2137
2106
عنوان

مادر شوهرم میگه....

191 بازدید | 21 پست

سلام بچه ها من شدیدن شکم درد دارم بالای شکمم و حالت تهوع دارم مادر شوهرم همش میگه بارداری حتما آخه هم تاریخ پریدم رد شده  الان خیلی شکمم درد میکنه نمیتونم خوب نفس بکشم یعنی باردارم؟ 

به نظرتون چیکار کنم

_ببینمت🤔+هوم؟_چرا بالشتت خیسه؟؟+شاشیدم روش ولمون کن بابا😪⭐هروقت باهات سردتر شدم بیشتر دلتنگت بودمفقط نخواستم تو بفهمی😊وزن شروع ۷۳🥦 وزن هدف اول۷۰🍎وزن هدف دوم ۶۷🥕وزن هدف سوم۶۳ 🍋وزن هدف‌چهارم ۶۰ 🍓هدف آخر ۵۸🍒قدمم ۱۶۹هست چقد هدف دارم من 🙄🙄🙄

هنوز قصد بارداری ندارم

_ببینمت🤔+هوم؟_چرا بالشتت خیسه؟؟+شاشیدم روش ولمون کن بابا😪⭐هروقت باهات سردتر شدم بیشتر دلتنگت بودمفقط نخواستم تو بفهمی😊وزن شروع ۷۳🥦 وزن هدف اول۷۰🍎وزن هدف دوم ۶۷🥕وزن هدف سوم۶۳ 🍋وزن هدف‌چهارم ۶۰ 🍓هدف آخر ۵۸🍒قدمم ۱۶۹هست چقد هدف دارم من 🙄🙄🙄

 

عزیزم من هم درست تجربه مشابه تورو داشتم تا اینکه با دکترساینا آشنا شدم. هم مشکلم برطرف شد هم جواب سوالهام رو گرفتم.

 پیشنهاد میکنم تو هم اینجا کلیک کنی و سوالت رو باهاشون درمیون بزاری.

بیبی چک

الان ندارم ولی خیلی استرس دارم

_ببینمت🤔+هوم؟_چرا بالشتت خیسه؟؟+شاشیدم روش ولمون کن بابا😪⭐هروقت باهات سردتر شدم بیشتر دلتنگت بودمفقط نخواستم تو بفهمی😊وزن شروع ۷۳🥦 وزن هدف اول۷۰🍎وزن هدف دوم ۶۷🥕وزن هدف سوم۶۳ 🍋وزن هدف‌چهارم ۶۰ 🍓هدف آخر ۵۸🍒قدمم ۱۶۹هست چقد هدف دارم من 🙄🙄🙄
2149
معده اس

واقعا اخه تکون خوردنی درد میکنه ول میکنه

_ببینمت🤔+هوم؟_چرا بالشتت خیسه؟؟+شاشیدم روش ولمون کن بابا😪⭐هروقت باهات سردتر شدم بیشتر دلتنگت بودمفقط نخواستم تو بفهمی😊وزن شروع ۷۳🥦 وزن هدف اول۷۰🍎وزن هدف دوم ۶۷🥕وزن هدف سوم۶۳ 🍋وزن هدف‌چهارم ۶۰ 🍓هدف آخر ۵۸🍒قدمم ۱۶۹هست چقد هدف دارم من 🙄🙄🙄
شاید باردار باشی ولی دردش از بارداری نیست 

خدا کنه

_ببینمت🤔+هوم؟_چرا بالشتت خیسه؟؟+شاشیدم روش ولمون کن بابا😪⭐هروقت باهات سردتر شدم بیشتر دلتنگت بودمفقط نخواستم تو بفهمی😊وزن شروع ۷۳🥦 وزن هدف اول۷۰🍎وزن هدف دوم ۶۷🥕وزن هدف سوم۶۳ 🍋وزن هدف‌چهارم ۶۰ 🍓هدف آخر ۵۸🍒قدمم ۱۶۹هست چقد هدف دارم من 🙄🙄🙄
خب بی بی چک بزن کاری نداره یه دقیقه بخر بزن

الان ندارم پیشم 

_ببینمت🤔+هوم؟_چرا بالشتت خیسه؟؟+شاشیدم روش ولمون کن بابا😪⭐هروقت باهات سردتر شدم بیشتر دلتنگت بودمفقط نخواستم تو بفهمی😊وزن شروع ۷۳🥦 وزن هدف اول۷۰🍎وزن هدف دوم ۶۷🥕وزن هدف سوم۶۳ 🍋وزن هدف‌چهارم ۶۰ 🍓هدف آخر ۵۸🍒قدمم ۱۶۹هست چقد هدف دارم من 🙄🙄🙄
2050
الان ندارم پیشم 

بخر از داروخانه وگرنه نمیتونی بفمی بارداری یا نه

بگذار همه مسخره کنند چادرت را. سیاه بودنش را. چهره بدون آرایشت را. می ارزد به یک لبخند مهدی فاطمه (عج) 
بخر از داروخانه وگرنه نمیتونی بفمی بارداری یا نه

اره شوهرم بیاد بریم بخریم

_ببینمت🤔+هوم؟_چرا بالشتت خیسه؟؟+شاشیدم روش ولمون کن بابا😪⭐هروقت باهات سردتر شدم بیشتر دلتنگت بودمفقط نخواستم تو بفهمی😊وزن شروع ۷۳🥦 وزن هدف اول۷۰🍎وزن هدف دوم ۶۷🥕وزن هدف سوم۶۳ 🍋وزن هدف‌چهارم ۶۰ 🍓هدف آخر ۵۸🍒قدمم ۱۶۹هست چقد هدف دارم من 🙄🙄🙄
تست بزن الان نمیتونی فردا بزن کار خاصی نمیخواد بکنی عزیزم 

تسترس دارم😢😢

_ببینمت🤔+هوم؟_چرا بالشتت خیسه؟؟+شاشیدم روش ولمون کن بابا😪⭐هروقت باهات سردتر شدم بیشتر دلتنگت بودمفقط نخواستم تو بفهمی😊وزن شروع ۷۳🥦 وزن هدف اول۷۰🍎وزن هدف دوم ۶۷🥕وزن هدف سوم۶۳ 🍋وزن هدف‌چهارم ۶۰ 🍓هدف آخر ۵۸🍒قدمم ۱۶۹هست چقد هدف دارم من 🙄🙄🙄
2087
من همین علائمو داشتم فک میکردم معدمه رفتم سونوگرافی دادم سنگ صفرا داشتم  البته ایشالله شما همچ ...

خدا کنه اخه شوهرمم کیسه سفراشو در آورده خیلی ادیت میکشه

_ببینمت🤔+هوم؟_چرا بالشتت خیسه؟؟+شاشیدم روش ولمون کن بابا😪⭐هروقت باهات سردتر شدم بیشتر دلتنگت بودمفقط نخواستم تو بفهمی😊وزن شروع ۷۳🥦 وزن هدف اول۷۰🍎وزن هدف دوم ۶۷🥕وزن هدف سوم۶۳ 🍋وزن هدف‌چهارم ۶۰ 🍓هدف آخر ۵۸🍒قدمم ۱۶۹هست چقد هدف دارم من 🙄🙄🙄
خدا کنه اخه شوهرمم کیسه سفراشو در آورده خیلی ادیت میکشه

منم عمل کردم کیسه صفرامو درآوردم ایشالله شما این مشکلو نداشته باشی ببخش عزیزم نگرانت کردم


الان شوهرت چرا اذیت میشه گلم بعد از عمل چه مشکلی داره؟ 

خداوندا مرا آن ده که آن به
منم عمل کردم کیسه صفرامو درآوردم ایشالله شما این مشکلو نداشته باشی ببخش عزیزم نگرانت کردم الان ش ...

گوشت نمیتونه بخوره معدش درد میکنه غذاهای سنگینم همینطور

_ببینمت🤔+هوم؟_چرا بالشتت خیسه؟؟+شاشیدم روش ولمون کن بابا😪⭐هروقت باهات سردتر شدم بیشتر دلتنگت بودمفقط نخواستم تو بفهمی😊وزن شروع ۷۳🥦 وزن هدف اول۷۰🍎وزن هدف دوم ۶۷🥕وزن هدف سوم۶۳ 🍋وزن هدف‌چهارم ۶۰ 🍓هدف آخر ۵۸🍒قدمم ۱۶۹هست چقد هدف دارم من 🙄🙄🙄
گوشت نمیتونه بخوره معدش درد میکنه غذاهای سنگینم همینطور

ما ها که کیسه صفرا ندارین کلا بهتره غذای پرچرب نخوریم من خودم خیلی مراعات نمیکنم همه چی میخورم فقط چربی زیاد نمیخورم.. 

راستی گلم خودت چطوری حالت بهتر شد دکتر رفتی؟ 

خداوندا مرا آن ده که آن به
ما ها که کیسه صفرا ندارین کلا بهتره غذای پرچرب نخوریم من خودم خیلی مراعات نمیکنم همه چی میخورم فقط چ ...

آره رفتم دکتر خوبم الان بی بی هم زدم هیچی نبود حالا باز امروز میرم پیش متخصص بینم چمه 

_ببینمت🤔+هوم؟_چرا بالشتت خیسه؟؟+شاشیدم روش ولمون کن بابا😪⭐هروقت باهات سردتر شدم بیشتر دلتنگت بودمفقط نخواستم تو بفهمی😊وزن شروع ۷۳🥦 وزن هدف اول۷۰🍎وزن هدف دوم ۶۷🥕وزن هدف سوم۶۳ 🍋وزن هدف‌چهارم ۶۰ 🍓هدف آخر ۵۸🍒قدمم ۱۶۹هست چقد هدف دارم من 🙄🙄🙄
2051
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2154
2142

جدیدترین تاپیک های 2 روز گذشته

بیاید عکس

konkor_moshaver | 6 ثانیه پیش

دستگاه بلوک زنی

moon00 | 20 ثانیه پیش
2152
1872
2117
2037
2139
2052
2144
2108