2137
2217

چطور پس ببخشید اما... مدفوع می‌کردید؟! من چندروزه از ترسم نمیتونم برم توالت برای دفع 😭🥴

یه جایی خوندم که می‌گفت : هیچ وقت یک مادر رو سرزنش نکنید، چون خودش خیلی بهتر از شما این کارو بلده... هر روز یک احساس سنگینی و غم داره که مدام تکرار میکنه :کاش بیشتر بودم، کاش بهتر بودم و کاش مهربون تر بودم.      همیشه آخرش خوبه،اگه بد بود بدون  آخرش نیست      وقتی که تو رفتی و لبت نیست،به قرآن                       لنگ است بساطِ قم و این صنعتِ سوهان                    از روی لب توست که در حاشیه قم/هی شعبه زده حاج حسین و پسرانش 😍😍😍🤪🤪                             چشم هایت عقیق اصل یمن /گونه هاقاچ سیب لبنانی /تو بخندی شکسته خواهد شد /قیمت پسته های کرمانی 

منم 😕کی زایمان کردی؟

من تا مقعد بخیه خوردم😭


چرا باید بخاطر رفتار خشنم معذرت بخوام؟؟؟؟  اونایی که منو به اینجا رسوندن , هیچوقت ازم معذرت نخواستن...                                                 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻                                                   میشه واسم دعا کنید به خواستم برسم؟ممنون                     

آیا می‌دانید در هفته ۳۶ بارداری باید برای ذخیره خون بندناف نوزادتان ثبت‌نام کنید؟!

چقد طول میکشه ک جای زخمش خوب بشه؟

فقط 21 هفته و 3 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
💚💚💚💚💚تاریخ شروع: 20 اردیبهشت  1400...... قد: ۱۵۷....... وزن شروع ۶۸/400........ وزن هفته قبل55.......وزن این هفته 54/300........... هدف اول ۵۹🔑.....هدف دوم ۵۵🔑....هدف نهایی ۵۰🔒🤩به هدف اول و دومم رسیدم😍🤸🧚‍♀️
2226

قدم نو رسیده مبارک.سوپ غذاهای ابکی بخور تاراحت دفع کنی اصلا هم ب پاشنه پات فشار نیار

تبریک

1
5
10
15
20
25
30
35
40
همه میگن عشق یعنیدوست داشتن ..امامن میگم عشق یعنییکی مثل تو داشتن(تیکربارداری نیست تیکرتولددخترمه  )
منم 😕کی زایمان کردی؟ من تا مقعد بخیه خوردم😭

مگ سز نباید میشدی؟! 48ساعته تو کی؟ من 4 تا. اما بازم میترسم اه

یه جایی خوندم که می‌گفت : هیچ وقت یک مادر رو سرزنش نکنید، چون خودش خیلی بهتر از شما این کارو بلده... هر روز یک احساس سنگینی و غم داره که مدام تکرار میکنه :کاش بیشتر بودم، کاش بهتر بودم و کاش مهربون تر بودم.      همیشه آخرش خوبه،اگه بد بود بدون  آخرش نیست      وقتی که تو رفتی و لبت نیست،به قرآن                       لنگ است بساطِ قم و این صنعتِ سوهان                    از روی لب توست که در حاشیه قم/هی شعبه زده حاج حسین و پسرانش 😍😍😍🤪🤪                             چشم هایت عقیق اصل یمن /گونه هاقاچ سیب لبنانی /تو بخندی شکسته خواهد شد /قیمت پسته های کرمانی 
قدم نو رسیده مبترک.سوپ غذاهای ابکی بخور تاراحت دفع کنی اصلا هم ب پاشنه پات فشار نیار

حتما باید فرنگی باشه توالت؟ 

یه جایی خوندم که می‌گفت : هیچ وقت یک مادر رو سرزنش نکنید، چون خودش خیلی بهتر از شما این کارو بلده... هر روز یک احساس سنگینی و غم داره که مدام تکرار میکنه :کاش بیشتر بودم، کاش بهتر بودم و کاش مهربون تر بودم.      همیشه آخرش خوبه،اگه بد بود بدون  آخرش نیست      وقتی که تو رفتی و لبت نیست،به قرآن                       لنگ است بساطِ قم و این صنعتِ سوهان                    از روی لب توست که در حاشیه قم/هی شعبه زده حاج حسین و پسرانش 😍😍😍🤪🤪                             چشم هایت عقیق اصل یمن /گونه هاقاچ سیب لبنانی /تو بخندی شکسته خواهد شد /قیمت پسته های کرمانی 
2050
گلاب جون قدم نورسیده مبارک کی زایمان کردی؟ کامل برامون تعریف کن؟ چند تا بخیه خوردی؟

سلام عزیزم. 48 ساعتی میشه. والا. کیسه اب ترکید و کمتر از 3 ساعت بستری شدم و زایمان کردم. البته دردم کمتر از اولی نبود اما زود زایمان کردم. 4 تا بخیه ولی توالت فرنگی ندارم. سختمه نمیدونم چ کنم. 

یه جایی خوندم که می‌گفت : هیچ وقت یک مادر رو سرزنش نکنید، چون خودش خیلی بهتر از شما این کارو بلده... هر روز یک احساس سنگینی و غم داره که مدام تکرار میکنه :کاش بیشتر بودم، کاش بهتر بودم و کاش مهربون تر بودم.      همیشه آخرش خوبه،اگه بد بود بدون  آخرش نیست      وقتی که تو رفتی و لبت نیست،به قرآن                       لنگ است بساطِ قم و این صنعتِ سوهان                    از روی لب توست که در حاشیه قم/هی شعبه زده حاج حسین و پسرانش 😍😍😍🤪🤪                             چشم هایت عقیق اصل یمن /گونه هاقاچ سیب لبنانی /تو بخندی شکسته خواهد شد /قیمت پسته های کرمانی 
مگ سز نباید میشدی؟! 48ساعته تو کی؟ من 4 تا. اما بازم میترسم اه

رفتم دکتر اول گفته بود معاینه.۴ سانت باز بودم.سز نکردن 😭

کشتنم.پدرمو در اوردن خیلی زایمان سختی داشتم.خییییلی.

هنوز نمیتونم بشینم☹️

نترس بابا تو کم داشتی من که تا مقعده چی بگم😐

من همش سوپ میخورم.و مایعات.

فقط عطسه و سرفه نکنی فشار میاد به بخیه هات.

چرا باید بخاطر رفتار خشنم معذرت بخوام؟؟؟؟  اونایی که منو به اینجا رسوندن , هیچوقت ازم معذرت نخواستن...                                                 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻                                                   میشه واسم دعا کنید به خواستم برسم؟ممنون                     
ایول دختر قوی شکر خدا خیلی کم بخیه خوردی جاری من حسابی جر خورده  وزن و قد بچه؟

3 کیلو با قد 52

یه جایی خوندم که می‌گفت : هیچ وقت یک مادر رو سرزنش نکنید، چون خودش خیلی بهتر از شما این کارو بلده... هر روز یک احساس سنگینی و غم داره که مدام تکرار میکنه :کاش بیشتر بودم، کاش بهتر بودم و کاش مهربون تر بودم.      همیشه آخرش خوبه،اگه بد بود بدون  آخرش نیست      وقتی که تو رفتی و لبت نیست،به قرآن                       لنگ است بساطِ قم و این صنعتِ سوهان                    از روی لب توست که در حاشیه قم/هی شعبه زده حاج حسین و پسرانش 😍😍😍🤪🤪                             چشم هایت عقیق اصل یمن /گونه هاقاچ سیب لبنانی /تو بخندی شکسته خواهد شد /قیمت پسته های کرمانی 
رفتم دکتر اول گفته بود معاینه.۴ سانت باز بودم.سز نکردن 😭 کشتنم.پدرمو در اوردن خیلی زایمان سختی داش ...

عطسه کردم 😭حواسم نبود. چند ساعت درد کشیدی با آمپول فشار بودی؟ من نزدن بهم. دفع داشتی؟ 

یه جایی خوندم که می‌گفت : هیچ وقت یک مادر رو سرزنش نکنید، چون خودش خیلی بهتر از شما این کارو بلده... هر روز یک احساس سنگینی و غم داره که مدام تکرار میکنه :کاش بیشتر بودم، کاش بهتر بودم و کاش مهربون تر بودم.      همیشه آخرش خوبه،اگه بد بود بدون  آخرش نیست      وقتی که تو رفتی و لبت نیست،به قرآن                       لنگ است بساطِ قم و این صنعتِ سوهان                    از روی لب توست که در حاشیه قم/هی شعبه زده حاج حسین و پسرانش 😍😍😍🤪🤪                             چشم هایت عقیق اصل یمن /گونه هاقاچ سیب لبنانی /تو بخندی شکسته خواهد شد /قیمت پسته های کرمانی 
سلام عزیزم. 48 ساعتی میشه. والا. کیسه اب ترکید و کمتر از 3 ساعت بستری شدم و زایمان کردم. البته دردم ...

تو خونه ترکید؟

می دونی چرا ترکید؟

چقدر آب ازت خارج شد؟

زایمانت چند ساعت طول کشید؟

خیلی درد کشیدی؟

ن من ایرانی مینشستم

ممنون عزیزم بابت تبریک ببخشید حواسم پرت بچه شد اصلا ندیدم چی نوشتم. مشکلی پیش نیومد واقعا؟ چند روز بعد دفع داشتی؟ 

یه جایی خوندم که می‌گفت : هیچ وقت یک مادر رو سرزنش نکنید، چون خودش خیلی بهتر از شما این کارو بلده... هر روز یک احساس سنگینی و غم داره که مدام تکرار میکنه :کاش بیشتر بودم، کاش بهتر بودم و کاش مهربون تر بودم.      همیشه آخرش خوبه،اگه بد بود بدون  آخرش نیست      وقتی که تو رفتی و لبت نیست،به قرآن                       لنگ است بساطِ قم و این صنعتِ سوهان                    از روی لب توست که در حاشیه قم/هی شعبه زده حاج حسین و پسرانش 😍😍😍🤪🤪                             چشم هایت عقیق اصل یمن /گونه هاقاچ سیب لبنانی /تو بخندی شکسته خواهد شد /قیمت پسته های کرمانی 
تو خونه ترکید؟ می دونی چرا ترکید؟ چقدر آب ازت خارج شد؟ زایمانت چند ساعت طول کشید؟ خیلی درد کشیدی ...

2 ساعت. خیلی درد داشتم اندازه زایمان اول. 

نه بیرون بودم ترکید. پیاده روی زیاد و دمنوش آویشن غلیظ آره خیلی تا دم زايمان یه سره آب می‌ریخت بیرون

یه جایی خوندم که می‌گفت : هیچ وقت یک مادر رو سرزنش نکنید، چون خودش خیلی بهتر از شما این کارو بلده... هر روز یک احساس سنگینی و غم داره که مدام تکرار میکنه :کاش بیشتر بودم، کاش بهتر بودم و کاش مهربون تر بودم.      همیشه آخرش خوبه،اگه بد بود بدون  آخرش نیست      وقتی که تو رفتی و لبت نیست،به قرآن                       لنگ است بساطِ قم و این صنعتِ سوهان                    از روی لب توست که در حاشیه قم/هی شعبه زده حاج حسین و پسرانش 😍😍😍🤪🤪                             چشم هایت عقیق اصل یمن /گونه هاقاچ سیب لبنانی /تو بخندی شکسته خواهد شد /قیمت پسته های کرمانی 
ممنون عزیزم بابت تبریک ببخشید حواسم پرت بچه شد اصلا ندیدم چی نوشتم. مشکلی پیش نیومد واقعا؟ چند روز ب ...

گلاب جون یکی دور روز که نبودی و زایمان کردی کلی خانم تازه باردار شده به سایت اضافه شده که بی بی چکشون مثبت شده خدا را شکر

2051
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2223
2210
2209
1872
2212
2222
2224
2052
2037
2225
2108
داغ ترین های تاپیک های امروز
توسط   خخخخح  |  6 ساعت پیش
توسط   ranaa2121  |  18 ساعت پیش