2058
2061
عنوان

دعا و حاجت .

193 بازدید | 34 پست

سلام دوستان .

دوستان می شه راهنمایی کنید تو رو خدا اگه کسی حاجت گرفته واقعا راستشو بگه و با کدوم دعا یا نذری .

منظورم حاجت های مادی و پول اینا نیس حاجت هایی که فقط دست خدا و ائمه هست .

تو رو خدا اگه تجربه دارین بگین .

دعاتون می کنم🙏🙏

فعلا نگرفتم

    همیشع داستان از ی جایی ب بد شروع میشع.                  از ی جایی ب بد دیگع نمیخندی دیگع ذهنت     آروم نمیگیره دیگع زندگی برات ب کام نیس     فقطو         فقط ی فرصت میخای تا همع چیو جبران کنی،،      این ینی ازین ب بد میشع روت حساب کرد ینی زیر دیگ روزگار انقدی تند بودع ک حسابی ترو پخته و جا افتادی          یع دوش آب گرم یع تنهایی ی گوشی     سایلنت ی حس خوب توی یع کلبه چوبی، دنیایی خالی از هیاهو خالی از دروغ خالی از دورویی خالی از آدما...دیگ از هرکی غیر از خودم بیزارم

چله حدیث کسا

ایه الکرسی 

صلوات 


تیکر تولدم مجردممممم 😘دنبال دعوا نیستم تا وقتی میش با حرف زدن مشکلو حل کرد  اگ جوابتو ندادم این ب این معنی نیست ک جوابی نداشتم این ینی اینک من با ابلهان بحثی ندارم ❤️🤗