2328

بچه ها اگر مشکل پزشکی داشتید میتونید از این سایت بپرسید کلی دکتر متخصص دارند که میتونند راهنماییتون کنند.

سایت‌شون

2343

من یه قربانی هک هستم نکنید این کارها رو ارامش دیگران رو گرفتن کارخوبی نیست مدتیه یه تیمی دارند منو هک می کنن. از خودی و غریبه 9ماه گریه کردم نتیجه اش هم شد فشارهای عصبی و زد به کمرم دیسک گرفتم ازشدت غصه خوردن. 

دعاکنید مشکلات من هم حل بشه.برم سر خونه زندگیم.