2137
2106
عنوان

تاپیک وزن مانکنای آینده💃💃💃

2660 بازدید | 111 پست

فقط مخصوص. وزنه😎

💜سرگروه گروه رز بنفش💜وزن شروع۱۰۸💜وزن فعلی۹۲.۵۰۰💜هدف چالش پاییزه ۸۳💜هدف نهایی ۷۵💜کمکم کن خدا جونم💜ممنونم از خودم💜با کالری شماری زیگزاگی💜هرکی دوست داشت با ما همراه بشه بیاد تاپیکم💜تاپیک آهنگ ورزشی💜تاپیک وزن💜تاپیک مانکن های ۱۴۰۰💜

@elisaجووون     بیا عزیزم😍

💜سرگروه گروه رز بنفش💜وزن شروع۱۰۸💜وزن فعلی۹۲.۵۰۰💜هدف چالش پاییزه ۸۳💜هدف نهایی ۷۵💜کمکم کن خدا جونم💜ممنونم از خودم💜با کالری شماری زیگزاگی💜هرکی دوست داشت با ما همراه بشه بیاد تاپیکم💜تاپیک آهنگ ورزشی💜تاپیک وزن💜تاپیک مانکن های ۱۴۰۰💜
@elisaجووون     بیا عزیزم😍


اومدم،چ اسم خووبییی،اصلا آدم انرژی میگیره با اسم تاپیکت😍🥰

«من آنقدر خواستمش که نخواستنش را ندیدم...او آنقدر نخواست که هیچ چیز از من را ندید...»💔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
اومدم،چ اسم خووبییی،اصلا آدم انرژی میگیره با اسم تاپیکت😍😐🥰

اره دیگه ما اینیم مانکنای آینده💃💃💃

💜سرگروه گروه رز بنفش💜وزن شروع۱۰۸💜وزن فعلی۹۲.۵۰۰💜هدف چالش پاییزه ۸۳💜هدف نهایی ۷۵💜کمکم کن خدا جونم💜ممنونم از خودم💜با کالری شماری زیگزاگی💜هرکی دوست داشت با ما همراه بشه بیاد تاپیکم💜تاپیک آهنگ ورزشی💜تاپیک وزن💜تاپیک مانکن های ۱۴۰۰💜

وقتی پریود میشم، هیچکسی اندازه ایمپو هوای منو نداره  

یخچول👇

وزن شروع:۹۰      وزن هفته پیش:۷۸       وزن هدف:65

Shabnam1375👇

وزن شروع:۷۵     وزن فعلی:۶۹      وزن هدف:۵۵

سارادلارام👇

وزن شروع:۸۵  ‌    وزن الان:۸۳,۲۰۰       وزن هدف:۷۰

طلاسفید👇

وزن شروع:۸۵      کاهش:۱/۵کیلو       وزن این هفته:۸۱,۵۰۰

abremaman👇

وزن شروع:۸۸      وزن این هفته:۸۷     وزن هدف:۷۰

mlgd👇

وزن شروع:۶۲,۵۰۰      کاهش:۱,۲۰۰      وزن هدف:۵۰

elisaجووون👇

وزن شروع:۷۰,۷۱      وزن این هفته:۶۳,۲۰۰       وزن هدف:۵۷

violoonist.👇

وزن شروع:۷۴             🎈              وزن هدف:۶۵

سیندخت بانو👇

وزن شروع:۷۱,۵۰۰          🎈

گل__👇

وزن شروع:۹۲        وزن الان:۹۲        وزن هدف:۷۲

Zhtys👇

وزن شروع:۸۳       وزن الان:۸۲,۴۰۰       هدف اول:۷۰     هدف دوم:۶۰

جید👇

وزن شروع:۸۱      وزن الان:۸۰,۵۰۰      وزن هدف:۷۰

elihasti96👇

وزن شروع:۷۶,۵۰۰       وزن الان:۷۲     هدف اول:۶۵    هدف نهایی:۶۰

gole_kavir👇

وزن شروع:۶۳,۴۰۰      وزن الان:۶۳,۴۰۰      وزن هدف:۵۵

«من آنقدر خواستمش که نخواستنش را ندیدم...او آنقدر نخواست که هیچ چیز از من را ندید...»💔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2124
اره دیگه ما اینیم مانکنای آینده💃💃💃

به امید اون روز🥰😍

وزن ها رو وارد کردم عزیزم

«من آنقدر خواستمش که نخواستنش را ندیدم...او آنقدر نخواست که هیچ چیز از من را ندید...»💔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
به امید اون روز🥰😍 وزن ها رو وارد کردم عزیزم

دستت طلا عزیزم مررسی😍😍😘

💜سرگروه گروه رز بنفش💜وزن شروع۱۰۸💜وزن فعلی۹۲.۵۰۰💜هدف چالش پاییزه ۸۳💜هدف نهایی ۷۵💜کمکم کن خدا جونم💜ممنونم از خودم💜با کالری شماری زیگزاگی💜هرکی دوست داشت با ما همراه بشه بیاد تاپیکم💜تاپیک آهنگ ورزشی💜تاپیک وزن💜تاپیک مانکن های ۱۴۰۰💜

وزن امروز ۹۹/۱۲/۲۴


نام    .  وزن شروع.  وزن هفته پیش.  وزن فعلی.  هدف


گل کویر ۶۳.۲۰۰💎      ۶۳.۲۰۰💎           ۶۱💎      ۵۵


طلاسفید ۸۵💎           ۸۱.۵۰۰💎     ۸۰.۵۰۰💎


سیندخت ۷۱.۵۰۰. 💎           🎈       ۶۹.۴۰۰💎


الیسا.     ۷۰.💎          ۶۳.۲۰۰💎     ۶۳.۲۰۰💎     ۵۷


سارادلارام۸۵💎        ۸۳.۲۰۰💎         ۸۲💎       ۷۰


یخچول ۹۰💎              ۷۸💎            ۷۶💎       ۶۵


ابرمامان ۸۸💎              ۸۷💎          ۸۶.۱۰۰💎   ۷۰


شبنم ۷۵💎                   ۶۹💎        ۶۷.۵۰۰💎   ۵۵


ویولنیست ۷۴💎         ۷۵.۵۰۰💎    ۷۲.۳۰۰💎   ۶۵


شاهگان ۸۴💎          

💜سرگروه گروه رز بنفش💜وزن شروع۱۰۸💜وزن فعلی۹۲.۵۰۰💜هدف چالش پاییزه ۸۳💜هدف نهایی ۷۵💜کمکم کن خدا جونم💜ممنونم از خودم💜با کالری شماری زیگزاگی💜هرکی دوست داشت با ما همراه بشه بیاد تاپیکم💜تاپیک آهنگ ورزشی💜تاپیک وزن💜تاپیک مانکن های ۱۴۰۰💜

دکتر ژنتیک ۶۰ 💎   ۶۰💎      ۵۷💎            ۵۲

💜سرگروه گروه رز بنفش💜وزن شروع۱۰۸💜وزن فعلی۹۲.۵۰۰💜هدف چالش پاییزه ۸۳💜هدف نهایی ۷۵💜کمکم کن خدا جونم💜ممنونم از خودم💜با کالری شماری زیگزاگی💜هرکی دوست داشت با ما همراه بشه بیاد تاپیکم💜تاپیک آهنگ ورزشی💜تاپیک وزن💜تاپیک مانکن های ۱۴۰۰💜

وزن امروز بچه ها  ۱۴۰۰/۱/۳۰


نام    .  وزن شروع .وزن هفته پیش. وزن فعلی .هدف


مهرسانا   ۷۰💎          ۶۹💎                ۶۹💎      ۶۰


۶۳۷۳      ۸۴.۴۰۰💎      ۷۶.۵۰۰💎        ۷۵.۸۰۰💎 ۶۵


نیرورنگ     ۷۰💎         ۶۸💎               ۶۷.۵۰۰💎   ۵۷


ویولونیست  ۹۷💎          ۷۵.۷۰۰💎       ۷۴.۳۰۰💎    ۶۵


تاتا               ۷۵💎       ۷۵💎               🎈             ۵۵


یخچول      ۹۰💎            ۷۶💎              ۷۵💎       ۷۰


سارادلارام    ۸۵💎         ۸۱.۶۰۰💎         ۸۰.۹۰۰💎   ۷۵


کارنلین    ۸۶.۵۰۰💎      ۸۴.۲۰۰💎        ۸۳.۶۰۰💎    ۷۵


مانکن۷۰       ۷۵.۳۰۰💎    ۷۲.۱۰۰💎     ۷۳💎         ۵۷


ابرمامان       ۸۸💎           ۸۸💎          ۸۶💎       ۷۰
💜سرگروه گروه رز بنفش💜وزن شروع۱۰۸💜وزن فعلی۹۲.۵۰۰💜هدف چالش پاییزه ۸۳💜هدف نهایی ۷۵💜کمکم کن خدا جونم💜ممنونم از خودم💜با کالری شماری زیگزاگی💜هرکی دوست داشت با ما همراه بشه بیاد تاپیکم💜تاپیک آهنگ ورزشی💜تاپیک وزن💜تاپیک مانکن های ۱۴۰۰💜
2050

وزن امروز بچه ها  ۱۴۰۰/۲/۵


نام    .  وزن شروع .وزن هفته پیش. وزن فعلی .هدف


مهرسانا   ۷۰💎          ۶۹💎                ۶۹💎      ۶۰


۶۳۷۳      ۸۴.۴۰۰💎      ۷۶.۵۰۰💎        ۷۵.۸۰۰💎 ۶۵


نیرورنگ     ۷۰💎        ۶۷.۵۰۰💎             ۶۷.💎   ۵۷


ویولونیست  ۹۷💎          ۷۴.۳۰۰💎     ۷۴💎    ۶۵


تاتا             ۷۵💎      🎈💎            ۷۳.۹۰۰           ۵۵


یخچول      ۹۰💎            ۷۶💎              ۷۵💎       ۷۰


سارادلارام    ۸۵💎        ۸۰.۹۰۰💎         ۸۰ 💎   ۷۵


کارنلین   ۸۶.۵۰۰💎     ۸۳.۶۰۰💎        ۸۳.۴۰۰💎    ۷۵

مانکن۷۰       ۷۵.۳۰۰💎    ۷۲.۱۰۰💎     ۷۳💎         ۵۷

ابرمامان       ۸۸💎          ۸۶💎          🎈💎       ۷۰


💜سرگروه گروه رز بنفش💜وزن شروع۱۰۸💜وزن فعلی۹۲.۵۰۰💜هدف چالش پاییزه ۸۳💜هدف نهایی ۷۵💜کمکم کن خدا جونم💜ممنونم از خودم💜با کالری شماری زیگزاگی💜هرکی دوست داشت با ما همراه بشه بیاد تاپیکم💜تاپیک آهنگ ورزشی💜تاپیک وزن💜تاپیک مانکن های ۱۴۰۰💜

برکه  ۶۸

صنم سیما ۷۷

مندا ۶۸.۸۰۰

سیندخت ۶۵.۸۰۰

فرفری ۶۵

هیوا ۶۸

مامان آیهان ۶۳.۲۰۰

۱۳۷۲۳   ۶۲

شبنم  ۶۲.۵۰۰

الیسا ۵۸


۱۴۰۰/۲/۵

کاهشاتون ازین به بعد محاسبه میشه واسه رقابت اردیبهشت🏅🏅🏅

💜سرگروه گروه رز بنفش💜وزن شروع۱۰۸💜وزن فعلی۹۲.۵۰۰💜هدف چالش پاییزه ۸۳💜هدف نهایی ۷۵💜کمکم کن خدا جونم💜ممنونم از خودم💜با کالری شماری زیگزاگی💜هرکی دوست داشت با ما همراه بشه بیاد تاپیکم💜تاپیک آهنگ ورزشی💜تاپیک وزن💜تاپیک مانکن های ۱۴۰۰💜

ابر مامان

وزن شروع ۸۸

وزن هفته پیش ۸۶

وزن فعلی ۸۴.۵۰۰

هدف ۷۰

💜سرگروه گروه رز بنفش💜وزن شروع۱۰۸💜وزن فعلی۹۲.۵۰۰💜هدف چالش پاییزه ۸۳💜هدف نهایی ۷۵💜کمکم کن خدا جونم💜ممنونم از خودم💜با کالری شماری زیگزاگی💜هرکی دوست داشت با ما همراه بشه بیاد تاپیکم💜تاپیک آهنگ ورزشی💜تاپیک وزن💜تاپیک مانکن های ۱۴۰۰💜

الیسا

وزن شروع:۷۰,۷۱

وزن هفته پیش:۵۸,۵۰۰

وزن فعلی:۵۸

وزن هدف:۵۵

«من آنقدر خواستمش که نخواستنش را ندیدم...او آنقدر نخواست که هیچ چیز از من را ندید...»💔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

سلام استارتر جون منم اضافه کن بیزحمت

تیچرجون

وزن فعلی ۶۲


وزن هفته قبل۶۱  ( ماه رمضون چاقتر شدم)

وزن هدف ۵۴

یک عدد به قول بچه ها تییییچر  انگلیسی، فرانسه، نقاشی و عکاسی به بچه ها درس میدم📷🎨👩🏻‍🏫👩🏻‍🎨 عکاسی نوزاد و کودک در منزل (تهران) پذیرفته میشود.🤰🤱😍

کارنلین

وزن شروع۸۶.۵

هفته قبل ۸۳.۴

این هفته ۸۲.۸( ۲/۱۲/)

هدف ۷۵

این نیز بگذرد...                                                        عضو گروه رز قرمز بنفش🍇 وزن شروع ۸۵هدف فعلا۸۰ تاریخ شروع ۳ مهر ۱۴۰۰

برکه ۷۷

وزن شروع ۶۹

وزن هفته پیش ۶۸

این هفته ۶۸

هدف ۶۵

⭐⭐عضو گروه زرد 🌟 🌟    ممنون از دوستای گلم     ابر مامان و یخچول 😙😘 وزن سالهای قبل ۸۹  😭😭    قدم ۱۶۴  وزن اولیه ۶۹وزن الان ۶۷ 
1718
ارسال نظر شما
این تاپیک قفل شده است و ثبت پست جدید در آن امکان پذیر نیست

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2038
2115
1872
2134
2052
2117
2139
2131
2122
2037
پربازدیدترین تاپیک های امروز
2108
2064
داغ ترین های تاپیک های امروز