1874
2061
فقط اون گریه هات 😐 درش رو بستی

نگا توروخدا نیم ساعته نشستم

یه آدمایی هستن که میان تو زندگی آدم... یهویی،بی صدا،آروم...میان و با خودشون یه عالمه چیزای خوب میارن...عشق”لبخند”حمایت”آرامش....یه عالمه حسای خوب میدن.حسایی که هیچوقت نداشتی...میان و بهت میگن همه آدمها بد نیستن...و تو میفهمی آدمهای خوب هنوز هستن هرچند کم...تو اومدی تو زندگیم و فقط خدا میدونه که چقدراز اومدنت خوشحالم...از وقتی تو اومدی هر لحظه و هر ثانیه اش بهترین وقتای زندگیم بوده و هست و خواهد بود...من هر روز عاشقترت میشم همسرم 😍تو بهم ثابت کردی مرد تر از خودت وجود نداره😍
تاریخش درسته؟؟

اره عزیزم ،

ایشاالله: یعنی خدا را به خاک سپردیم. (نعوذبالله) (استغفرالله) انشاالله: یعنی ما خدا را ایجاد کردیم.(نعوذبالله) (استغفرالله) .ان شاءالله: یعنی اگر خداوند مقدر فرمود.(به خواست خدا) .
مامانم ۳ ساعت وایمیسه ۲۰ دیقه که کمه

بیست دقیقه باشه باید عمل بیاد

یه آدمایی هستن که میان تو زندگی آدم... یهویی،بی صدا،آروم...میان و با خودشون یه عالمه چیزای خوب میارن...عشق”لبخند”حمایت”آرامش....یه عالمه حسای خوب میدن.حسایی که هیچوقت نداشتی...میان و بهت میگن همه آدمها بد نیستن...و تو میفهمی آدمهای خوب هنوز هستن هرچند کم...تو اومدی تو زندگیم و فقط خدا میدونه که چقدراز اومدنت خوشحالم...از وقتی تو اومدی هر لحظه و هر ثانیه اش بهترین وقتای زندگیم بوده و هست و خواهد بود...من هر روز عاشقترت میشم همسرم 😍تو بهم ثابت کردی مرد تر از خودت وجود نداره😍

فروش ویژه ادکلن پریما

نگا توروخدا نیم ساعته نشستم

بوش چطوره ؟؟؟  اگه خیلی زننده اس خرابه اگه 

بوی کمی میده اوکیه

ایشاالله: یعنی خدا را به خاک سپردیم. (نعوذبالله) (استغفرالله) انشاالله: یعنی ما خدا را ایجاد کردیم.(نعوذبالله) (استغفرالله) .ان شاءالله: یعنی اگر خداوند مقدر فرمود.(به خواست خدا) .
2059
فاسد شده اگه نمیتونی بری لوازم قنادی برو از نونوایی یکم بخر زود 

الان نونوایی باز نیست ماه رمضونه تا افطار😩😩

یه آدمایی هستن که میان تو زندگی آدم... یهویی،بی صدا،آروم...میان و با خودشون یه عالمه چیزای خوب میارن...عشق”لبخند”حمایت”آرامش....یه عالمه حسای خوب میدن.حسایی که هیچوقت نداشتی...میان و بهت میگن همه آدمها بد نیستن...و تو میفهمی آدمهای خوب هنوز هستن هرچند کم...تو اومدی تو زندگیم و فقط خدا میدونه که چقدراز اومدنت خوشحالم...از وقتی تو اومدی هر لحظه و هر ثانیه اش بهترین وقتای زندگیم بوده و هست و خواهد بود...من هر روز عاشقترت میشم همسرم 😍تو بهم ثابت کردی مرد تر از خودت وجود نداره😍

یه قاشق پودر خمیر مایه با یه قاشق شکر و یک چهارم لیوان اب ولرم بزار اگه فاسد نباشه سریعذعمل میاد

گروه بنفش وزن شروع83 هدف اول 80🔒 هدف دوم 75🔒هدف سوم 70🔒هدف چهارم 65🔒وزن هدف 60🔒تاریخ شروع 14فروردین 1400من باید موفق بشم          نه تو می مانی   نه اندوه   و نه هیچ یک از مردم این آبادی...
شکرم باید بریزی یه قاشق چای خوری

ریختم

یه آدمایی هستن که میان تو زندگی آدم... یهویی،بی صدا،آروم...میان و با خودشون یه عالمه چیزای خوب میارن...عشق”لبخند”حمایت”آرامش....یه عالمه حسای خوب میدن.حسایی که هیچوقت نداشتی...میان و بهت میگن همه آدمها بد نیستن...و تو میفهمی آدمهای خوب هنوز هستن هرچند کم...تو اومدی تو زندگیم و فقط خدا میدونه که چقدراز اومدنت خوشحالم...از وقتی تو اومدی هر لحظه و هر ثانیه اش بهترین وقتای زندگیم بوده و هست و خواهد بود...من هر روز عاشقترت میشم همسرم 😍تو بهم ثابت کردی مرد تر از خودت وجود نداره😍
اره عزیزم ،

عجیبه  

رفتی از فروشنده بپرس از اوناست ک باید مستقیم بزنی تو خمیر یا از اون مدل ک قبلش باید بذاری تو شیر ولرم 

چون فرق دارن

به امید روزی که در سه کلمه خلاصه بشم ؛                          کصافط میلیاردر شده                                                                                              
2051
همینجوری بریزش رو خمیرت ، منم دارم تو اب پف نداره ولی روخمیر داره،

خوب در میاد؟ این چیزی که میخوام درست کنم خیلی وسایل زیادی میبره میترسم خراب کنم

یه آدمایی هستن که میان تو زندگی آدم... یهویی،بی صدا،آروم...میان و با خودشون یه عالمه چیزای خوب میارن...عشق”لبخند”حمایت”آرامش....یه عالمه حسای خوب میدن.حسایی که هیچوقت نداشتی...میان و بهت میگن همه آدمها بد نیستن...و تو میفهمی آدمهای خوب هنوز هستن هرچند کم...تو اومدی تو زندگیم و فقط خدا میدونه که چقدراز اومدنت خوشحالم...از وقتی تو اومدی هر لحظه و هر ثانیه اش بهترین وقتای زندگیم بوده و هست و خواهد بود...من هر روز عاشقترت میشم همسرم 😍تو بهم ثابت کردی مرد تر از خودت وجود نداره😍
عجیبه     رفتی از فروشنده بپرس از اوناست ک باید مستقیم بزنی تو خمیر یا از اون مدل ک قبلش ...

فکر کنم از این رو خمیری باشه چون خمیرم خییییلی پف کردد

ایشاالله: یعنی خدا را به خاک سپردیم. (نعوذبالله) (استغفرالله) انشاالله: یعنی ما خدا را ایجاد کردیم.(نعوذبالله) (استغفرالله) .ان شاءالله: یعنی اگر خداوند مقدر فرمود.(به خواست خدا) .
الان نونوایی باز نیست ماه رمضونه تا افطار😩😩

سرچ کن ببین جایگزینش چیه 

به امید روزی که در سه کلمه خلاصه بشم ؛                          کصافط میلیاردر شده                                                                                              
خراب شده منم دیروز این بلا سرم اومد کلی خمیرم خراب شد 

توروخدا خوب بود پرسیدم ازتون

یه آدمایی هستن که میان تو زندگی آدم... یهویی،بی صدا،آروم...میان و با خودشون یه عالمه چیزای خوب میارن...عشق”لبخند”حمایت”آرامش....یه عالمه حسای خوب میدن.حسایی که هیچوقت نداشتی...میان و بهت میگن همه آدمها بد نیستن...و تو میفهمی آدمهای خوب هنوز هستن هرچند کم...تو اومدی تو زندگیم و فقط خدا میدونه که چقدراز اومدنت خوشحالم...از وقتی تو اومدی هر لحظه و هر ثانیه اش بهترین وقتای زندگیم بوده و هست و خواهد بود...من هر روز عاشقترت میشم همسرم 😍تو بهم ثابت کردی مرد تر از خودت وجود نداره😍
عزیزم خمیر مایه را بایه قاشق شکر وآب ولرم مخلوط میکردی یه حوله بپچ دورلیوان درشم بزار بزار داخل کابی ...

همه این کارو کردم 

شوهرم از سوپری خریده برام الان همینو

یه آدمایی هستن که میان تو زندگی آدم... یهویی،بی صدا،آروم...میان و با خودشون یه عالمه چیزای خوب میارن...عشق”لبخند”حمایت”آرامش....یه عالمه حسای خوب میدن.حسایی که هیچوقت نداشتی...میان و بهت میگن همه آدمها بد نیستن...و تو میفهمی آدمهای خوب هنوز هستن هرچند کم...تو اومدی تو زندگیم و فقط خدا میدونه که چقدراز اومدنت خوشحالم...از وقتی تو اومدی هر لحظه و هر ثانیه اش بهترین وقتای زندگیم بوده و هست و خواهد بود...من هر روز عاشقترت میشم همسرم 😍تو بهم ثابت کردی مرد تر از خودت وجود نداره😍
خوب در میاد؟ این چیزی که میخوام درست کنم خیلی وسایل زیادی میبره میترسم خراب کنم

اره عزیزم ،دو روز پیش پراشکی پختم پف کرده بود ،اصلانم کارمو خراب نکرد 

ایشاالله: یعنی خدا را به خاک سپردیم. (نعوذبالله) (استغفرالله) انشاالله: یعنی ما خدا را ایجاد کردیم.(نعوذبالله) (استغفرالله) .ان شاءالله: یعنی اگر خداوند مقدر فرمود.(به خواست خدا) .
بوش چطوره ؟؟؟  اگه خیلی زننده اس خرابه اگه  بوی کمی میده اوکیه

بوش زنند نیست

یه آدمایی هستن که میان تو زندگی آدم... یهویی،بی صدا،آروم...میان و با خودشون یه عالمه چیزای خوب میارن...عشق”لبخند”حمایت”آرامش....یه عالمه حسای خوب میدن.حسایی که هیچوقت نداشتی...میان و بهت میگن همه آدمها بد نیستن...و تو میفهمی آدمهای خوب هنوز هستن هرچند کم...تو اومدی تو زندگیم و فقط خدا میدونه که چقدراز اومدنت خوشحالم...از وقتی تو اومدی هر لحظه و هر ثانیه اش بهترین وقتای زندگیم بوده و هست و خواهد بود...من هر روز عاشقترت میشم همسرم 😍تو بهم ثابت کردی مرد تر از خودت وجود نداره😍
1718
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1872
1763
2036
2052
1766
پربازدیدترین تاپیک های امروز
1927