2328
عنوان

مردبی محبت

120 بازدید | 14 پست

کمکم کنید هفت هفته بچم سقط شده دارم میمیرم.حالم وخیمه ازاول بارداریم همش خونه تنهابودم شوهرم اهمیت نمیدادمیگفت حوصله نازکشیدن ندارم دنبال یکی ام نازموبکشه امروز هم ک سقط شده اومدم خونه مامانم استراحت گفت هیچ وقت نیاخونه وبلاکم کرد

الهی عزیزم ما زنا همیشه بد بختیم 

شوهرم منم رفته تو اتاق درم بشته داره فیلم س ک .. میبینه منم پری 

تازه همین غروبی ا ر ض ا شد ها ولی بازم 

نمیدونم با فیلم دیدناش چیکار کنم خسته شدم

اگه دخترم عاشق شد تمام دنیا رو بهم میریزم تا دخترم را به عشقش برسانم حتی اگر انتخابش اشتباه باشه بهتراز ان است که یه عمر حسرت گرفتن دست عشقش پیرش کند 👈👈👈👈👈یا اینه دخترم اگر عاشق شد😍حاضرم زندگی ام را بدهم تا اورا به عشقش برسانم😊میدانی؟ اگر خدای ناکرده انتخابش هم نامناسب باشد☹ رسیدن به عشقش خیلی بهتر از آن است که سالها با مردی زندگی کند و عقده ی گرفتن دستان عشقش پیرش کند😪

واااااا یعنی چییی الان باید نازتو بکشه بهت بگه ناراحت نباش نزاره غصه بخوری 

بجای اینکه الان نزاره بری تو فکر خودش شده فکر جدید برات

برای حاجتت دلم دعاکنیدشایددعاتون درحقم مستجاب شد🌹

با اجازه استارتر

دوستان هرچندتا که میتونید به نیت امام حسن صلوات و دعا توسل نذر ایشون کنید🌺😍

پیشاپیش نذرتون قبول 

https://www.ninisite.com/discussion/topic/6362717/هدیه-دعاتوسل-به-امام-حسن-مجتبی?postId=187825154

برای حاجتت دلم دعاکنیدشایددعاتون درحقم مستجاب شد🌹

آیا می‌دانید در هفته ۳۶ بارداری باید برای ذخیره خون بندناف نوزادتان ثبت‌نام کنید؟!

خیلی سخته مردی که بی احساس باشه 

دوستانی که شوهرشان  دست بزن داره ،فحاشی و بددهنی می‌کنه         مردای که دارند ولی خسیسن و خرج نمیکنن       اونایی که رفیق بازن بیشتر وقتشان بیرون خونه هستند      و یا خانواده شوهر دخالت میکنند     کسانیکه همسایه براشون مزاحمت ایجاد می‌کنه       برای حل این دغدغه ها میتوانید                                          خواهر گلم برای مشاوره هیچ هزینه ای از شما دریافت نمیکنند           ........ فقط خانمهای متاهل که برای حل مشکلاتشان به هر جایی مراجعه کردن و همه راههای پیش رو و پیشنهادی امتحان کردکردن .ولی متاسفانه موفق نشدن  ...‌‌‌‌‌.....؟؟؟؟.                        پاسخگو هستیم ..‌.........
2334

ای واای چ بیدرک و عقب افتادس

الان اونه ک باید کنارت باشه و همدردت 

منم تجربه سقطو دارم خیلی بدِ انشاالله هر چ صلاحته برات پیش بیاد

تو دنیایے کہ هرچے بخوایم میتونیم باشیم،مهربون باشیم و آرامش ب همدیگِ هدیه بدیم...     
وای چقدبایدتحمل کنیم اخه

بخدا خسته شدم ازش خسته بادوتا بچه ناچارم به موندنو سوختن و ساختن

اگه دخترم عاشق شد تمام دنیا رو بهم میریزم تا دخترم را به عشقش برسانم حتی اگر انتخابش اشتباه باشه بهتراز ان است که یه عمر حسرت گرفتن دست عشقش پیرش کند 👈👈👈👈👈یا اینه دخترم اگر عاشق شد😍حاضرم زندگی ام را بدهم تا اورا به عشقش برسانم😊میدانی؟ اگر خدای ناکرده انتخابش هم نامناسب باشد☹ رسیدن به عشقش خیلی بهتر از آن است که سالها با مردی زندگی کند و عقده ی گرفتن دستان عشقش پیرش کند😪
الهی عزیزم ما زنا همیشه بد بختیم  شوهرم منم رفته تو اتاق درم بشته داره فیلم س ک .. میبینه منم ...

هیچی عزیزم باید دعا کنیم و معجزه بشه اینا درست بشن 

مال من کاش فقط فیلم دیدن بود هعبی

دوستانی که شوهرشان  دست بزن داره ،فحاشی و بددهنی می‌کنه         مردای که دارند ولی خسیسن و خرج نمیکنن       اونایی که رفیق بازن بیشتر وقتشان بیرون خونه هستند      و یا خانواده شوهر دخالت میکنند     کسانیکه همسایه براشون مزاحمت ایجاد می‌کنه       برای حل این دغدغه ها میتوانید                                          خواهر گلم برای مشاوره هیچ هزینه ای از شما دریافت نمیکنند           ........ فقط خانمهای متاهل که برای حل مشکلاتشان به هر جایی مراجعه کردن و همه راههای پیش رو و پیشنهادی امتحان کردکردن .ولی متاسفانه موفق نشدن  ...‌‌‌‌‌.....؟؟؟؟.                        پاسخگو هستیم ..‌.........
هیچی عزیزم باید دعا کنیم و معجزه بشه اینا درست بشن  مال من کاش فقط فیلم دیدن بود هعبی

ینی با فیلم دیدن مشکلی نداری 

من غروب باهم بودیم الان باز خودش رفته اتاق بسته 

بنظرت برم درو باز کنم سرو صدا کنم یا نه چیزی نگم

اگه دخترم عاشق شد تمام دنیا رو بهم میریزم تا دخترم را به عشقش برسانم حتی اگر انتخابش اشتباه باشه بهتراز ان است که یه عمر حسرت گرفتن دست عشقش پیرش کند 👈👈👈👈👈یا اینه دخترم اگر عاشق شد😍حاضرم زندگی ام را بدهم تا اورا به عشقش برسانم😊میدانی؟ اگر خدای ناکرده انتخابش هم نامناسب باشد☹ رسیدن به عشقش خیلی بهتر از آن است که سالها با مردی زندگی کند و عقده ی گرفتن دستان عشقش پیرش کند😪
ینی با فیلم دیدن مشکلی نداری  من غروب باهم بودیم الان باز خودش رفته اتاق بسته  بنظرت برم ...

میگم کاش مشکل منم فیلم دیدنش بود ولی از بس خودخواه هست که بفکر برطرف کردن نیاز خوشه 


نمیدونم والاه چی بگم اگه دعوات نمیکنه برو پیشش بشین چه اشکالی داره آروم باهاش صحبت کن 

دوستانی که شوهرشان  دست بزن داره ،فحاشی و بددهنی می‌کنه         مردای که دارند ولی خسیسن و خرج نمیکنن       اونایی که رفیق بازن بیشتر وقتشان بیرون خونه هستند      و یا خانواده شوهر دخالت میکنند     کسانیکه همسایه براشون مزاحمت ایجاد می‌کنه       برای حل این دغدغه ها میتوانید                                          خواهر گلم برای مشاوره هیچ هزینه ای از شما دریافت نمیکنند           ........ فقط خانمهای متاهل که برای حل مشکلاتشان به هر جایی مراجعه کردن و همه راههای پیش رو و پیشنهادی امتحان کردکردن .ولی متاسفانه موفق نشدن  ...‌‌‌‌‌.....؟؟؟؟.                        پاسخگو هستیم ..‌.........
میگم کاش مشکل منم فیلم دیدنش بود ولی از بس خودخواه هست که بفکر برطرف کردن نیاز خوشه  نمیدون ...

چرا اتفاقا سرو صدا میکنه ولی خب چیکار کنم منم الا نپری هستم پس منم ینی باخودم برم ...

بخدا شب قبل پری شدنم بهش گفتم گفت خوابم میاد ولی الن خودش

اگه دخترم عاشق شد تمام دنیا رو بهم میریزم تا دخترم را به عشقش برسانم حتی اگر انتخابش اشتباه باشه بهتراز ان است که یه عمر حسرت گرفتن دست عشقش پیرش کند 👈👈👈👈👈یا اینه دخترم اگر عاشق شد😍حاضرم زندگی ام را بدهم تا اورا به عشقش برسانم😊میدانی؟ اگر خدای ناکرده انتخابش هم نامناسب باشد☹ رسیدن به عشقش خیلی بهتر از آن است که سالها با مردی زندگی کند و عقده ی گرفتن دستان عشقش پیرش کند😪
چرا اتفاقا سرو صدا میکنه ولی خب چیکار کنم منم الا نپری هستم پس منم ینی باخودم برم ... بخدا شب قبل پ ...

خو اگه دعوا می‌کنه ولش کن 

ی گوشه خلوت کن خودار ...ر 

دوستانی که شوهرشان  دست بزن داره ،فحاشی و بددهنی می‌کنه         مردای که دارند ولی خسیسن و خرج نمیکنن       اونایی که رفیق بازن بیشتر وقتشان بیرون خونه هستند      و یا خانواده شوهر دخالت میکنند     کسانیکه همسایه براشون مزاحمت ایجاد می‌کنه       برای حل این دغدغه ها میتوانید                                          خواهر گلم برای مشاوره هیچ هزینه ای از شما دریافت نمیکنند           ........ فقط خانمهای متاهل که برای حل مشکلاتشان به هر جایی مراجعه کردن و همه راههای پیش رو و پیشنهادی امتحان کردکردن .ولی متاسفانه موفق نشدن  ...‌‌‌‌‌.....؟؟؟؟.                        پاسخگو هستیم ..‌.........
خو اگه دعوا می‌کنه ولش کن  ی گوشه خلوت کن خودار ...ر

اتفاقا رفتم سرو صدام کردم حالا واسه من ادم خوبه شده درو باز کرده پسرمو برد پیش خودش که ینی من کاری نمیکنم 

رفتم میگم داری چیکار میکنی درو بستی میگه دارم فیلم میبینم النن داره میگه فیلم میبینم ها

اگه دخترم عاشق شد تمام دنیا رو بهم میریزم تا دخترم را به عشقش برسانم حتی اگر انتخابش اشتباه باشه بهتراز ان است که یه عمر حسرت گرفتن دست عشقش پیرش کند 👈👈👈👈👈یا اینه دخترم اگر عاشق شد😍حاضرم زندگی ام را بدهم تا اورا به عشقش برسانم😊میدانی؟ اگر خدای ناکرده انتخابش هم نامناسب باشد☹ رسیدن به عشقش خیلی بهتر از آن است که سالها با مردی زندگی کند و عقده ی گرفتن دستان عشقش پیرش کند😪
اتفاقا رفتم سرو صدام کردم حالا واسه من ادم خوبه شده درو باز کرده پسرمو برد پیش خودش که ینی من کاری ن ...

اصلا براشون مهمه مگه نه پرو تشریف دارن 

ینی موقع رفتی داخل دیدی خودت 

اصلا خاموش نکرد 

دوستانی که شوهرشان  دست بزن داره ،فحاشی و بددهنی می‌کنه         مردای که دارند ولی خسیسن و خرج نمیکنن       اونایی که رفیق بازن بیشتر وقتشان بیرون خونه هستند      و یا خانواده شوهر دخالت میکنند     کسانیکه همسایه براشون مزاحمت ایجاد می‌کنه       برای حل این دغدغه ها میتوانید                                          خواهر گلم برای مشاوره هیچ هزینه ای از شما دریافت نمیکنند           ........ فقط خانمهای متاهل که برای حل مشکلاتشان به هر جایی مراجعه کردن و همه راههای پیش رو و پیشنهادی امتحان کردکردن .ولی متاسفانه موفق نشدن  ...‌‌‌‌‌.....؟؟؟؟.                        پاسخگو هستیم ..‌.........