2328
عنوان

سوالات آیین نامه+عکس

286 بازدید | 36 پست

ایناروده دوربخونیدقبوله قبول میشید

خودم همیناروخوندم قبول شدم 

الکی نریدپول بدید 

چون همیناتوامتحان میاد

(سرکتاب ۲۰تومن)(*فال تارو ت تک نیت۱۵*)(فال و ر ق)۲۰ تو من لعنت به منوعشق تووعده هایت،لعنت به منه بیشرف مانده به پایت(: 🖤🥀اونایی که تو اوج دوستت داشتن یهو ولت میکنن میرن💔 باید بهشون گفت:آمدی جانم به قربانت ولی درغیبتت یک نفر آمد که حال کل دنیای من است😅😍😉یه دختراسفندماهی:که توزندگیش خیلی ضربه خوردع💔اما هنوزم محکمه خیلی محکم.......هیچ موقع یادم نمیرع من عاشق داییم بودم همیشه باهم بودیم پیش هم بودیم😂اما ازش بد ضربه ای خورد دایی ک به بچه خواهرش چشم داشت خنده دارع نه🤔😅هیچموقع نمییبخشمش ،هیچ موقع یادم نمیره🙄شاید بگم به همه فراموش کردم خاطرات بدمواما ن مگ میشه فراموش کرد🤔🤔 اگ امضاموخوندی واسم دعاکنید حال دلم حال روحم خوب بشع،❤اینم یادتون نره من حس ششممیم همون مونا(*ثابق*)❤سرکتاب(۲۰تومن)

(سرکتاب ۲۰تومن)(*فال تارو ت تک نیت۱۵*)(فال و ر ق)۲۰ تو من لعنت به منوعشق تووعده هایت،لعنت به منه بیشرف مانده به پایت(: 🖤🥀اونایی که تو اوج دوستت داشتن یهو ولت میکنن میرن💔 باید بهشون گفت:آمدی جانم به قربانت ولی درغیبتت یک نفر آمد که حال کل دنیای من است😅😍😉یه دختراسفندماهی:که توزندگیش خیلی ضربه خوردع💔اما هنوزم محکمه خیلی محکم.......هیچ موقع یادم نمیرع من عاشق داییم بودم همیشه باهم بودیم پیش هم بودیم😂اما ازش بد ضربه ای خورد دایی ک به بچه خواهرش چشم داشت خنده دارع نه🤔😅هیچموقع نمییبخشمش ،هیچ موقع یادم نمیره🙄شاید بگم به همه فراموش کردم خاطرات بدمواما ن مگ میشه فراموش کرد🤔🤔 اگ امضاموخوندی واسم دعاکنید حال دلم حال روحم خوب بشع،❤اینم یادتون نره من حس ششممیم همون مونا(*ثابق*)❤سرکتاب(۲۰تومن)

بچه ها اگر مشکل پزشکی داشتید میتونید از این سایت بپرسید کلی دکتر متخصص دارند که میتونند راهنماییتون کنند.

سایت‌شون

2343
کامل شده کلاسات؟ هزینش چقدر شد؟

من یک سال پیشرفتم فقط امتحان شهرموفردابایدبرم بدم

گفت اگ کلاس بخای دوساعت۱۳۵

(سرکتاب ۲۰تومن)(*فال تارو ت تک نیت۱۵*)(فال و ر ق)۲۰ تو من لعنت به منوعشق تووعده هایت،لعنت به منه بیشرف مانده به پایت(: 🖤🥀اونایی که تو اوج دوستت داشتن یهو ولت میکنن میرن💔 باید بهشون گفت:آمدی جانم به قربانت ولی درغیبتت یک نفر آمد که حال کل دنیای من است😅😍😉یه دختراسفندماهی:که توزندگیش خیلی ضربه خوردع💔اما هنوزم محکمه خیلی محکم.......هیچ موقع یادم نمیرع من عاشق داییم بودم همیشه باهم بودیم پیش هم بودیم😂اما ازش بد ضربه ای خورد دایی ک به بچه خواهرش چشم داشت خنده دارع نه🤔😅هیچموقع نمییبخشمش ،هیچ موقع یادم نمیره🙄شاید بگم به همه فراموش کردم خاطرات بدمواما ن مگ میشه فراموش کرد🤔🤔 اگ امضاموخوندی واسم دعاکنید حال دلم حال روحم خوب بشع،❤اینم یادتون نره من حس ششممیم همون مونا(*ثابق*)❤سرکتاب(۲۰تومن)
چقدر تاره☹

اخه ادم هول میشه واسه عکس گرفتن 

(سرکتاب ۲۰تومن)(*فال تارو ت تک نیت۱۵*)(فال و ر ق)۲۰ تو من لعنت به منوعشق تووعده هایت،لعنت به منه بیشرف مانده به پایت(: 🖤🥀اونایی که تو اوج دوستت داشتن یهو ولت میکنن میرن💔 باید بهشون گفت:آمدی جانم به قربانت ولی درغیبتت یک نفر آمد که حال کل دنیای من است😅😍😉یه دختراسفندماهی:که توزندگیش خیلی ضربه خوردع💔اما هنوزم محکمه خیلی محکم.......هیچ موقع یادم نمیرع من عاشق داییم بودم همیشه باهم بودیم پیش هم بودیم😂اما ازش بد ضربه ای خورد دایی ک به بچه خواهرش چشم داشت خنده دارع نه🤔😅هیچموقع نمییبخشمش ،هیچ موقع یادم نمیره🙄شاید بگم به همه فراموش کردم خاطرات بدمواما ن مگ میشه فراموش کرد🤔🤔 اگ امضاموخوندی واسم دعاکنید حال دلم حال روحم خوب بشع،❤اینم یادتون نره من حس ششممیم همون مونا(*ثابق*)❤سرکتاب(۲۰تومن)

(سرکتاب ۲۰تومن)(*فال تارو ت تک نیت۱۵*)(فال و ر ق)۲۰ تو من لعنت به منوعشق تووعده هایت،لعنت به منه بیشرف مانده به پایت(: 🖤🥀اونایی که تو اوج دوستت داشتن یهو ولت میکنن میرن💔 باید بهشون گفت:آمدی جانم به قربانت ولی درغیبتت یک نفر آمد که حال کل دنیای من است😅😍😉یه دختراسفندماهی:که توزندگیش خیلی ضربه خوردع💔اما هنوزم محکمه خیلی محکم.......هیچ موقع یادم نمیرع من عاشق داییم بودم همیشه باهم بودیم پیش هم بودیم😂اما ازش بد ضربه ای خورد دایی ک به بچه خواهرش چشم داشت خنده دارع نه🤔😅هیچموقع نمییبخشمش ،هیچ موقع یادم نمیره🙄شاید بگم به همه فراموش کردم خاطرات بدمواما ن مگ میشه فراموش کرد🤔🤔 اگ امضاموخوندی واسم دعاکنید حال دلم حال روحم خوب بشع،❤اینم یادتون نره من حس ششممیم همون مونا(*ثابق*)❤سرکتاب(۲۰تومن)

(سرکتاب ۲۰تومن)(*فال تارو ت تک نیت۱۵*)(فال و ر ق)۲۰ تو من لعنت به منوعشق تووعده هایت،لعنت به منه بیشرف مانده به پایت(: 🖤🥀اونایی که تو اوج دوستت داشتن یهو ولت میکنن میرن💔 باید بهشون گفت:آمدی جانم به قربانت ولی درغیبتت یک نفر آمد که حال کل دنیای من است😅😍😉یه دختراسفندماهی:که توزندگیش خیلی ضربه خوردع💔اما هنوزم محکمه خیلی محکم.......هیچ موقع یادم نمیرع من عاشق داییم بودم همیشه باهم بودیم پیش هم بودیم😂اما ازش بد ضربه ای خورد دایی ک به بچه خواهرش چشم داشت خنده دارع نه🤔😅هیچموقع نمییبخشمش ،هیچ موقع یادم نمیره🙄شاید بگم به همه فراموش کردم خاطرات بدمواما ن مگ میشه فراموش کرد🤔🤔 اگ امضاموخوندی واسم دعاکنید حال دلم حال روحم خوب بشع،❤اینم یادتون نره من حس ششممیم همون مونا(*ثابق*)❤سرکتاب(۲۰تومن)

(سرکتاب ۲۰تومن)(*فال تارو ت تک نیت۱۵*)(فال و ر ق)۲۰ تو من لعنت به منوعشق تووعده هایت،لعنت به منه بیشرف مانده به پایت(: 🖤🥀اونایی که تو اوج دوستت داشتن یهو ولت میکنن میرن💔 باید بهشون گفت:آمدی جانم به قربانت ولی درغیبتت یک نفر آمد که حال کل دنیای من است😅😍😉یه دختراسفندماهی:که توزندگیش خیلی ضربه خوردع💔اما هنوزم محکمه خیلی محکم.......هیچ موقع یادم نمیرع من عاشق داییم بودم همیشه باهم بودیم پیش هم بودیم😂اما ازش بد ضربه ای خورد دایی ک به بچه خواهرش چشم داشت خنده دارع نه🤔😅هیچموقع نمییبخشمش ،هیچ موقع یادم نمیره🙄شاید بگم به همه فراموش کردم خاطرات بدمواما ن مگ میشه فراموش کرد🤔🤔 اگ امضاموخوندی واسم دعاکنید حال دلم حال روحم خوب بشع،❤اینم یادتون نره من حس ششممیم همون مونا(*ثابق*)❤سرکتاب(۲۰تومن)

(سرکتاب ۲۰تومن)(*فال تارو ت تک نیت۱۵*)(فال و ر ق)۲۰ تو من لعنت به منوعشق تووعده هایت،لعنت به منه بیشرف مانده به پایت(: 🖤🥀اونایی که تو اوج دوستت داشتن یهو ولت میکنن میرن💔 باید بهشون گفت:آمدی جانم به قربانت ولی درغیبتت یک نفر آمد که حال کل دنیای من است😅😍😉یه دختراسفندماهی:که توزندگیش خیلی ضربه خوردع💔اما هنوزم محکمه خیلی محکم.......هیچ موقع یادم نمیرع من عاشق داییم بودم همیشه باهم بودیم پیش هم بودیم😂اما ازش بد ضربه ای خورد دایی ک به بچه خواهرش چشم داشت خنده دارع نه🤔😅هیچموقع نمییبخشمش ،هیچ موقع یادم نمیره🙄شاید بگم به همه فراموش کردم خاطرات بدمواما ن مگ میشه فراموش کرد🤔🤔 اگ امضاموخوندی واسم دعاکنید حال دلم حال روحم خوب بشع،❤اینم یادتون نره من حس ششممیم همون مونا(*ثابق*)❤سرکتاب(۲۰تومن)

(سرکتاب ۲۰تومن)(*فال تارو ت تک نیت۱۵*)(فال و ر ق)۲۰ تو من لعنت به منوعشق تووعده هایت،لعنت به منه بیشرف مانده به پایت(: 🖤🥀اونایی که تو اوج دوستت داشتن یهو ولت میکنن میرن💔 باید بهشون گفت:آمدی جانم به قربانت ولی درغیبتت یک نفر آمد که حال کل دنیای من است😅😍😉یه دختراسفندماهی:که توزندگیش خیلی ضربه خوردع💔اما هنوزم محکمه خیلی محکم.......هیچ موقع یادم نمیرع من عاشق داییم بودم همیشه باهم بودیم پیش هم بودیم😂اما ازش بد ضربه ای خورد دایی ک به بچه خواهرش چشم داشت خنده دارع نه🤔😅هیچموقع نمییبخشمش ،هیچ موقع یادم نمیره🙄شاید بگم به همه فراموش کردم خاطرات بدمواما ن مگ میشه فراموش کرد🤔🤔 اگ امضاموخوندی واسم دعاکنید حال دلم حال روحم خوب بشع،❤اینم یادتون نره من حس ششممیم همون مونا(*ثابق*)❤سرکتاب(۲۰تومن)