1874
2019
عنوان

اگر بچه تون کار بدی بکنه و خواهر یا خواهرشوهرتون بچه تونو بزنه...

| مشاهده متن کامل بحث + 430 بازدید | 75 پست
میگم به خودم بگو بهش تذکر میدم 

فرض کن خودت داری میبینی یا کلا سپردیش دست طرف

دنیا جای خوبی میشه   وقتی آدم های فهمیده کار بد دیگران رو تذکر بدن.اگر عمقی نگاه کنیم میبینیم مقصر این همه ظلم و بدبختی و فقر و جنگ فقط آدم بد ها نیستن بلکه اتفاقا آدم خوب هایی که بدی رو دیدن و سکوت کردن باعث و بانی اصلی مشکلات دنیا هستن. بیاید از این به بعد خودمونو مسئول تر بدونیم و با ایمان پیدا کردن به نقش خودمون توی زیبا شدن دنیا و با تلاش خودمون اوضاع رو بهتر کنیم.                   سکوت در برابر ظالمان، مشارکت با آنان است.(آیه ۱۶۵ سوره اعراف)                                                             امام جواد(ع):هر کار زشتی را تحسین و تأیید کند،در آن کار شریک است.
من بدم میاد

واکنشت چی میتونه باشه؟

دنیا جای خوبی میشه   وقتی آدم های فهمیده کار بد دیگران رو تذکر بدن.اگر عمقی نگاه کنیم میبینیم مقصر این همه ظلم و بدبختی و فقر و جنگ فقط آدم بد ها نیستن بلکه اتفاقا آدم خوب هایی که بدی رو دیدن و سکوت کردن باعث و بانی اصلی مشکلات دنیا هستن. بیاید از این به بعد خودمونو مسئول تر بدونیم و با ایمان پیدا کردن به نقش خودمون توی زیبا شدن دنیا و با تلاش خودمون اوضاع رو بهتر کنیم.                   سکوت در برابر ظالمان، مشارکت با آنان است.(آیه ۱۶۵ سوره اعراف)                                                             امام جواد(ع):هر کار زشتی را تحسین و تأیید کند،در آن کار شریک است.

من یبار خواهر شوهرم بدجور سر بچم داد زد جوریکه شوهرش بهش گفت چرا داد میزنی سر بچه مردم اونم گفت برادر زادم گفتم ک گفتم 

خدایی من هیچی نگفتم ناراحت شدم ولی ب روم نیاوردم از طرفی خواهر شوهرم خیلی خانومه نمبدونم چش بود .خلاصه شبش زنگ زد کلی ازم معذرت خواست منم گفتم اشکال نداره غریبه ک نیستی عمشی 

2032
اواین بارش به زبون بچگونه میگم نزن عمه یا خاله جون خوب دردم میاد ولی اگر همیشگی باشه جدی تذکر میدم

نه دیگه فرض کن مثلا بچت با مشت طرفو زده!! مثلا طرف یکی آروم بزنه تو صورت بچت چی میگی؟

دنیا جای خوبی میشه   وقتی آدم های فهمیده کار بد دیگران رو تذکر بدن.اگر عمقی نگاه کنیم میبینیم مقصر این همه ظلم و بدبختی و فقر و جنگ فقط آدم بد ها نیستن بلکه اتفاقا آدم خوب هایی که بدی رو دیدن و سکوت کردن باعث و بانی اصلی مشکلات دنیا هستن. بیاید از این به بعد خودمونو مسئول تر بدونیم و با ایمان پیدا کردن به نقش خودمون توی زیبا شدن دنیا و با تلاش خودمون اوضاع رو بهتر کنیم.                   سکوت در برابر ظالمان، مشارکت با آنان است.(آیه ۱۶۵ سوره اعراف)                                                             امام جواد(ع):هر کار زشتی را تحسین و تأیید کند،در آن کار شریک است.
واکنشت چی میتونه باشه؟

هچی .

چیزی نمیگم .

کتک  نمیزنن ولی ممکنه دعواش کنن .


نامه ای ب خانواده شوهرم(:🖤خانواده عزیز من،متشکرم از اینکه منو به جمع خانواده خودتون راه دادید،اول باید بگم که حضور من در این خانواده نباید زندگی روتین شما رو تغییر بده،کسانی که لباسهارو میشستند به کارشون ادامه بدهند،کسانی که غذا درست میکردند نباید کارشون رو ترک کنند،کسی که خانه رو تمیز میکردهم به کارش ادامه بده،من این موضوع رو درک میکنم و نمیخوام هیچکس زندگی روتین خودشو تغییر بده،من اینجام تا بخورم ،شاد باشم وپسرتون رو کنترل کنم😌
چ تقصیر بچه باشه چه نباشه حق نداره بزنه میکشمش

حتی اگر بچت عاشقش باشه؟

دنیا جای خوبی میشه   وقتی آدم های فهمیده کار بد دیگران رو تذکر بدن.اگر عمقی نگاه کنیم میبینیم مقصر این همه ظلم و بدبختی و فقر و جنگ فقط آدم بد ها نیستن بلکه اتفاقا آدم خوب هایی که بدی رو دیدن و سکوت کردن باعث و بانی اصلی مشکلات دنیا هستن. بیاید از این به بعد خودمونو مسئول تر بدونیم و با ایمان پیدا کردن به نقش خودمون توی زیبا شدن دنیا و با تلاش خودمون اوضاع رو بهتر کنیم.                   سکوت در برابر ظالمان، مشارکت با آنان است.(آیه ۱۶۵ سوره اعراف)                                                             امام جواد(ع):هر کار زشتی را تحسین و تأیید کند،در آن کار شریک است.
ناراحت میشمو برخورد میکنم من خودم پیش میاد دست رودخترم بلند کنم ولی اجازه نمیدم حتی شوهرم روی دخترم ...

مثلا دخترت با مشت بزنه تو صورت عمه یا خالش بعد اونم یه دونه آروم و الکی بزنه تو صورتش چیکار میکنی؟

دنیا جای خوبی میشه   وقتی آدم های فهمیده کار بد دیگران رو تذکر بدن.اگر عمقی نگاه کنیم میبینیم مقصر این همه ظلم و بدبختی و فقر و جنگ فقط آدم بد ها نیستن بلکه اتفاقا آدم خوب هایی که بدی رو دیدن و سکوت کردن باعث و بانی اصلی مشکلات دنیا هستن. بیاید از این به بعد خودمونو مسئول تر بدونیم و با ایمان پیدا کردن به نقش خودمون توی زیبا شدن دنیا و با تلاش خودمون اوضاع رو بهتر کنیم.                   سکوت در برابر ظالمان، مشارکت با آنان است.(آیه ۱۶۵ سوره اعراف)                                                             امام جواد(ع):هر کار زشتی را تحسین و تأیید کند،در آن کار شریک است.
قطعا برخورد میکنم باهاش.  چون عاشق بچمه دلیل نمیشه کتک یا تشر بزنه بهش

اگر اول بچت با مشت زده باشه تو صورتش چی؟

دنیا جای خوبی میشه   وقتی آدم های فهمیده کار بد دیگران رو تذکر بدن.اگر عمقی نگاه کنیم میبینیم مقصر این همه ظلم و بدبختی و فقر و جنگ فقط آدم بد ها نیستن بلکه اتفاقا آدم خوب هایی که بدی رو دیدن و سکوت کردن باعث و بانی اصلی مشکلات دنیا هستن. بیاید از این به بعد خودمونو مسئول تر بدونیم و با ایمان پیدا کردن به نقش خودمون توی زیبا شدن دنیا و با تلاش خودمون اوضاع رو بهتر کنیم.                   سکوت در برابر ظالمان، مشارکت با آنان است.(آیه ۱۶۵ سوره اعراف)                                                             امام جواد(ع):هر کار زشتی را تحسین و تأیید کند،در آن کار شریک است.
نه دیگه فرض کن مثلا بچت با مشت طرفو زده!! مثلا طرف یکی آروم بزنه تو صورت بچت چی میگی؟

والا خب این شرایط سخت تره ولی سعی میکنم در عین حال اینکه پشت بچم درنیام که کار اشتباهش رو فکر کنه درست و خوب بوده به اون طرف هم تذکر بدم

مثلا بچه رو سرگرم یک چیز دیگه میکنم ولی به اون شخص میگم لطفا اگر بچه ام اشتباهی کرد بیاید به خودم یا پدرش اطلاع بدید که ما باهاش برخورد کنیم اینطوری بچه آسیب میبینه تو آیندش 

من به یک اصلی پایبندم جواب ابلهان خاموشیست 
اولویت اولم تربیت بچه مه بعضی از پدر و مادرا واقعا بی تربیتی بچه شو میبینن و چیزی نمیگن

خب همون میخوام بدونم چیکار میکنین که نه سیخ بسوزه نه کباب

دنیا جای خوبی میشه   وقتی آدم های فهمیده کار بد دیگران رو تذکر بدن.اگر عمقی نگاه کنیم میبینیم مقصر این همه ظلم و بدبختی و فقر و جنگ فقط آدم بد ها نیستن بلکه اتفاقا آدم خوب هایی که بدی رو دیدن و سکوت کردن باعث و بانی اصلی مشکلات دنیا هستن. بیاید از این به بعد خودمونو مسئول تر بدونیم و با ایمان پیدا کردن به نقش خودمون توی زیبا شدن دنیا و با تلاش خودمون اوضاع رو بهتر کنیم.                   سکوت در برابر ظالمان، مشارکت با آنان است.(آیه ۱۶۵ سوره اعراف)                                                             امام جواد(ع):هر کار زشتی را تحسین و تأیید کند،در آن کار شریک است.

https://www.ninisite.com/discussion/topic/6039129/شوهرتون-اگه-دندوناش-رو-کامل-مصنوعی-کنه-و-شبا-دندون-مصنوعی-هارو-برداره-شما

من دلباخته یه نفرم. یه نفری که خیلی عاشقشم، به نظرم مرد زندگی هست خدا میدونه برای رسیدن بهش چه راهایی رو که رفتم ،هرکاری کردم که منو ببینه و ببیییینه و ببییییینه وعاشقم بشه و بعد از چندین سال تلاش و هزار تا راه رفته اخررررش به هدفم رسیدم ، عاشقم شد بعد از کلی تلااااش .ولی الان که دوساله بهش رسیدم‌ میترسم از انتخابم.میترسم از هزارویک رنگ بودن آدمها.از طرف دیگه هم میدونم که سخت میشه بدون اون نفس کشیدن و میدونم که آرامش من فقط اونه.ولی میترسم که خودش یه روزی این آرامش رو ازم بگیره. فقط دعا کنید برام که اون باهام مدارا کنه اذیتم نکنه، به خواسته هام احترام بزاره.فقط بخاطر اون بخاطر زندگیمون بخاطر آیندمون دارم‌می جنگم برا کنکور ۱۴۰۰.دعا کنید اول با عشقم خوشبخت باشم و بعد از چندین سال سختی بهش برسم و با ارامش کنارش زندگی کنم و دوم برای سلامتیم دعا کنید و سوم برای کنکور ۱۴۰۰ من.امن یجیب بخونید از تهه دلتون.🙏من تو زندگیم سختی های زیادی کشیدم. به هرچی فکر کردم خلافش شد‌. چندین سال برا رسیدن به عشقم هیچ تلاشی نکردم ولی بعدش پا شدم و با زمین و زمان جنگیدم تا اونم عاشقم شد‌. ولی الااان خیلی حس بدیه بعد از اون همه انتظار و حسرت الان به جایی رسیده باشم که تااازه از انتخابم بترسم‌. نمیدونم شایدم من زیاد وسواسی دارم و میترسم. برام دعا کنید. فقط همین 
1718
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1872
1763
1927
1766
داغ ترین های تاپیک های امروز