2328

آیا می‌دانید در هفته ۳۶ بارداری باید برای ذخیره خون بندناف نوزادتان ثبت‌نام کنید؟!

2051
نه هم خرج اضافیه هم جا گیر ببین با کدوم ها بیشتر خونه مادرتون استفاده می کنید 

ی دونه گاز هایی که فر هم دارن از اونا داریم که مامانم غذا میذاره

یکی هم درهای قدیمی. اینطوری قرمز رنگه. اونجا هم شیرینی 

مایکروفر بع چ دردی میخوره؟ خالم میگه نخر

ی دونه گاز هایی که فر هم دارن از اونا داریم که مامانم غذا میذاره یکی هم درهای قدیمی. اینطوری قرمز ر ...

اونم باهاش غذا گرم می کنی برای کیک و پیتزا و یخ زدایی.. خوبه ولی من مدتی هست استفاده نمی کنم فر برقی دارم اونم بیشتر نیاز هام رو برطرف می کنه توستر هم برای نون گرم کردن یا اگه فر جا نبود از اونم استفاده می کنم 

ی دونه گاز هایی که فر هم دارن از اونا داریم که مامانم غذا میذاره یکی هم درهای قدیمی. اینطوری قرمز ر ...

قرار نیست همه چی بگیری عزیزم 

تکلیف گاز و فر رو روشن کن. خونه ای که میری اگر مستأجری و گاز صفحه ای داره دیگه گاز هم نگیر ‌‌. یک فر تکی بگیر بعد ایشالله خونه خودت گاز صفحه ای از همون برند رو هم بگیر  

همین کافی هست 

بعداً لازم داشتی خودت میگیری دیگه 

نیاز نیست از شیر مرغ تا جون آدمیزاد توی جهاز باشه