2328

زودی لایک و کامنت فراموش نشه کلاسمون برنده میشه فقط این پستو لایک کنید و کامنت بذارید کلاسمون برنده میشه 


به هرکسی هم که میتونید بگیر کامنت بزارن و لایک کنن


https://www.instagram.com/p/CVBZUoMgdKV/?utm_medium=share_sheet

https://harfeto.timefriend.net/16419909880850.                                                                                                      حرفی انتقادی چیزی بود بهم بگید در خدمتم😁👆👆

جان

                             •ژیـــــن آ •.                               ایران باستان؛شیرزن /کوردی؛زندگی بخش / فرانسه؛نابغه ،باهوش / ایتالیا؛نام یک گل / ژاپن؛درخشان مانندنقره.                                   نام من نماد ازادی من است🖖🏻                                 یک وجود سیمانی بسازید هرچ سنگ زدند، سنگ بشکند!             من بین ی انسان فرهیخته و متشخص و ی انگل بددهن بی شخصیت مدام در حال نوسانم.                                                  من همونیم ک ن مذهبیا قبولش دارن ن غیر مذهبیا.      https://t.me/Hich_zhکمی حرف های پوسیدع.            توئیتر؛@zhynywryta
جان

لایک کن کامنت بزار پلیز🥺😂

https://harfeto.timefriend.net/16419909880850.                                                                                                      حرفی انتقادی چیزی بود بهم بگید در خدمتم😁👆👆
لایک کن کامنت بزار پلیز🥺😂

فعلا اینستا نمیرم اگ رفتم باش

                             •ژیـــــن آ •.                               ایران باستان؛شیرزن /کوردی؛زندگی بخش / فرانسه؛نابغه ،باهوش / ایتالیا؛نام یک گل / ژاپن؛درخشان مانندنقره.                                   نام من نماد ازادی من است🖖🏻                                 یک وجود سیمانی بسازید هرچ سنگ زدند، سنگ بشکند!             من بین ی انسان فرهیخته و متشخص و ی انگل بددهن بی شخصیت مدام در حال نوسانم.                                                  من همونیم ک ن مذهبیا قبولش دارن ن غیر مذهبیا.      https://t.me/Hich_zhکمی حرف های پوسیدع.            توئیتر؛@zhynywryta

بچه ها باورتون نمیشه! برای بچم از «داستان من» با اسم و عکس خودش کتاب سفارش دادم، امروز رسید خیلی جذذذابه، شما هم برید ببینید،

 خوندن همه کتابها با اسم بچه خودتون مجانیه، کودکتون قهرمان 

داستان میشه، اینجا میتونید مجانی بخونید و سفارش بدید.


فعلا اینستا نمیرم اگ رفتم باش

مرسی

https://harfeto.timefriend.net/16419909880850.                                                                                                      حرفی انتقادی چیزی بود بهم بگید در خدمتم😁👆👆
2051