1874
2019

حالا چه رو دست یا شونه یا به لپ ش برای تشر زدن دست بزنه چیکار میکنید؟؟

فرض بگیرید همه جوره هم عاشق بچتونه فقط زودجوش باشه

دنیا جای خوبی میشه   وقتی آدم های فهمیده کار بد دیگران رو تذکر بدن.اگر عمقی نگاه کنیم میبینیم مقصر این همه ظلم و بدبختی و فقر و جنگ فقط آدم بد ها نیستن بلکه اتفاقا آدم خوب هایی که بدی رو دیدن و سکوت کردن باعث و بانی اصلی مشکلات دنیا هستن. بیاید از این به بعد خودمونو مسئول تر بدونیم و با ایمان پیدا کردن به نقش خودمون توی زیبا شدن دنیا و با تلاش خودمون اوضاع رو بهتر کنیم.                   سکوت در برابر ظالمان، مشارکت با آنان است.(آیه ۱۶۵ سوره اعراف)                                                             امام جواد(ع):هر کار زشتی را تحسین و تأیید کند،در آن کار شریک است.

عیب نداره خواهرا مثله مادرن

امضامو هفته‌ای یکبار بروز میکنم🍃🌺🍃کشتی در طوفان شکست و غرق شد . فقط دو مرد توانستند به سوی جزیره ی کوچک بی آب و علفی شنا کنند و نجات یابند. دو نجات یافته دیدند هیچ نمی توانند بکنند، با خود گفتند بهتر است از خدا کمک بخواهیم. بنابراین دست به دعا شدند و برای این که ببینند دعای کدام بهتر مستجاب می شود به گوشه ای از جزیره رفتند... نخست، از خدا غذا خواستند .فردا مرد اول، درختی یافت و میوه ای بر آن، آن را خورد . اما مرد دوم چیزی برای خوردن نداشت. هفته بعد، مرد اول از خدا همسر و همدم خواست، فردا کشتی دیگری غرق شد، زنی نجات یافت وبه مرد رسید. در سمت دیگر، مرد دوم هیچ کس را نداشت. مرد اول از خدا خانه، لباس و غذای بیشتری خواست، فردا، به صورتی معجزه آسا، تمام چیزهایی که خواسته بود به او رسید. مرد دوم هنوز هیچ نداشت. دست آخر، مرد اول از خدا کشتی خواست تا او همسرش را با خود ببرد . فردا کشتی ای آمد و درسمت او لنگر انداخت، مرد خواست به همراه همسرش از جزیره برود و مرد دوم را همانجا رها کند..! پیش خود گفت، مرد دیگر حتما شایستگی نعمت های الهی را ندارد، چرا که درخواستهای او پاسخ داده نشد، پس همینجا بماند بهتر است! ۷زمان حرکت کشتی، ندایی از او پرسید: «چرا همسفر خود را در جزیره رها می کنی؟» مرد پاسخ داد: «این همه نعمت هایی که به دست آورده ام همه مال خودم است و خودم درخواست کرده ام. درخواست های همسفرم که پذیرفته نشد. پس چه بهتر که همینجا بماند.» آن ندا گفت:اشتباه می کنی! تو مدیون او هستی... هنگامی که تنها خواسته او را اجابت کردم، این نعمات به تو رسید... مرد با تعجب پرسید:«مگر او چه خواست که من باید مدیونش باشم؟» و آن ندا پاسخ داد: «از من خواست که تمام دعاهای تو را مستجاب کنم!!..» (نکته: شاید داشته هایمان را مدیون کسانی باشیم که برای خود هیچ نمی خواستند و "فقط برای ما" دعا می کردند... ممکن است همه موفقیت و ثروت و هر چیز دیگر که داریم را مدیون آن دو فرشته ای باشیم که ما را بزرگ کردند.. بدون هیچ توقعی!❤️ )🍃🌺🍃

میزنم تو دهنش

عمو تهرونمون دیگ شیری شدع دلم ع مردم شیری پرع رفتارشون همع شیری طورع یکی میخاد اعصابمو شیری کنع انها ب من خندیدن چون متفاوت بودم من ب انها خندیدم چون همع مث هم بودن                            من حقیقتا رو میگم ب من چ حقیقتا تو جامع فحشع  تنهایی عشقع وقتی خودمو دارم بقیع رو میخام چیکار?  بعضی چیزا از بیرون سفیدع از درون سیا                    بعضیا يه جوري اصرار دارن که بايد بچشون پسر بشه، انگار سلسله‌ی پادشاهيش بدون پسر منقرض ميشه   
2033

من بدم میاد

نامه ای ب خانواده شوهرم(:🖤خانواده عزیز من،متشکرم از اینکه منو به جمع خانواده خودتون راه دادید،اول باید بگم که حضور من در این خانواده نباید زندگی روتین شما رو تغییر بده،کسانی که لباسهارو میشستند به کارشون ادامه بدهند،کسانی که غذا درست میکردند نباید کارشون رو ترک کنند،کسی که خانه رو تمیز میکردهم به کارش ادامه بده،من این موضوع رو درک میکنم و نمیخوام هیچکس زندگی روتین خودشو تغییر بده،من اینجام تا بخورم ،شاد باشم وپسرتون رو کنترل کنم😌
میزنم تو دهنش

واقعا؟

دنیا جای خوبی میشه   وقتی آدم های فهمیده کار بد دیگران رو تذکر بدن.اگر عمقی نگاه کنیم میبینیم مقصر این همه ظلم و بدبختی و فقر و جنگ فقط آدم بد ها نیستن بلکه اتفاقا آدم خوب هایی که بدی رو دیدن و سکوت کردن باعث و بانی اصلی مشکلات دنیا هستن. بیاید از این به بعد خودمونو مسئول تر بدونیم و با ایمان پیدا کردن به نقش خودمون توی زیبا شدن دنیا و با تلاش خودمون اوضاع رو بهتر کنیم.                   سکوت در برابر ظالمان، مشارکت با آنان است.(آیه ۱۶۵ سوره اعراف)                                                             امام جواد(ع):هر کار زشتی را تحسین و تأیید کند،در آن کار شریک است.
هنوز مادر نشدم اما خودم خواهرشوهر کوچولو دارم کار بدی کنه دعواش میکنم اما نمیزنمش.

زدن نه ها ولی مثلا وقتی یه کار بدی رو هی تکرار کنه مثلا یکی بزنن رو دستش

دنیا جای خوبی میشه   وقتی آدم های فهمیده کار بد دیگران رو تذکر بدن.اگر عمقی نگاه کنیم میبینیم مقصر این همه ظلم و بدبختی و فقر و جنگ فقط آدم بد ها نیستن بلکه اتفاقا آدم خوب هایی که بدی رو دیدن و سکوت کردن باعث و بانی اصلی مشکلات دنیا هستن. بیاید از این به بعد خودمونو مسئول تر بدونیم و با ایمان پیدا کردن به نقش خودمون توی زیبا شدن دنیا و با تلاش خودمون اوضاع رو بهتر کنیم.                   سکوت در برابر ظالمان، مشارکت با آنان است.(آیه ۱۶۵ سوره اعراف)                                                             امام جواد(ع):هر کار زشتی را تحسین و تأیید کند،در آن کار شریک است.

من که خواهرم به خودم تذکر میده سر بچه داد نزن، خواهر شوهرمم آرومه آرومه

ولی یه برادر شوهر دارم که مثلا جدی هست، منم به هیچ عنوان اجازه نمیدم چیزی به بچم بگه، یه بار سرش داد زد، گفتم اونجوری با بچم رفتار نکن عادت نداره، خیلی جدی و خشک

قطعا برخورد میکنم باهاش. 

چون عاشق بچمه دلیل نمیشه کتک یا تشر بزنه بهش

وقتي از يه نفر ميرنجي، حتي اگه بگي بخشيديش، يه چيزي ته دلت ميمونه. كينه نيست، جاي يه زخمه. يه چيزي كه نميزاره اوضاع مثل قبل بشه. يه چيزي اين وسط از بين رفته و جاي خاليش تا هميشه درد ميكنه يه چيز سنگين مثل "حـُــرمــتـــ"
فقط میگم. نزنش عمه جون گناه داره تو رو دوست داره

تو دلت چی؟؟

دنیا جای خوبی میشه   وقتی آدم های فهمیده کار بد دیگران رو تذکر بدن.اگر عمقی نگاه کنیم میبینیم مقصر این همه ظلم و بدبختی و فقر و جنگ فقط آدم بد ها نیستن بلکه اتفاقا آدم خوب هایی که بدی رو دیدن و سکوت کردن باعث و بانی اصلی مشکلات دنیا هستن. بیاید از این به بعد خودمونو مسئول تر بدونیم و با ایمان پیدا کردن به نقش خودمون توی زیبا شدن دنیا و با تلاش خودمون اوضاع رو بهتر کنیم.                   سکوت در برابر ظالمان، مشارکت با آنان است.(آیه ۱۶۵ سوره اعراف)                                                             امام جواد(ع):هر کار زشتی را تحسین و تأیید کند،در آن کار شریک است.
واقعا؟

بلی واقن 

فرقی ندارع اون ادم چ نسبتی با من دارع 

جدشو میارم جلو چشش

عمو تهرونمون دیگ شیری شدع دلم ع مردم شیری پرع رفتارشون همع شیری طورع یکی میخاد اعصابمو شیری کنع انها ب من خندیدن چون متفاوت بودم من ب انها خندیدم چون همع مث هم بودن                            من حقیقتا رو میگم ب من چ حقیقتا تو جامع فحشع  تنهایی عشقع وقتی خودمو دارم بقیع رو میخام چیکار?  بعضی چیزا از بیرون سفیدع از درون سیا                    بعضیا يه جوري اصرار دارن که بايد بچشون پسر بشه، انگار سلسله‌ی پادشاهيش بدون پسر منقرض ميشه   
1718
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

جدیدترین تاپیک های 2 روز گذشته

کی بلده ؟ 😎

ftme1382 | 1 دقیقه پیش
1872
1763
1927
1766
داغ ترین های تاپیک های امروز