2328

بچه ها اگر مشکل پزشکی داشتید میتونید از این سایت بپرسید کلی دکتر متخصص دارند که میتونند راهنماییتون کنند.

سایت‌شون

2343

پگاه پزشگ گفته نه من:  باید اول بره یه نوار قلب بده، شاید قلبش داره یه بیماری  رو گزارش میکنه، اگه اوکی بود نوارقلبش و مشکلی نداشت ، که درد دستش به خاطر فشار عصبی هست و ناپروکسن روزی دو بار و نوافن روزی سه بار استفاده کنه واسه اروم شدن دستش