2328

بچه ها اگر مشکل پزشکی داشتید میتونید از این سایت بپرسید کلی دکتر متخصص دارند که میتونند راهنماییتون کنند.

سایت‌شون

2334

....................

در تاریکی بی آغاز و پایان...   فکری در پس در تنها مانده بود...پس من کجا بودم؟🙃              حس کردم جایی به بیداری میرسم...             همه وجودم را در روشنی این بیداری تماشا کردم...      آیا من سایه گمشده خطایی نبودم؟