2137
2106

خودش شاهده چقدر اذیت میکرده منو  و قبول داره   ـک چقدرمنو حیرون کرده پیامش 


،،،،،،،،،،ج پاشو بیا سر زندگیت. همین یبار بخاطر. من. بیا. اگه یه سر سوزن. دوست. داری. بیا به حرف.این اون آمدی این بار. خودم. ازت. میخوام . این. آخرین. باره به جان دخترمون . بهت میگم  پاشو بیا دلم. تنگ شده برات به خاک. پسر عموم  من. دوستت دارم فقط یکم اخلاقم تنده اونم خودت میدونی من بیماری. عصبی دارن مغزم مثل. هرجای. دیگه. مریض. میشه درکم کن  دلم تنگ شده پاشین بیاین  تورا خدا 


ـجواب ندادم براش 

کاربر خانوم   ۲۳ سالمہ ،این بگم ب عشقـ  ایمان ندارم   دلم یه همدم میخاست  ک همدمم مرد نبود ـاز همسرم متنفرم چون لیاقت منو نداشت ، اینو من نمیگم  و از خودم تعریف نمیکنم      این حرف های دیگرونہ چون از همسرم لطمہ خوردم  هم چیزم تباه شد ـ،،،  دیگه خونه پدرم ا رو نتخاب کردم  برای همیشہ    رو مهر طلاق ب شناسنامه ام بخوره دیگ  بریدم ـ باورم نمیشد کارم ب طلاق برسه   ،ولی کسی ازسرنوشت  خبر دار نیس  یہ  دختر ناز دارم  ک شب روزم با  دخترمہ  عاشق دخترمم و میبوسم  روے  دخترم را  یه موضو ع منو نارحت میکنه  همه میگن ببی فیس   چون   میگن بهت نمیخوره دخترت باشه 😬😐    چ خوبه   دخترم بزرگ بشه با هم درد دل کنیم  بعد مشکلات زندگیم عصبی شدم   ب شدت  خانوم مهربونی بودم  هنوزم هستم ولی فکر گذشته میاد سراغم روح روانم  داغون میشه   دلم میخاد بمیرم  این دعاے همیشگی منه    این متن هارو براے این نوشتم چون دیگردون میگن  بزاررامضات تا بشناسیمت منم احترام گزاشتم بهتون     این بگم  از رل و دوست پسررمتنفرم   ـ لطفا برای ارامشم  صلوات بفرس  ممنونم رفیقــ ❤

 

آقا میون کلامِتون! من رفتم اینجا و شاخ در آوردم! شما تا حالا اپ دخترونهای که بشه خرید، فروخت و گپ زد دیده بودین؟

ای جانم 

خدا مهرتون رو دل هم بندازه درکش میکنم عزیز میفهممت.کاش برگردی

ودلت مرگ میخواهدومرگ هی ناز کند.    تو زندگیم بزرگتررررین خطایی که کردم عمل جراحی بینی خیلی حالم بده   از نظر روحی وروانی نتیجه عمل وحشتناک  
2166
تصمیمت چیه

   خوننه بابا اذیت میشم با یہ بچه ولی  خونه شوهر هم اخلاقش گنده خودخواهه   لج باز مث بچه    الان پیام داده بیا  دو سال روستا زندگے کنیم  اخه من چم ب روستااااااو 

کاربر خانوم   ۲۳ سالمہ ،این بگم ب عشقـ  ایمان ندارم   دلم یه همدم میخاست  ک همدمم مرد نبود ـاز همسرم متنفرم چون لیاقت منو نداشت ، اینو من نمیگم  و از خودم تعریف نمیکنم      این حرف های دیگرونہ چون از همسرم لطمہ خوردم  هم چیزم تباه شد ـ،،،  دیگه خونه پدرم ا رو نتخاب کردم  برای همیشہ    رو مهر طلاق ب شناسنامه ام بخوره دیگ  بریدم ـ باورم نمیشد کارم ب طلاق برسه   ،ولی کسی ازسرنوشت  خبر دار نیس  یہ  دختر ناز دارم  ک شب روزم با  دخترمہ  عاشق دخترمم و میبوسم  روے  دخترم را  یه موضو ع منو نارحت میکنه  همه میگن ببی فیس   چون   میگن بهت نمیخوره دخترت باشه 😬😐    چ خوبه   دخترم بزرگ بشه با هم درد دل کنیم  بعد مشکلات زندگیم عصبی شدم   ب شدت  خانوم مهربونی بودم  هنوزم هستم ولی فکر گذشته میاد سراغم روح روانم  داغون میشه   دلم میخاد بمیرم  این دعاے همیشگی منه    این متن هارو براے این نوشتم چون دیگردون میگن  بزاررامضات تا بشناسیمت منم احترام گزاشتم بهتون     این بگم  از رل و دوست پسررمتنفرم   ـ لطفا برای ارامشم  صلوات بفرس  ممنونم رفیقــ ❤

گناه داره🙁

But I got smarter, I got harder in the nick of time😈☻...Honey I rose up from the dead, I do it all the time😈☻....I'll hold you when things go wrong💞...I'll be with you from dusk 'til dawn💞.........Devil for Devil 😈 Kind for Kind 🤗 It's my attitude 😎 Please don't mind ☻✌🏻.......رفیق شفیق هرکول پوآرو و دشمن هستینگز خنگ ساده لوح 😒👹........There are many things not called poison which can kill a man - Hercule Poirot...   "کاربری که تعلیقش کردی نوشته ی آگاتا کریستی☻" ......  تو فقط دلت بخواد ی روزی مال هم بشیم❤❤التماسش به خدا، حاجت و نذرش بامن❤❤ آهای خوشگل عاشق•••آهای عمر دقایق•••آهای وصله به موهای تو سنجاق شقایق😍...I have died everyday waiting for you...Darling don't be afraid, I have loved you for a thousand years...I'll love you for a thousand more...ای چراغ هربهانه از تو روشن، از تو روشن❤❤❤❤ای که حرفای قشنگت منو آشتی داده با من❤❤❤❤
خیانت کرده ؟

یه چیزای شنیدم ازش  ولی مسعله مهم اخلاق رفتارشه

کاربر خانوم   ۲۳ سالمہ ،این بگم ب عشقـ  ایمان ندارم   دلم یه همدم میخاست  ک همدمم مرد نبود ـاز همسرم متنفرم چون لیاقت منو نداشت ، اینو من نمیگم  و از خودم تعریف نمیکنم      این حرف های دیگرونہ چون از همسرم لطمہ خوردم  هم چیزم تباه شد ـ،،،  دیگه خونه پدرم ا رو نتخاب کردم  برای همیشہ    رو مهر طلاق ب شناسنامه ام بخوره دیگ  بریدم ـ باورم نمیشد کارم ب طلاق برسه   ،ولی کسی ازسرنوشت  خبر دار نیس  یہ  دختر ناز دارم  ک شب روزم با  دخترمہ  عاشق دخترمم و میبوسم  روے  دخترم را  یه موضو ع منو نارحت میکنه  همه میگن ببی فیس   چون   میگن بهت نمیخوره دخترت باشه 😬😐    چ خوبه   دخترم بزرگ بشه با هم درد دل کنیم  بعد مشکلات زندگیم عصبی شدم   ب شدت  خانوم مهربونی بودم  هنوزم هستم ولی فکر گذشته میاد سراغم روح روانم  داغون میشه   دلم میخاد بمیرم  این دعاے همیشگی منه    این متن هارو براے این نوشتم چون دیگردون میگن  بزاررامضات تا بشناسیمت منم احترام گزاشتم بهتون     این بگم  از رل و دوست پسررمتنفرم   ـ لطفا برای ارامشم  صلوات بفرس  ممنونم رفیقــ ❤
2050
چکار کرده که میخوای جدا بشی؟؟ خیلی اذیتتون کرده؟

اره خیلی خیلی   وقتی باردار بودم پشتم نبود  همش با رفیقا    با  این اون    سر کار نمیرف مثل سگ حوس  خوراکی میکردم کلی تو خونه نون خشک میخوردم با پنیر    دلم  سیب درختی میخاس  خلاصهدزایمان کروم منو رها کرد رها   ✋👏  نگاه ب دخترش نکرو اصلا ولی چسبیده بود ب رفیقا  من بی پول بدون پوشک و ،، خونه بابا   سختم بود سخت هی کارهای دادگاه میکردیم تو زمستون سرد    با یه نوزاد     ولی باز   من ب خاطر دخترم  برگشتم  دخترم  ۲۵ روزه بود   شووهرم    منو گزاشت خونه باباش روستا   ک دستم ب هیچ جا بند نبود  منو بی کس و غریب خودش رفت بندر  عباس و محلی نداد   خونه ما شهر بود ــ   


اون روز ها افسردع بودم   خونه پدر شوهر   یه روز  هوای بارونی ساعت ۷ صبح  ماشین پیدا کردم  خودم رسوندم خونه   اونجا  خونه سرد    ن بخاری ن چیزی  با یه نوزاد   یک ساعت تو اتاق خواب خوابیدم    میبیینم صدای کلید  میاد کسی داره در باز میکنہ    فکر کروم شوهرمه 


هر چی انتظار  میبینم   صدای  پسر  غریبه میاد منم تو اتلق در بسته    هی دیدم  صدا میاد میگن میخندن         ـپیام دادم ب شوهرم کو تا این اتاق بیا     میبینم شوهرم گفت   کدوم اتاق ؟؟؟

گفتم مگ تو خونه نیستی  تون گف مگ تو خبر نداری من بندرم ؟؟؟

گفتم میدونم بندر بودی الان تو حال صدای کی میاد ؟؟

اون جا خورد  گفت خدا مرگت بده دوستام داخلن ــمن شوهرم دعوا کردم و  قطع کردم 

ـوقتے این من شنیدم     چادرمو  پوشیدم نوزادم  بغلم بود  در باز کردم دوستاش  جا خوردن   ادم های لاشے و غریبه بودن ک نمیشناختمشون  انا تا منو دیدن رنگشون پریده بود ـ

هی ب هم دیگہ  نگاہ میکردن ــمن جیغ زدم در  بیرون  اتا ک خروجی بود باز کردم  گفتم  برید بیرووون  اونا   مات بودن گفتم  شوهدم کجایه  کجایع کجایه کجایه    متوجه پیکنیک و  مشروب همراهشون بود گفتم نکنه شوهرم موااد  میکشه اونا گفت ن ن ن ن  من  داد زدم گفتم گمشین برین فقد   چهار پتج نفر بودن ـ

ـخلاصه بیرونشون کردم اونا زنگ زدن ب شوهرم گفتم فلانی تو ک خانومت اینجای  چرا ب ما اطلاع ندادین    

دیگه شوهرم ب من زنگ زد منو تهدید کرد از اینجا برو خونه رو سرت خراب میکنم منم  رفتم شهرستان خونه بابا     ببخشسد طولا نی شد شوهرم رفیق بازع     رگ مهربونے داره ولی فایده نداره این مال  یکسال میشہ  رفتاز شوهرم ابنجوره زندگیشو فدای دوستاش کرده  الان سه ماه قهریم یه هزاری ب من واریز نمیکنه   

کاربر خانوم   ۲۳ سالمہ ،این بگم ب عشقـ  ایمان ندارم   دلم یه همدم میخاست  ک همدمم مرد نبود ـاز همسرم متنفرم چون لیاقت منو نداشت ، اینو من نمیگم  و از خودم تعریف نمیکنم      این حرف های دیگرونہ چون از همسرم لطمہ خوردم  هم چیزم تباه شد ـ،،،  دیگه خونه پدرم ا رو نتخاب کردم  برای همیشہ    رو مهر طلاق ب شناسنامه ام بخوره دیگ  بریدم ـ باورم نمیشد کارم ب طلاق برسه   ،ولی کسی ازسرنوشت  خبر دار نیس  یہ  دختر ناز دارم  ک شب روزم با  دخترمہ  عاشق دخترمم و میبوسم  روے  دخترم را  یه موضو ع منو نارحت میکنه  همه میگن ببی فیس   چون   میگن بهت نمیخوره دخترت باشه 😬😐    چ خوبه   دخترم بزرگ بشه با هم درد دل کنیم  بعد مشکلات زندگیم عصبی شدم   ب شدت  خانوم مهربونی بودم  هنوزم هستم ولی فکر گذشته میاد سراغم روح روانم  داغون میشه   دلم میخاد بمیرم  این دعاے همیشگی منه    این متن هارو براے این نوشتم چون دیگردون میگن  بزاررامضات تا بشناسیمت منم احترام گزاشتم بهتون     این بگم  از رل و دوست پسررمتنفرم   ـ لطفا برای ارامشم  صلوات بفرس  ممنونم رفیقــ ❤
جدایی اخرین راه هست اگه مهری بهش داری سعی کن بهش یه فرصت دیگه بدی که بعدها پشیمون نشی از رفتن

 مهر  یه حرفا یه فوش های بمن زده ک  حالم بد میشہ

کاربر خانوم   ۲۳ سالمہ ،این بگم ب عشقـ  ایمان ندارم   دلم یه همدم میخاست  ک همدمم مرد نبود ـاز همسرم متنفرم چون لیاقت منو نداشت ، اینو من نمیگم  و از خودم تعریف نمیکنم      این حرف های دیگرونہ چون از همسرم لطمہ خوردم  هم چیزم تباه شد ـ،،،  دیگه خونه پدرم ا رو نتخاب کردم  برای همیشہ    رو مهر طلاق ب شناسنامه ام بخوره دیگ  بریدم ـ باورم نمیشد کارم ب طلاق برسه   ،ولی کسی ازسرنوشت  خبر دار نیس  یہ  دختر ناز دارم  ک شب روزم با  دخترمہ  عاشق دخترمم و میبوسم  روے  دخترم را  یه موضو ع منو نارحت میکنه  همه میگن ببی فیس   چون   میگن بهت نمیخوره دخترت باشه 😬😐    چ خوبه   دخترم بزرگ بشه با هم درد دل کنیم  بعد مشکلات زندگیم عصبی شدم   ب شدت  خانوم مهربونی بودم  هنوزم هستم ولی فکر گذشته میاد سراغم روح روانم  داغون میشه   دلم میخاد بمیرم  این دعاے همیشگی منه    این متن هارو براے این نوشتم چون دیگردون میگن  بزاررامضات تا بشناسیمت منم احترام گزاشتم بهتون     این بگم  از رل و دوست پسررمتنفرم   ـ لطفا برای ارامشم  صلوات بفرس  ممنونم رفیقــ ❤
2183
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2184
2189
2195
1872
2178
2037
2117
2052
2181
پربازدیدترین تاپیک های امروز
2108
داغ ترین های تاپیک های امروز
توسط   mehrdad_____  |  5 ساعت پیش