2137
2106
عنوان

کیا فیلم after و after we collided رو دیدن

73 بازدید | 15 پست

نظرتون ؟؟؟؟؟؟

فیلم مثل اون معرفی کنید؟

عا ... پره اشکه حمامه ما 🛀🏼دروغ رفت زیر عمامه ها👳🏻‍♂️ . بدل زد معما به ما🤦🏼‍♀️ نمیکنیم حتی به فردا نگا👀 . وقتی گیر کردی وسط اسباب کشی 📦بشینی تو پای مهتاب که چی🌕 وقتی بالکن دور از اونه🫂 همون بهتر که کفخواب بشی🚶🏾‍♀️ وقتی تنهام چه فرق داره کجام 🥺چرا اینجوری شد رفتارت باهام؟؟ من اصلن حالم خوش نی💔 بدون تو یه موجود درد داره دوپام🙃....... رفتی ولی بعد از این 😞باکسی اینکارو نکن🙇🏼‍♀️ که من هنو مریضم🤒 عوضیییی😡 رفتی ولی خب بدون🪄 بی تُ همجا تاریکه🌑 فقط سیگار روشنه🚬  🍑 به 🍑 جفت چشا خون خون🩸شدم بدبین و بدبین تر 🙂شدی راحت و راحت تر🙄 هر چقد شدم بدبین و بدبین تر شدی راحتتر😶‍🌫️…… ما که میکنیم با درد تلاش اما هی روزگار نامرد یواش دل ما به تنهایی عادت نداش انداختیمون وسط ادم بداش👊🏻

خیلی چرته

داشتم برگه های دانشجو هامو تصحیح می کردم، یکی از برگه های خالی توجهمو به خودش جلب کرد، به هیچ کدوم از سوالا جواب نداده بود، فقط زیر سوال اخر نوشته بود: " نه بابام مریض بود نه مامانم، همه صحیح و سالمن خداروشکر، تصادف هم نکردم، خواب هم نموندم، اتفاق بدی ام نیوفتاده، دیشب تولد عشقم بود، گفتم سنگ تموم بذارم براش، بعد از ظهر یه دور همی گرفتیم، با بچه ها بزن و برقص، شام هم بردمش نائب و یه کباب و جوجه ترکیبی زدیم. بعدش گفت: بریم دربند؟ پوست دستمون از سرما ترک برداشته بود ولی می ارزید. مخصوصاً باقالی و لبوی داغ چرخی های دور میدون. بعد بهونه کرد بریم امام زاده صالح دعا کنیم به هم برسیم. رفتیم دیگه. تا بردمش خونه و خودم برگشتم اون سر تهران ساعت یک شده بود و راست و حسینی حالش رو نداشتم درس بخونم، یعنی لای جزوتم باز کردما ولی همش یاد قیافش می افتادم وقتی لبورو مالیده بود رو پک و پوزش، خندم می گرفت و حواسم پرت می شد. یهویی ام خوابم برد. بیهوش شدم انگار. حالا نمرم ندادی ندادی فدای سرت یه ترم دیگم آوارت می شم نهایتاً. فقط خواستم بدونی بی اهمیتی و این چیزا نبود ناراحت نشی یه وقت.. چند سال بعد توی یک دانشگاه دیگه، از پشت زد رو شونم گفت: استاد اون بیستی که دادی خیلی بهم چسبید. گفتم: اگه لای برگت یه تیکه لبو می پیچیدی صد می دادم. خندیدو دست انداخت دور گردنم. گفت : بچمون هفت ماهشه استاد باورت می شه؟عکسشو ازتوی گوشی نشونم داد، خندیدم. گفت: این موهاتو کی سفید کردی؟ این شکلی نبودی که. نشستم روی نیمکت فلزی سرد حیاط. دلم می خواست بگم که یک شبی هم تولد عشق من بود، که خودش نبود، دور همی نبود، نائب نبود، امام زاده صالح نبود، دربند نبود، فقط سرد بود.❄️اگه امضام خوندی دعا کن منو عشقم بهم برسیم ممنون😍❤️

 

عزیزم من هم درست تجربه مشابه تورو داشتم تا اینکه با دکترساینا آشنا شدم. هم مشکلم برطرف شد هم جواب سوالهام رو گرفتم.

 پیشنهاد میکنم تو هم اینجا کلیک کنی و سوالت رو باهاشون درمیون بزاری.

منم بگم چرته یا بسه؟ 😂 

          (به سیبیلام نگاه نکن کاربر خانم هستم)              ⛔کاربری که دیگر نمی‌خواهد در محل مذکور دوستی داشته باشد و کسی او را به یاد بیاورد⛔                    شخص شخیص اعتیاد جنون آوری به فیلم،کتاب و موسیقی دارد. 
2149
خیلی چرته

صحیح👌🏻👌🏻🖤

عا ... پره اشکه حمامه ما 🛀🏼دروغ رفت زیر عمامه ها👳🏻‍♂️ . بدل زد معما به ما🤦🏼‍♀️ نمیکنیم حتی به فردا نگا👀 . وقتی گیر کردی وسط اسباب کشی 📦بشینی تو پای مهتاب که چی🌕 وقتی بالکن دور از اونه🫂 همون بهتر که کفخواب بشی🚶🏾‍♀️ وقتی تنهام چه فرق داره کجام 🥺چرا اینجوری شد رفتارت باهام؟؟ من اصلن حالم خوش نی💔 بدون تو یه موجود درد داره دوپام🙃....... رفتی ولی بعد از این 😞باکسی اینکارو نکن🙇🏼‍♀️ که من هنو مریضم🤒 عوضیییی😡 رفتی ولی خب بدون🪄 بی تُ همجا تاریکه🌑 فقط سیگار روشنه🚬  🍑 به 🍑 جفت چشا خون خون🩸شدم بدبین و بدبین تر 🙂شدی راحت و راحت تر🙄 هر چقد شدم بدبین و بدبین تر شدی راحتتر😶‍🌫️…… ما که میکنیم با درد تلاش اما هی روزگار نامرد یواش دل ما به تنهایی عادت نداش انداختیمون وسط ادم بداش👊🏻
تو اون مایه ها غرفه بوسه

اره اگه منظورت kissing booth عه دیدمش

عا ... پره اشکه حمامه ما 🛀🏼دروغ رفت زیر عمامه ها👳🏻‍♂️ . بدل زد معما به ما🤦🏼‍♀️ نمیکنیم حتی به فردا نگا👀 . وقتی گیر کردی وسط اسباب کشی 📦بشینی تو پای مهتاب که چی🌕 وقتی بالکن دور از اونه🫂 همون بهتر که کفخواب بشی🚶🏾‍♀️ وقتی تنهام چه فرق داره کجام 🥺چرا اینجوری شد رفتارت باهام؟؟ من اصلن حالم خوش نی💔 بدون تو یه موجود درد داره دوپام🙃....... رفتی ولی بعد از این 😞باکسی اینکارو نکن🙇🏼‍♀️ که من هنو مریضم🤒 عوضیییی😡 رفتی ولی خب بدون🪄 بی تُ همجا تاریکه🌑 فقط سیگار روشنه🚬  🍑 به 🍑 جفت چشا خون خون🩸شدم بدبین و بدبین تر 🙂شدی راحت و راحت تر🙄 هر چقد شدم بدبین و بدبین تر شدی راحتتر😶‍🌫️…… ما که میکنیم با درد تلاش اما هی روزگار نامرد یواش دل ما به تنهایی عادت نداش انداختیمون وسط ادم بداش👊🏻
منم بگم چرته یا بسه؟ 😂 

😂

عا ... پره اشکه حمامه ما 🛀🏼دروغ رفت زیر عمامه ها👳🏻‍♂️ . بدل زد معما به ما🤦🏼‍♀️ نمیکنیم حتی به فردا نگا👀 . وقتی گیر کردی وسط اسباب کشی 📦بشینی تو پای مهتاب که چی🌕 وقتی بالکن دور از اونه🫂 همون بهتر که کفخواب بشی🚶🏾‍♀️ وقتی تنهام چه فرق داره کجام 🥺چرا اینجوری شد رفتارت باهام؟؟ من اصلن حالم خوش نی💔 بدون تو یه موجود درد داره دوپام🙃....... رفتی ولی بعد از این 😞باکسی اینکارو نکن🙇🏼‍♀️ که من هنو مریضم🤒 عوضیییی😡 رفتی ولی خب بدون🪄 بی تُ همجا تاریکه🌑 فقط سیگار روشنه🚬  🍑 به 🍑 جفت چشا خون خون🩸شدم بدبین و بدبین تر 🙂شدی راحت و راحت تر🙄 هر چقد شدم بدبین و بدبین تر شدی راحتتر😶‍🌫️…… ما که میکنیم با درد تلاش اما هی روزگار نامرد یواش دل ما به تنهایی عادت نداش انداختیمون وسط ادم بداش👊🏻
2050
۵ قدم فاصله قشنگه ولی عمگینع  چیز دیگه هم تو مغزم نی

عاره منم اخرش گریم گرفت

عا ... پره اشکه حمامه ما 🛀🏼دروغ رفت زیر عمامه ها👳🏻‍♂️ . بدل زد معما به ما🤦🏼‍♀️ نمیکنیم حتی به فردا نگا👀 . وقتی گیر کردی وسط اسباب کشی 📦بشینی تو پای مهتاب که چی🌕 وقتی بالکن دور از اونه🫂 همون بهتر که کفخواب بشی🚶🏾‍♀️ وقتی تنهام چه فرق داره کجام 🥺چرا اینجوری شد رفتارت باهام؟؟ من اصلن حالم خوش نی💔 بدون تو یه موجود درد داره دوپام🙃....... رفتی ولی بعد از این 😞باکسی اینکارو نکن🙇🏼‍♀️ که من هنو مریضم🤒 عوضیییی😡 رفتی ولی خب بدون🪄 بی تُ همجا تاریکه🌑 فقط سیگار روشنه🚬  🍑 به 🍑 جفت چشا خون خون🩸شدم بدبین و بدبین تر 🙂شدی راحت و راحت تر🙄 هر چقد شدم بدبین و بدبین تر شدی راحتتر😶‍🌫️…… ما که میکنیم با درد تلاش اما هی روزگار نامرد یواش دل ما به تنهایی عادت نداش انداختیمون وسط ادم بداش👊🏻

افتر واقا مضخرف بود، فقط صحنه داشت،

ولی فیلم های عاشقانه ای که ارزش دیدن دارن، 

پنج فوت فاصله 

بخت پریشان 

گرگ و میش 

از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران، رفتم از کوی تو لیکن عقب سر نگران، ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی، تو بمان و دگران وای به حال دگران
افتر واقا مضخرف بود، فقط صحنه داشت، ولی فیلم های عاشقانه ای که ارزش دیدن دارن،  پنج فوت فاصله ...

عاره خعلی منحرفانه بود‌

منی ک رو هاردین کراش زدم👌🏻

عا ... پره اشکه حمامه ما 🛀🏼دروغ رفت زیر عمامه ها👳🏻‍♂️ . بدل زد معما به ما🤦🏼‍♀️ نمیکنیم حتی به فردا نگا👀 . وقتی گیر کردی وسط اسباب کشی 📦بشینی تو پای مهتاب که چی🌕 وقتی بالکن دور از اونه🫂 همون بهتر که کفخواب بشی🚶🏾‍♀️ وقتی تنهام چه فرق داره کجام 🥺چرا اینجوری شد رفتارت باهام؟؟ من اصلن حالم خوش نی💔 بدون تو یه موجود درد داره دوپام🙃....... رفتی ولی بعد از این 😞باکسی اینکارو نکن🙇🏼‍♀️ که من هنو مریضم🤒 عوضیییی😡 رفتی ولی خب بدون🪄 بی تُ همجا تاریکه🌑 فقط سیگار روشنه🚬  🍑 به 🍑 جفت چشا خون خون🩸شدم بدبین و بدبین تر 🙂شدی راحت و راحت تر🙄 هر چقد شدم بدبین و بدبین تر شدی راحتتر😶‍🌫️…… ما که میکنیم با درد تلاش اما هی روزگار نامرد یواش دل ما به تنهایی عادت نداش انداختیمون وسط ادم بداش👊🏻
عاره خعلی منحرفانه بود‌ منی ک رو هاردین کراش زدم👌🏻

عا اونو که هر کس فیلمشو دیده روش کراش زده😂😂

غیر از من😑

از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران، رفتم از کوی تو لیکن عقب سر نگران، ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی، تو بمان و دگران وای به حال دگران
2143
عا اونو که هر کس فیلمشو دیده روش کراش زده😂😂 غیر از من😑

جرر

عا ... پره اشکه حمامه ما 🛀🏼دروغ رفت زیر عمامه ها👳🏻‍♂️ . بدل زد معما به ما🤦🏼‍♀️ نمیکنیم حتی به فردا نگا👀 . وقتی گیر کردی وسط اسباب کشی 📦بشینی تو پای مهتاب که چی🌕 وقتی بالکن دور از اونه🫂 همون بهتر که کفخواب بشی🚶🏾‍♀️ وقتی تنهام چه فرق داره کجام 🥺چرا اینجوری شد رفتارت باهام؟؟ من اصلن حالم خوش نی💔 بدون تو یه موجود درد داره دوپام🙃....... رفتی ولی بعد از این 😞باکسی اینکارو نکن🙇🏼‍♀️ که من هنو مریضم🤒 عوضیییی😡 رفتی ولی خب بدون🪄 بی تُ همجا تاریکه🌑 فقط سیگار روشنه🚬  🍑 به 🍑 جفت چشا خون خون🩸شدم بدبین و بدبین تر 🙂شدی راحت و راحت تر🙄 هر چقد شدم بدبین و بدبین تر شدی راحتتر😶‍🌫️…… ما که میکنیم با درد تلاش اما هی روزگار نامرد یواش دل ما به تنهایی عادت نداش انداختیمون وسط ادم بداش👊🏻
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2154
2158
1872
2117
2052
2144
2037
پربازدیدترین تاپیک های امروز
2108
داغ ترین های تاپیک های امروز