2058
2075
عنوان

مردبی محبت

105 بازدید | 14 پست

کمکم کنید هفت هفته بچم سقط شده دارم میمیرم.حالم وخیمه ازاول بارداریم همش خونه تنهابودم شوهرم اهمیت نمیدادمیگفت حوصله نازکشیدن ندارم دنبال یکی ام نازموبکشه امروز هم ک سقط شده اومدم خونه مامانم استراحت گفت هیچ وقت نیاخونه وبلاکم کرد

الهی عزیزم ما زنا همیشه بد بختیم 

شوهرم منم رفته تو اتاق درم بشته داره فیلم س ک .. میبینه منم پری 

تازه همین غروبی ا ر ض ا شد ها ولی بازم 

نمیدونم با فیلم دیدناش چیکار کنم خسته شدم

لایک نکن 😤😤😤

واااااا یعنی چییی الان باید نازتو بکشه بهت بگه ناراحت نباش نزاره غصه بخوری 

بجای اینکه الان نزاره بری تو فکر خودش شده فکر جدید برات

برای حاجتت دلم دعاکنیدشایددعاتون درحقم مستجاب شد🌹

با اجازه استارتر

دوستان هرچندتا که میتونید به نیت امام حسن صلوات و دعا توسل نذر ایشون کنید🌺😍

پیشاپیش نذرتون قبول 

https://www.ninisite.com/discussion/topic/6362717/هدیه-دعاتوسل-به-امام-حسن-مجتبی?postId=187825154

برای حاجتت دلم دعاکنیدشایددعاتون درحقم مستجاب شد🌹
من با متخصصین زنان این سایت بصورت آنلاین صحبت کردم نتیجه گرفتم. به نظرم یه سر به سایت‌شون بزن.
 کلیک کن

خیلی سخته مردی که بی احساس باشه 

👈👈👈👈👈👇👇👇👇👇👇👈👈👈👈👈👈خیانت ،کتک زدن ،بددهنی وبدلی،خودخواهی و دخالت‌های بی جا مادر شوهر و خواهر شوهر و جاری های بظاهر دوست ،رفیق بازی شوهر ،خسیس بودن ،    👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 برای رفع و پیشگیری و مقابله با خشونت‌ها                  کمتر از یه هفته به راحتی بر افکار و رفتار ناسالمشان غلبه کنید💪💪👊👊✌️✌️👍👍👏👏🙋🙋😎😎.                                                                     جواب و سوال .. فقط در خصوصی ،و راهنمایی از طریق تلگرام ،واتساپ،مشاوره تلفنی،                                   برای دریافت اطلاعات بیشتر در خواست بدین خصوصی ........ فقط خانمهای متاهل که برای حل مشکلاتشان به هر جایی مراجعه کردن و همه راههای پیش رو و پیشنهادی امتحان کردند..............‌‌ .ولی متاسفانه موفق نشدن  ...‌‌‌‌‌.....؟؟؟؟.                        پاسخگو هستیم ..‌......... لطفاًمجرد و آقایون درخواست ندین .........‌‌..                خانم منادی فر.                                        خانم دکتر حانیه.                                                      خانم و آقای .غفاری کیهانی 
2077

ای واای چ بیدرک و عقب افتادس

الان اونه ک باید کنارت باشه و همدردت 

منم تجربه سقطو دارم خیلی بدِ انشاالله هر چ صلاحته برات پیش بیاد

فقط 1 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
💚تیکر تولد پسرمِ💚                                               تو دنیایے کہ هرچے بخوایم میتونیم باشیم،مهربون باشیم و آرامش ب همدیگِ هدیه بدیم...     
الهی عزیزم ما زنا همیشه بد بختیم  شوهرم منم رفته تو اتاق درم بشته داره فیلم س ک .. میبینه منم ...

هیچی عزیزم باید دعا کنیم و معجزه بشه اینا درست بشن 

مال من کاش فقط فیلم دیدن بود هعبی

👈👈👈👈👈👇👇👇👇👇👇👈👈👈👈👈👈خیانت ،کتک زدن ،بددهنی وبدلی،خودخواهی و دخالت‌های بی جا مادر شوهر و خواهر شوهر و جاری های بظاهر دوست ،رفیق بازی شوهر ،خسیس بودن ،    👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 برای رفع و پیشگیری و مقابله با خشونت‌ها                  کمتر از یه هفته به راحتی بر افکار و رفتار ناسالمشان غلبه کنید💪💪👊👊✌️✌️👍👍👏👏🙋🙋😎😎.                                                                     جواب و سوال .. فقط در خصوصی ،و راهنمایی از طریق تلگرام ،واتساپ،مشاوره تلفنی،                                   برای دریافت اطلاعات بیشتر در خواست بدین خصوصی ........ فقط خانمهای متاهل که برای حل مشکلاتشان به هر جایی مراجعه کردن و همه راههای پیش رو و پیشنهادی امتحان کردند..............‌‌ .ولی متاسفانه موفق نشدن  ...‌‌‌‌‌.....؟؟؟؟.                        پاسخگو هستیم ..‌......... لطفاًمجرد و آقایون درخواست ندین .........‌‌..                خانم منادی فر.                                        خانم دکتر حانیه.                                                      خانم و آقای .غفاری کیهانی 
هیچی عزیزم باید دعا کنیم و معجزه بشه اینا درست بشن  مال من کاش فقط فیلم دیدن بود هعبی

ینی با فیلم دیدن مشکلی نداری 

من غروب باهم بودیم الان باز خودش رفته اتاق بسته 

بنظرت برم درو باز کنم سرو صدا کنم یا نه چیزی نگم

لایک نکن 😤😤😤
2050
ینی با فیلم دیدن مشکلی نداری  من غروب باهم بودیم الان باز خودش رفته اتاق بسته  بنظرت برم ...

میگم کاش مشکل منم فیلم دیدنش بود ولی از بس خودخواه هست که بفکر برطرف کردن نیاز خوشه 


نمیدونم والاه چی بگم اگه دعوات نمیکنه برو پیشش بشین چه اشکالی داره آروم باهاش صحبت کن 

👈👈👈👈👈👇👇👇👇👇👇👈👈👈👈👈👈خیانت ،کتک زدن ،بددهنی وبدلی،خودخواهی و دخالت‌های بی جا مادر شوهر و خواهر شوهر و جاری های بظاهر دوست ،رفیق بازی شوهر ،خسیس بودن ،    👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 برای رفع و پیشگیری و مقابله با خشونت‌ها                  کمتر از یه هفته به راحتی بر افکار و رفتار ناسالمشان غلبه کنید💪💪👊👊✌️✌️👍👍👏👏🙋🙋😎😎.                                                                     جواب و سوال .. فقط در خصوصی ،و راهنمایی از طریق تلگرام ،واتساپ،مشاوره تلفنی،                                   برای دریافت اطلاعات بیشتر در خواست بدین خصوصی ........ فقط خانمهای متاهل که برای حل مشکلاتشان به هر جایی مراجعه کردن و همه راههای پیش رو و پیشنهادی امتحان کردند..............‌‌ .ولی متاسفانه موفق نشدن  ...‌‌‌‌‌.....؟؟؟؟.                        پاسخگو هستیم ..‌......... لطفاًمجرد و آقایون درخواست ندین .........‌‌..                خانم منادی فر.                                        خانم دکتر حانیه.                                                      خانم و آقای .غفاری کیهانی 
میگم کاش مشکل منم فیلم دیدنش بود ولی از بس خودخواه هست که بفکر برطرف کردن نیاز خوشه  نمیدون ...

چرا اتفاقا سرو صدا میکنه ولی خب چیکار کنم منم الا نپری هستم پس منم ینی باخودم برم ...

بخدا شب قبل پری شدنم بهش گفتم گفت خوابم میاد ولی الن خودش

لایک نکن 😤😤😤
چرا اتفاقا سرو صدا میکنه ولی خب چیکار کنم منم الا نپری هستم پس منم ینی باخودم برم ... بخدا شب قبل پ ...

خو اگه دعوا می‌کنه ولش کن 

ی گوشه خلوت کن خودار ...ر 

👈👈👈👈👈👇👇👇👇👇👇👈👈👈👈👈👈خیانت ،کتک زدن ،بددهنی وبدلی،خودخواهی و دخالت‌های بی جا مادر شوهر و خواهر شوهر و جاری های بظاهر دوست ،رفیق بازی شوهر ،خسیس بودن ،    👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 برای رفع و پیشگیری و مقابله با خشونت‌ها                  کمتر از یه هفته به راحتی بر افکار و رفتار ناسالمشان غلبه کنید💪💪👊👊✌️✌️👍👍👏👏🙋🙋😎😎.                                                                     جواب و سوال .. فقط در خصوصی ،و راهنمایی از طریق تلگرام ،واتساپ،مشاوره تلفنی،                                   برای دریافت اطلاعات بیشتر در خواست بدین خصوصی ........ فقط خانمهای متاهل که برای حل مشکلاتشان به هر جایی مراجعه کردن و همه راههای پیش رو و پیشنهادی امتحان کردند..............‌‌ .ولی متاسفانه موفق نشدن  ...‌‌‌‌‌.....؟؟؟؟.                        پاسخگو هستیم ..‌......... لطفاًمجرد و آقایون درخواست ندین .........‌‌..                خانم منادی فر.                                        خانم دکتر حانیه.                                                      خانم و آقای .غفاری کیهانی 
خو اگه دعوا می‌کنه ولش کن  ی گوشه خلوت کن خودار ...ر

اتفاقا رفتم سرو صدام کردم حالا واسه من ادم خوبه شده درو باز کرده پسرمو برد پیش خودش که ینی من کاری نمیکنم 

رفتم میگم داری چیکار میکنی درو بستی میگه دارم فیلم میبینم النن داره میگه فیلم میبینم ها

لایک نکن 😤😤😤
اتفاقا رفتم سرو صدام کردم حالا واسه من ادم خوبه شده درو باز کرده پسرمو برد پیش خودش که ینی من کاری ن ...

اصلا براشون مهمه مگه نه پرو تشریف دارن 

ینی موقع رفتی داخل دیدی خودت 

اصلا خاموش نکرد 

👈👈👈👈👈👇👇👇👇👇👇👈👈👈👈👈👈خیانت ،کتک زدن ،بددهنی وبدلی،خودخواهی و دخالت‌های بی جا مادر شوهر و خواهر شوهر و جاری های بظاهر دوست ،رفیق بازی شوهر ،خسیس بودن ،    👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 برای رفع و پیشگیری و مقابله با خشونت‌ها                  کمتر از یه هفته به راحتی بر افکار و رفتار ناسالمشان غلبه کنید💪💪👊👊✌️✌️👍👍👏👏🙋🙋😎😎.                                                                     جواب و سوال .. فقط در خصوصی ،و راهنمایی از طریق تلگرام ،واتساپ،مشاوره تلفنی،                                   برای دریافت اطلاعات بیشتر در خواست بدین خصوصی ........ فقط خانمهای متاهل که برای حل مشکلاتشان به هر جایی مراجعه کردن و همه راههای پیش رو و پیشنهادی امتحان کردند..............‌‌ .ولی متاسفانه موفق نشدن  ...‌‌‌‌‌.....؟؟؟؟.                        پاسخگو هستیم ..‌......... لطفاًمجرد و آقایون درخواست ندین .........‌‌..                خانم منادی فر.                                        خانم دکتر حانیه.                                                      خانم و آقای .غفاری کیهانی 
2051
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2038
2065
2036
2052
1872
1766
2066
پربازدیدترین تاپیک های امروز
1927
داغ ترین های تاپیک های امروز