفر اولی که به همسرتون زنگ زد میگفت نه فلان مدرک رو کم دارن ،بیارن تا تکمیل بشه .

حالا که بد جوری ضایع شد رفت ،خدایی الآن باید یه دل سیر بخندی به ریشش 

همکارش وقتی این جملات بهم میگفت حالت چشماش و لحنش اصلا از جلو چشمم نمیره ! چقدر خجالت کشیدم یعنی زنگ ...

فکر کرد الآن با این کارش همه میگن ،ایشون چه روحیه ی شهدایی داره   زد خودشو با خاک یکسان کرد   

نشینی غصه بخوریا ،اونم سر این مسائل !

تمام عزت ها دست خداست ،

کل دنیا جمع بشن آبروی یکی رو بخوان ببرن ولی اگه خدا نخواد نمیتونن

کل دنیا جمع بشن آبروی یکی رو بخوان نگهدارن ولی اگه خدا نخواد نمیتونن


ماشاءالله ،لا ماشاءالناس  ،و ان کره الناس ،

آنچه خدا میخواهد میشود،نه آنچه مردم میخواهند ،گرچه مردم کراهت داشته باشن 

سر این مسائل غصه نخور ،شاید خدا میخواد شما در آینده آبروتو برای امام زمان سلام الله خرج کنی ،اینجوری داره جلوتر بهت آموزش میده که غصه ی آبروتو نخوری ،اون بالایی حواسش بهت هست ،خیال راحت .

2183

خدا فقط به دلت آرامش بده واقعا تحمل چنین مردی سخته

 خدایـــــــــــــا؛ بابت هر شبی که بی شکر تو سر بر بالین گذاشتم بابت هر صبحی که بی سلام به تو آغازش کردم بابت لحظات شادی که به یاد تو نبـــــودم بابت هر گره که به دست تو باز شد و من به شانس نسبتش دادم بابت هر گره که به دستم کور شد و تو را مقصر دانستم بابت همه گناهانی که مرتکب شده ام و همه گناهانی که بعدامرتکب میشوم مرا ببخش و گنهانم را به نیکی تبدیل فرما ای کریم

وای که چقدر بهم ریختم از این کارش از ته دلم میخوام کارش گیر کنه دست تو بیوفته تا با تمام وجود این حس و بفهمه...ولی شاید اگه جوابش و میدادی میخواست سوال بپرسه فوقش چهارتا چرت وپرت بگه که اهمیت نمیدادی بهش..گرچه بااین رفتارش خودش و کوچیک کرده تو که هر روز قرار نیست همکاراش و ببینی اونی که هر روز چشم تو چشم میشه باهاشون شوهرت قطعا تا حالا هم شناختنش

قاصدک حرف دلم را به خدایم برسان💔
وای احساس خفگی بهم دست میده بخاطر کارای شوهرت ..خدا صبرت بده 


به شدتت احساس خفگی داشتم دیروز ! برای صبور شدنم دعا کنید لطفا

یه روزی یه جایی بالاخره از این زندگی خودمو برمیدارم و میبرم ! درست از امروز دهم تیرماه ۱۴۰۰ با خودم قرار گذاشتم این زندگی تا ۸ سالگی دخترم به این شکل تحمل کنم اگز درست شد که خداروشکر اما اگر شوهرم تغییر نکرد میرم جوری که انگار هیچ وقت نبودم ! یعنی ۶ سال دیگه فرصت میدم به خودم و دخترم که بعدها ازم نپرسه چرا رفتی ؟ میخوام بزرگتر بشه و پدرش بشناسه و بفهمه چرا ادامه ندادم ! تو این ۶ سال زمان دارم برای آیندمون تلاش کنم دعام کنید بتونم تا سال آینده یه ماشین بخرم ( پراید مدل پایینم قبوله 😅)  اینجوری کمتر اذیت میشیم . انتخابمو کردم من فقط میخوام بهترین مادر دنیا باشم برای ارغوانم ان شاالله یه روزی با دیدن خوشبختی و موفقیتش تموم خستگی این سالها از تنم دربیاد و حاصل تموم صبوریهامو ببینم 😊     خیلی وقت بود بی هدف فقط روزهارو میگذروندم اما الان هدف دارم 😊                                 
خوب شوهرت میخواسته خودش انجام بده ،البته انضمام منت     بگه من بودم که کار خانواده اتو ر ...


نه فقط خنده یکی از همکاراش و نگاهش از ذهنم نمیره بیرون هر جمله ای که از دهنش در می اومد مثل پتکی بود که تو سرم میخورد !

کارمون کاملا قانونی بود فقط بی شرف میخواست اذیت شیم ! یه آدم چه جوری به بقیه میگه کار زنم یه وقت راه نندازین به هوای من اون از من جداست !

خودش میدونه چیکار کرده رختخوابش دیشب نتونستم کنار خودم پهن کنم بدون هیچ حرفی اونور اتاق پهن کردم هیچی نگفت رفت خوابید ! 

ولی انقد حجم ضربه وارده زیاد بوده که زبونم سنگین کرده

یه روزی یه جایی بالاخره از این زندگی خودمو برمیدارم و میبرم ! درست از امروز دهم تیرماه ۱۴۰۰ با خودم قرار گذاشتم این زندگی تا ۸ سالگی دخترم به این شکل تحمل کنم اگز درست شد که خداروشکر اما اگر شوهرم تغییر نکرد میرم جوری که انگار هیچ وقت نبودم ! یعنی ۶ سال دیگه فرصت میدم به خودم و دخترم که بعدها ازم نپرسه چرا رفتی ؟ میخوام بزرگتر بشه و پدرش بشناسه و بفهمه چرا ادامه ندادم ! تو این ۶ سال زمان دارم برای آیندمون تلاش کنم دعام کنید بتونم تا سال آینده یه ماشین بخرم ( پراید مدل پایینم قبوله 😅)  اینجوری کمتر اذیت میشیم . انتخابمو کردم من فقط میخوام بهترین مادر دنیا باشم برای ارغوانم ان شاالله یه روزی با دیدن خوشبختی و موفقیتش تموم خستگی این سالها از تنم دربیاد و حاصل تموم صبوریهامو ببینم 😊     خیلی وقت بود بی هدف فقط روزهارو میگذروندم اما الان هدف دارم 😊                                 
2191
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2184
2189

جدیدترین تاپیک های 2 روز گذشته

1872
2178
2190
2052
2037
2181
2117
2108