2328

تست درایور

“یا امام رضـــــــــــا” اگر بناست که لطف کسی به ما برسد …. .خدا کند فقط از جانب شما برسد….نخواه منت بیگانه بر سرم باشد….. .خوش است خیر همیشه ازآشنا برسد…                            . 💚😍زیر پوست من یک دنیا در جریان است😍💚

آیا می‌دانید در هفته ۳۶ بارداری باید برای ذخیره خون بندناف نوزادتان ثبت‌نام کنید؟!

2343
واقعا متاسفم! بفرض بدون خوندن کتاب هم قبول بشی فردا توی زندگی روزمره باید قوانین رو بلد باشی. همه جا ...

زیاد جدی نگیر زندگیو😐

باید از سمت خدا معجزه نازل بشود...                                          تا دلم باز دلم باز دلم دل بشود...