2328

بچه ها اگر مشکل پزشکی داشتید میتونید از این سایت بپرسید کلی دکتر متخصص دارند که میتونند راهنماییتون کنند.

سایت‌شون

2334

استان فارس، استان بوشهر 

خوش خرامان میروی ای جان جان بی‌من مرو/ای حیات دوستان در بوستان بی‌من مرو🌟ای فلک بی‌من مگرد و ای قمر بی‌من متاب/ای زمین بی‌من مروی و ای زمان بی‌من مرو🌟این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است/این جهان بی‌من مباش و آن جهان بی‌من مرو🌟شب ز نور ماه روی خویش را بیند سپید/من شبم تو ماه من بر آسمان بی‌من مرو🌟در خم چوگانت می‌تازم چو چشمت با من است/همچنین در من نگر بی‌من مران بی‌من مرو🌟چون حریف شاه باشی ای طرب بی‌من منوش/چون به بام شه روی ای پاسبان بی‌من مرو🌟دیگرانت عشق می‌خوانند و من سلطان عشق/ای تو بالاتر ز وهم این و آن بی‌من مرو ...

اکثرا استان فارس

منتظر معجزه خدام.. :) بازمیشه این در ...صبح میشه این شب ... صبر داشته باش ... :)کسایی که توی تاپیکشون یا امضاشون درخواست صلوات دارن من براشون صلوات میفرستم اما حال ندارم اعلام کنم تا اینجا اومدی یه صلوات مهمونم کن به عشقم برسم:) از این کاربری دونفر استفاده میکنه خانم مارپل بازی در نیارین بگین تاپیک ها فرق داره