2328

آیا می‌دانید در هفته ۳۶ بارداری باید برای ذخیره خون بندناف نوزادتان ثبت‌نام کنید؟!

2051
من چله نماز شب گرفتم ولی برآورده نشد حاجتم☹

40 شب واقعا خوندین؟؟؟

میشه حاجتتو بگی؟ 

یا مثلا شما میدونی برای کارای اداری و قانونیم جواب میده؟؟؟ من گیرو گور اداری دارم

40 شب واقعا خوندین؟؟؟ میشه حاجتتو بگی؟  یا مثلا شما میدونی برای کارای اداری و قانونیم جواب می ...

آره عزیزم

حالا ۴۰ شب زیادم نیست

عادت کنی هر شب میخونی

حاجتم حرف زدن پسرم بود😁

دیگه برام مهم نیست

دوباره هم میخونم نماز شب انشالله ولی برای حاجت نه برای آمرزش خودم

برا هر کار خیری از خدا کمک بخوا چه اشکال داره

آسمان بار امانت نتوانست کشید ، قرعه کار به نام من دیوانه زدند🥲