1874
2047

چطور یک روزه اندامی زیبا  داشته  باشیم  ؟

2059

اه دیر اومدم=/ندیدمشش.خو چرا گزارش میزنین اخههه😭

._. استادمون‌میگفت‌:ماشینو‌که‌طراحی‌میکنن یه‌آینه‌کوچیک‌میزا‌رن‌واسه‌‌نگاه‌کردن‌به‌عقب یه‌شیشه‌بزرگ‌میزارن‌واسه‌دیدن‌جلو همونقد‌ر محدود‌به‌گذشته‌نگاه‌کنید نگاهتون‌به‌جلو‌باشه!"میفهمین‌کِه‌چی‌میگم.. #زندگی‌ذره‌کاهیست که‌کوهش‌کردیم... مامان یه پسر کوچولو هستم^^

موضوعش چی بود؟

 ای دختر صحرا نیلوفر 🌾میشه برای رسیدن به آرزوهام و حل شدن مشکلاتم برام دعا کنید🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻    دنیا دیگه مثل من نداره🐚🌺                                 Sahra          🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
2050
انقد دروغ هاش ضایع بود لو ک رفت گفت دروغ ۱۳ گفتم😶

واقعن؟؟بزغاله همرو سرکارگذاش پ 

مهم نیس درموردم چی فکر میکنن،،مهم اینه انقدرمهمم ک میشینن راجبم فکر میکنن😉☺
واقعیی؟؟

اره میگفت من روستا زندگی میکردم نمیدونستم ترنس م مسخرم کردن امدم شهر پیش خواهرم درس خوندم شوهرش پرتم کرد بیرون بعد زن گرفتم بچه هم دارم ولی روانشناس رفتم میگه ترنسی خودشم تعریف درست ترنس میدونست سوالایی وک ازش میپرسید بلد نبود لو داد دروغ  گفتم

فقط 3 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
 (تیکر ۱ سالگی گل پسرم)
اره میگفت من روستا زندگی میکردم نمیدونستم ترنس م مسخرم کردن امدم شهر پیش خواهرم درس خوندم شوهرش پرتم ...

🤣🤣🤣🤣🤣🤣ملت بیکار ببینا 

مهم نیس درموردم چی فکر میکنن،،مهم اینه انقدرمهمم ک میشینن راجبم فکر میکنن😉☺
کار ب مرد بودنش ندارم  اومده نی نی سایت دروغ میگه خودشم اعتراف میکنه ملت رد دادن

یا دختر بچع ۱۳ ۱۴ ساله یا مردها بیکار تاپیک جنجالی میزنن و بعد های های میخندنن ...قرار بود سایت انوزشی باشه ولی متاسفانه شده سایت بخث خاله زنکی تنها چیزی ک نداره اموزش الان یکی تاپیک بارداری یا چیز مهم بزنه نهایت ۲ صفحه جلو بره ولی بگه شوهرم دوست دختر داره ۵۰۰ صفحه میره

فقط 3 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
 (تیکر ۱ سالگی گل پسرم)
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2043

جدیدترین تاپیک های 2 روز گذشته

تاپیک اول

mariمریم | 32 ثانیه پیش
1872
1763
2052
2036
1766
2054
1927
داغ ترین های تاپیک های امروز