1874
2047
عنوان

هوی هاهاااااااااا. هوووووو

237 بازدید | 57 پست

اووودیش دددلووو دینگلبووووو دیش ددلوووودینگلبوووو دیش ددلو دینگلو هوی هاهاها.  💃💃   

هالای توتان یار گوزل آلما هیوا نار گوزل 

داغ لار باشی تو تون نی کیمی قلبی بوتونی  


امان امان اوی امان اوی اماااان اصغر جعفر کورصفدر اوی امااااان 

              میرقصانم‍ زندگی را به سازم‍❨:                                           حرفی داری با منطق بزن،انتقاد داری باادب بگو ولی بدون وقتی فحش میدی نه نظرت نه منطقت هیشکدوم‍ دیده نمیشه تنها چیزی که واضح دیده میشه اینه که قابل دوستی و لایق احترام نیستی!                                 باشعور بخاطر شعورش سکوت میکنه بی شعور میگه ببین چجوری دهنشو بستم‍/:                                                                                             

جونز جونز

هنوز چشم انتظارم بیای🥀با ذوق بگی من اومدم🥀دلم تنگ شده بمونه جای لبات رو صورتم🥀عطرتو بو کنم🥀چع زود ازت دور شدم🥀نع خندع هامو نبین من از تو نابود شدم!🥀                                           تورو دیدم انگار دلم لرزیدُ🌱واسع اولین بار از ته دل خندیدُ🌱با خودم گفتم🌱دیگع تنهایی عام تمومع🌱بع خودم گفتم🌱آره خدای من همونع :)🌱همون دیونع کع حالمو عوض کنع🌱همون کع واسع من وجودع اون تولدع🌱نمیدونم چرا وقتی فهمید دوسش دارم🌱عوض شدش!💔

علائم کرونا داری؟

از طریق سایت زیر میتونید با 1500 پزشک متخصص آنلاین گفتگو کنی

2032
قره قره دوپس دوپس قره دوپس دوپس دوپس

هله هله جونم بیا وسطططط😍😍😍

@شترررر   بیا عشقم قرش بده😐😂😂😂😂😐

هنوز چشم انتظارم بیای🥀با ذوق بگی من اومدم🥀دلم تنگ شده بمونه جای لبات رو صورتم🥀عطرتو بو کنم🥀چع زود ازت دور شدم🥀نع خندع هامو نبین من از تو نابود شدم!🥀                                           تورو دیدم انگار دلم لرزیدُ🌱واسع اولین بار از ته دل خندیدُ🌱با خودم گفتم🌱دیگع تنهایی عام تمومع🌱بع خودم گفتم🌱آره خدای من همونع :)🌱همون دیونع کع حالمو عوض کنع🌱همون کع واسع من وجودع اون تولدع🌱نمیدونم چرا وقتی فهمید دوسش دارم🌱عوض شدش!💔
هله هله جونم بیا وسطططط😍😍😍 @شترررر   بیا عشقم قرش بده😐😂😂😂😂😐

جان جاااااان😍😌🤤🤭

اومدمممممممم چه دلنواز اومدم اما با ناز اومدم شکوفه ریز اومدم اما عزیز اومدم آخه گفته بودی دیر نیا لحظه موعود بیا منم اون یار شیرین منم اون یار با ناز😎😎😎😎💃💃💃💃💃💃

من‌حسابم ز همه مردم این شهر جداست من امیدم به خدا بعد خدا هم به خداست...
هوووی نرو سمیهههه هویج نرو سمیههههه 

چع بدنی داری سمیع علف میزنی سمیع اور نزنی سمیع

سمیع دستع جمعی تعلیق میشیم

هنوز چشم انتظارم بیای🥀با ذوق بگی من اومدم🥀دلم تنگ شده بمونه جای لبات رو صورتم🥀عطرتو بو کنم🥀چع زود ازت دور شدم🥀نع خندع هامو نبین من از تو نابود شدم!🥀                                           تورو دیدم انگار دلم لرزیدُ🌱واسع اولین بار از ته دل خندیدُ🌱با خودم گفتم🌱دیگع تنهایی عام تمومع🌱بع خودم گفتم🌱آره خدای من همونع :)🌱همون دیونع کع حالمو عوض کنع🌱همون کع واسع من وجودع اون تولدع🌱نمیدونم چرا وقتی فهمید دوسش دارم🌱عوض شدش!💔
2055
جان جاااااان😍😌🤤🤭 اومدمممممممم چه دلنواز اومدم اما با ناز اومدم شکوفه ریز اومدم اما عزیز اومدم آ ...

عو عو عو عو جونممممم

بیاع بیاع قرش بده نپصصصص😍😍😍

اسی صدا موزیک کمهههههههههههههه

هنوز چشم انتظارم بیای🥀با ذوق بگی من اومدم🥀دلم تنگ شده بمونه جای لبات رو صورتم🥀عطرتو بو کنم🥀چع زود ازت دور شدم🥀نع خندع هامو نبین من از تو نابود شدم!🥀                                           تورو دیدم انگار دلم لرزیدُ🌱واسع اولین بار از ته دل خندیدُ🌱با خودم گفتم🌱دیگع تنهایی عام تمومع🌱بع خودم گفتم🌱آره خدای من همونع :)🌱همون دیونع کع حالمو عوض کنع🌱همون کع واسع من وجودع اون تولدع🌱نمیدونم چرا وقتی فهمید دوسش دارم🌱عوض شدش!💔
جان جاااااان😍😌🤤🤭 اومدمممممممم چه دلنواز اومدم اما با ناز اومدم شکوفه ریز اومدم اما عزیز اومدم آ ...

دلبر دلبرم تاج سرم فکرت نمیره از سرم دیش لالای لالای لای دیش لالای لالای لای دیش لای دیش لای دیش لای لالای لاس

یه اهنگ میخوام بسازم درباره ی سکینه

سکینه عشقع منع سکینع روح منه سکینع مالع منع ای جونم سکینع

هنوز چشم انتظارم بیای🥀با ذوق بگی من اومدم🥀دلم تنگ شده بمونه جای لبات رو صورتم🥀عطرتو بو کنم🥀چع زود ازت دور شدم🥀نع خندع هامو نبین من از تو نابود شدم!🥀                                           تورو دیدم انگار دلم لرزیدُ🌱واسع اولین بار از ته دل خندیدُ🌱با خودم گفتم🌱دیگع تنهایی عام تمومع🌱بع خودم گفتم🌱آره خدای من همونع :)🌱همون دیونع کع حالمو عوض کنع🌱همون کع واسع من وجودع اون تولدع🌱نمیدونم چرا وقتی فهمید دوسش دارم🌱عوض شدش!💔
دلبر دلبرم تاج سرم فکرت نمیره از سرم دیش لالای لالای لای دیش لالای لالای لای دیش لای دیش لای دیش لای ...

دلبرم دلبرکم دلبر بانمکم....

آدمهایی که ما را رنج میدهند،خیلی اوقات رنج کشیده هایی هستند که از زخمهای خودشان نتوانستند عبور کنند... 🍃🍃ماه را در آغوش بگیر🌕دختری در من ساز امیدواری مینوازد...🍃یک بهبود یافته ی سرطان هستم 🎗️🤚(کاربرهای گلی که درگیر بیماری سرطان هستن اطلاعات و مراقبت های بعد از شیمی درمانی رو طبق تجربه های شخصی خودم می گم و حتی اگه پزشک مربوط به بیماریتون رو بشناسم معرفی می کنم توجه داشته باشید صرفا فقط تجربه‌های شخصی خودم و می گم...) 
دلبر دلبرم تاج سرم فکرت نمیره از سرم دیش لالای لالای لای دیش لالای لالای لای دیش لای دیش لای دیش لای ...

ای جونممم صداااا کمههههههههه اسییی

هنوز چشم انتظارم بیای🥀با ذوق بگی من اومدم🥀دلم تنگ شده بمونه جای لبات رو صورتم🥀عطرتو بو کنم🥀چع زود ازت دور شدم🥀نع خندع هامو نبین من از تو نابود شدم!🥀                                           تورو دیدم انگار دلم لرزیدُ🌱واسع اولین بار از ته دل خندیدُ🌱با خودم گفتم🌱دیگع تنهایی عام تمومع🌱بع خودم گفتم🌱آره خدای من همونع :)🌱همون دیونع کع حالمو عوض کنع🌱همون کع واسع من وجودع اون تولدع🌱نمیدونم چرا وقتی فهمید دوسش دارم🌱عوض شدش!💔
عو عو عو عو جونممممم بیاع بیاع قرش بده نپصصصص😍😍😍 اسی صدا موزیک کمهههههههههههههه

هاهاها صدااااااا موزیک بالاااااا

قرررررر تو کمرم فراوونه نمیدونم کجا بریزیم 💃💃💃💃💃💃💃💃

دیشدیدین ماشالا دیشدیدین ماشالااااااااا

عااااا بیااااال وسططططط لعنتییییی💃💃💃💃💃💃

من‌حسابم ز همه مردم این شهر جداست من امیدم به خدا بعد خدا هم به خداست...
دلبر دلبرم تاج سرم فکرت نمیره از سرم دیش لالای لالای لای دیش لالای لالای لای دیش لای دیش لای دیش لای ...

دلکم دلبکرم دلبر با نمکم💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃

صدااااا موزیک کمه هااااا فاز نمیده 

من‌حسابم ز همه مردم این شهر جداست من امیدم به خدا بعد خدا هم به خداست...
1718
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1872
1763
1766
2036
2052
2054
پربازدیدترین تاپیک های امروز
1927
داغ ترین های تاپیک های امروز