2328

۲۵

همسر همه چی تمومم..تا ابد دوست دارم..مرسی که آرامش زندگی بهم میدی و همیشه به فکرمی🥰😘.موهای خوشگلی داری ولی به خاطر من کچل میکنی😁😘آخه خیلی بهت میاد 😜..همه میدونن عشق ما  چیه..💑..زندگی و سخت نگیرید..با سختیاش قشنگه 😃🙂

بچه ها اگر مشکل پزشکی داشتید میتونید از این سایت بپرسید کلی دکتر متخصص دارند که میتونند راهنماییتون کنند.

سایت‌شون

2334

۲۷ سال

در تاریکی بی آغاز و پایان...   فکری در پس در تنها مانده بود...پس من کجا بودم؟🙃              حس کردم جایی به بیداری میرسم...             همه وجودم را در روشنی این بیداری تماشا کردم...      آیا من سایه گمشده خطایی نبودم؟

۲۳

👄🦦چالش حرف ناشناس نیوش یک☝🏻نیوشدو✌🏻نیوشسه👌🏻نیوش دنده ب دنده🚗نیوش عسل و قنده🍭🍬🍯نیوش چرا نمیخنده؟:/😼نیوش آه🤧 نیوش ماه🌙🌝نیوش مثل قناری🐥🐤🤪نیوش ماشین فراری🚘نیوش آه😚نیوش ماه🌛💋نیوش چرا سر جنگه؟⚔️😤نیوش بشقاب پرنده🍽🦚🕊نیوش آه🐾نیوش ماه🔥😛نیوش ماه و قشنگه🌙😻نیوش مست و ملنگه🍷🥂🍺هه ناسکم ده نوسم خوشم ده ویی مه لی دووباره یه له وانه یه روژیک نه بم که دووباره ی که مه وه💛#بژی_کورد✌🏻🇹🇯❤️