2328

چون کروناس، چند نفر تو ماشین سوار میکنن ؟  چقدر طول میکشه امتحان؟ همه ی مثلا دور دو فرمون و یه فرمون و پارک دوبل رو باهم امتحان میگیره یا نه ممکنه همه ش رو از آدم نخواد ؟ 

بعد اینکه وقتی میخوام از صندلی عقب برم جلو بشینم که امتحان بدم، از پست ماشین باید برم یا از جلوی ماشین ؟

ترجمه با قیمت مناسب انجام میدم 🎈 تدریس آنلاین زبان انگلیسی و آلمانی🎈

دونفر عقب یکی هم پشت فرمون 

از پشت ماشین باید بری و بیایی 

هر نفر حدود 3 4 دقیقه امتحانش طول میکشه

بستگی داره سرهنگ چطوری باشه 

پارک دوبل 100 درصد هست 

پارک رو اگه خوب بزنی ممکنه دور دو فرمون ازت بخواد یا بگه دنده عقب برو


آیا می‌دانید در هفته ۳۶ بارداری باید برای ذخیره خون بندناف نوزادتان ثبت‌نام کنید؟!

س نفر سوار می کنه،خیلی طول می کشه من ۶ونیم از خونه زدم بیرون ۱۱و نیم برگشتم خونه خییلی خسته کننده اس ...

یعنی تا نوبتت بشه طول میکشه درسته ؟

خود امتحان که رانندگی میکنی چی ؟ ۱۰ دقیقه بیشتره؟

ترجمه با قیمت مناسب انجام میدم 🎈 تدریس آنلاین زبان انگلیسی و آلمانی🎈
2334
دونفر عقب یکی هم پشت فرمون  از پشت ماشین باید بری و بیایی  هر نفر حدود 3 4 دقیقه امتحانش ...

مرسی خیلی ممنونم 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ترجمه با قیمت مناسب انجام میدم 🎈 تدریس آنلاین زبان انگلیسی و آلمانی🎈
از در سمت راست پیاده شو از پشت ماشین برو جلو بشین واسه پیاده شدن هم از پشت ماشین بیا پیش افسر

اهان وای مرسی نمیدونستم

ترجمه با قیمت مناسب انجام میدم 🎈 تدریس آنلاین زبان انگلیسی و آلمانی🎈
نوبتت بشه سوار بشی ک دیگع زود تکلیفت معلوم می شه ب ده دیقه هم شاید نکشه 

خیلی ممنونم بازم 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ترجمه با قیمت مناسب انجام میدم 🎈 تدریس آنلاین زبان انگلیسی و آلمانی🎈