2157
2106

یه پسریه سنش هم کم نیست بگم بچه است...من یه غلطی کردم دو سال پیش دیدم تو مهمونی این بدبخت تنهاست کنارش نشستم باهاش راجب اهنگ و موزیک حرف زدم ...اون موقع که کلا به هوای داداشم میومد خونمون مامانم عاشقش شده بود اخه به مامانم کمک میکرد😑خودشیرین وقتی مامانم به من میگف ظرف بشور این میگفت خاله من میشورم😐اقا این به هوای داداشم میومد ولی با من کلش بازی میکرد تازه پز میداد بهم😐این خوب بود اوایل مثل یه دوست کم کم عوض شد کرم میریخت بیشعور بازی در میاورد از عمد مثلا سه شب زنگ میزد من به مامانم گفتم گفت میخواد شوخی کنه😐💔خیلی بد ادمو میترسوند کم کم شوخی هاش از رو من وسعت پیدا کرد رو بقیه...مثلا شماره منو جای شماره خودش میداد به دوستاش..😶ارتباطمو قطع کردم همون موقع چون داشت اسیب اجتماعی میزد بهم 

الان ادامشو میگم😬😬😬😬با اینکه خانوادمون کم و بیش رفت و امد داشتن من دو سال دیقا دو سال گفتم با خودم اقا من که با این صمیمی نیستم بزار کلا نبینمش و ندیدمش زنگ و اینا میزد ولی خب جواب نمیدادم حدودا هفت ماه پیش از دوستم شنیدم که به دوستم گفته بوده فقط بگین فلانی«منظورش منم»کجاست😐😐

I can smell the sun from you🥺هی دنیا سوال دارم ازت😐چرا جوابمو نمیدی؟😦🤔دنیا پشمم حالیت نیست😂 همیشه نیمه پر لیوانو ببین حتی اگه تو نیمه پر لیوان جای اب دسشویی باشه😐💔I can smell the sun from you can smell the sun from you

من توجه نکردم یه دو ماهی داداشم نیست اصلا نیومده بود خونمون که لازم باشه من از خونه بزنم بیرون حالا دو هفته است میبینم یکی با شماره ناشناس میاد حرفای عجیب میزنه هی بلاک میکنم دوباره میاد نزدیک بیست و چهار پنج تایی بلاک کردم خلاصه شماره هاشو همه فرستادم برا داداشم گفتم این نمیدونم کیه مزاحم میشه داداشم گفت دوتا شماره سیو داره مال همین پسرس😐😳😳😳😳😳

I can smell the sun from you🥺هی دنیا سوال دارم ازت😐چرا جوابمو نمیدی؟😦🤔دنیا پشمم حالیت نیست😂 همیشه نیمه پر لیوانو ببین حتی اگه تو نیمه پر لیوان جای اب دسشویی باشه😐💔I can smell the sun from you can smell the sun from you

عجب چه ادم پررویه

نفرین به عشق و عاشقی نفرین به بخت و سرنوشت به اون نگاه که عشقتو تو سرنوشت من نوشت نفرین به من نفرین به تو نفرین به عشق من و تو به ساده بودن منو به اون دل سیاه تو
من توجه نکردم یه دو ماهی داداشم نیست اصلا نیومده بود خونمون که لازم باشه من از خونه بزنم بیرون حالا ...


شاید عاشقت شده  

نفرین به عشق و عاشقی نفرین به بخت و سرنوشت به اون نگاه که عشقتو تو سرنوشت من نوشت نفرین به من نفرین به تو نفرین به عشق من و تو به ساده بودن منو به اون دل سیاه تو

واااای خدای من دقیقا منم اینطوری شده بودم. دکترساینا رو پیدا کردم و از دکترای اونجا مشورت گرفتم و مشکلم حل شد. [اینجا کلیک کن]

2149

این یارو خول. و چله😑قشنگ روانیه شناختمش الان میترسم بگم هویتتو فهمیدم دردسر بسازه برام اخه هربار پیام میداد میگفتم خب بگین کی هستین پا فشاری میکرد نگه🥲انقدم پاچه خواره به مامانم بگم باور نمیکنه ولی جدی رفتارای هیستریک داره 

I can smell the sun from you🥺هی دنیا سوال دارم ازت😐چرا جوابمو نمیدی؟😦🤔دنیا پشمم حالیت نیست😂 همیشه نیمه پر لیوانو ببین حتی اگه تو نیمه پر لیوان جای اب دسشویی باشه😐💔I can smell the sun from you can smell the sun from you
دردش چیه

نمیدونم به خدا عشق و رل و اینا نیست چون دوتا دوست دختر داره همزمان خیلی هم ناز ان فکر کنم میخواد اذیت کنه 

I can smell the sun from you🥺هی دنیا سوال دارم ازت😐چرا جوابمو نمیدی؟😦🤔دنیا پشمم حالیت نیست😂 همیشه نیمه پر لیوانو ببین حتی اگه تو نیمه پر لیوان جای اب دسشویی باشه😐💔I can smell the sun from you can smell the sun from you
عجب چه ادم پررویه

خیلییی...اصلا یه روانی ای بود الان میترسم دردسر درست کنه برام مثلا میدونست من وقتی خونه تنهام پر رو روی کسی باز نمیکنم از عمدی میومد جلو در لگد میزد در خونمون 😐 بعد به مامانم میگفت خاله دخترت منو راه نمیده 

خب من وقتی تنهام چرا باید رو پسر در باز کنم اونم وقتی انقد وحشیه

I can smell the sun from you🥺هی دنیا سوال دارم ازت😐چرا جوابمو نمیدی؟😦🤔دنیا پشمم حالیت نیست😂 همیشه نیمه پر لیوانو ببین حتی اگه تو نیمه پر لیوان جای اب دسشویی باشه😐💔I can smell the sun from you can smell the sun from you
شاید عاشقت شده    

نه خودش دوست دختر داره اونم دوتا اصلا اهل عشق و رل نیست مردم ازاره فقط 

I can smell the sun from you🥺هی دنیا سوال دارم ازت😐چرا جوابمو نمیدی؟😦🤔دنیا پشمم حالیت نیست😂 همیشه نیمه پر لیوانو ببین حتی اگه تو نیمه پر لیوان جای اب دسشویی باشه😐💔I can smell the sun from you can smell the sun from you
نمیدونم به خدا عشق و رل و اینا نیست چون دوتا دوست دختر داره همزمان خیلی هم ناز ان فکر کنم میخواد اذی ...

بله کرم داره کاملا مشخصه به مامانت همینارو بگو بعد شمارشو بده بابات یا مامانت تا باهاش برخود کنن بگن شکایت میکنیم ازت

2050
خیلییی...اصلا یه روانی ای بود الان میترسم دردسر درست کنه برام مثلا میدونست من وقتی خونه تنهام پر رو ...


وای خودم اینجا ترسیدم چه برسه به شما اصلا در رو براش باز نکن خب به پدرت بگو

نفرین به عشق و عاشقی نفرین به بخت و سرنوشت به اون نگاه که عشقتو تو سرنوشت من نوشت نفرین به من نفرین به تو نفرین به عشق من و تو به ساده بودن منو به اون دل سیاه تو
نه خودش دوست دختر داره اونم دوتا اصلا اهل عشق و رل نیست مردم ازاره فقط 


عجب چه ادمیه بزن دهنشو سرویس کن تا از این غلطا نکنه

نفرین به عشق و عاشقی نفرین به بخت و سرنوشت به اون نگاه که عشقتو تو سرنوشت من نوشت نفرین به من نفرین به تو نفرین به عشق من و تو به ساده بودن منو به اون دل سیاه تو
بله کرم داره کاملا مشخصه به مامانت همینارو بگو بعد شمارشو بده بابات یا مامانت تا باهاش برخود کنن بگن ...

بابام با باباش دوسته اینم باباش یه ادمیه که این پسره رو حتی تو کار خلاف حمایت میکنه 

انقد خودشو شیرین کرده پیش مامانم بابام باور کنه مامانم باور نمیکنه پسره فقط مت میشناسم که باهاش یه مدت دوست بودم 

نمیدونم بگم هویتشو میدونم یا نه اخه از اون ادمای دردسر سازه

I can smell the sun from you🥺هی دنیا سوال دارم ازت😐چرا جوابمو نمیدی؟😦🤔دنیا پشمم حالیت نیست😂 همیشه نیمه پر لیوانو ببین حتی اگه تو نیمه پر لیوان جای اب دسشویی باشه😐💔I can smell the sun from you can smell the sun from you
وای چقدر وحشتناک منکه ترسیدم

میگم روانیه که زیر پایی میگرفت اون موقع برام با مخ بیوفتم😐حالا اینکه اسیب برسونه به کنار کل منطقش اینکه باید با ادم ها با تهدید و باج و رشوه صحبت کنه

I can smell the sun from you🥺هی دنیا سوال دارم ازت😐چرا جوابمو نمیدی؟😦🤔دنیا پشمم حالیت نیست😂 همیشه نیمه پر لیوانو ببین حتی اگه تو نیمه پر لیوان جای اب دسشویی باشه😐💔I can smell the sun from you can smell the sun from you
2143
وای خودم اینجا ترسیدم چه برسه به شما اصلا در رو براش باز نکن خب به پدرت بگو

خب من میام بگم اون ماجرا رو برعکس میکنه به مامانم میگه 😐

با یه گله از دوستاش میومد جلو در خونمون یعنی زهره ترک میکرد ادمو بعدم میگقتم نکن میگفت کیف میده😑

I can smell the sun from you🥺هی دنیا سوال دارم ازت😐چرا جوابمو نمیدی؟😦🤔دنیا پشمم حالیت نیست😂 همیشه نیمه پر لیوانو ببین حتی اگه تو نیمه پر لیوان جای اب دسشویی باشه😐💔I can smell the sun from you can smell the sun from you
بابام با باباش دوسته اینم باباش یه ادمیه که این پسره رو حتی تو کار خلاف حمایت میکنه  انقد خودش ...

نه گلی اگه محکم به پدرو مادرت بگی قبول میکنن مثلا بگو اگه شما جلوش در نیاید خودم مجبور میشم شکایتش کنم یعنی پدرت دوستش براش مهمه یا دخترش

خب من میام بگم اون ماجرا رو برعکس میکنه به مامانم میگه 😐 با یه گله از دوستاش میومد جلو در خونمون ...


اه چه ادم نچسبیه یعنی چی حال میده خاک تو سرش فک کنم مامانت یکم زیادی بهش اعتماد کرده

نفرین به عشق و عاشقی نفرین به بخت و سرنوشت به اون نگاه که عشقتو تو سرنوشت من نوشت نفرین به من نفرین به تو نفرین به عشق من و تو به ساده بودن منو به اون دل سیاه تو
عجب چه ادمیه بزن دهنشو سرویس کن تا از این غلطا نکنه

طرف خوله همیشه یه جایش زخمیه یه تولد رفتیم وسط تولد با سر خونی اومد همه رو سکته داد رفته بود تو کوچه با داداش دختری که تولدش بود دعوا کرده بود شیشه زده بود اون تو سر این اومده یود میخندید هدفش بهم زدن تولد بود 🥲من چجوری با این دعوا کنم😐😶

I can smell the sun from you🥺هی دنیا سوال دارم ازت😐چرا جوابمو نمیدی؟😦🤔دنیا پشمم حالیت نیست😂 همیشه نیمه پر لیوانو ببین حتی اگه تو نیمه پر لیوان جای اب دسشویی باشه😐💔I can smell the sun from you can smell the sun from you
طرف خوله همیشه یه جایش زخمیه یه تولد رفتیم وسط تولد با سر خونی اومد همه رو سکته داد رفته بود تو کوچه ...


وااای خدا این یه مریض روانیه یوقت باهاش تنها نشی  

نفرین به عشق و عاشقی نفرین به بخت و سرنوشت به اون نگاه که عشقتو تو سرنوشت من نوشت نفرین به من نفرین به تو نفرین به عشق من و تو به ساده بودن منو به اون دل سیاه تو
2051
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2154
2142
2152
1872
2117
2144
2037
2052
2139
پربازدیدترین تاپیک های امروز
2108