1874
2019
عنوان

نامه زنی به همسرش که به جدایی ختم شد...

| مشاهده متن کامل بحث + 2690 بازدید | 123 پست

خیلی دور و هر دقیقه دورتر میشدید!

گفتم الان یه اژانس میگیریم و میریم!

ما اژانس گرفتیم مثل دو تا خانم! نشستیم و در خونه هامون پیاده شدیم، دیگه حاضر نبودم مثل خرگوش بدوم تا برسم خونه!

لاله دم در ایستاد و گفت ناهید حالت خوبه؟بیام؟گفتم نه و اومدم توی حیاط!

حیاط گلها،گلدونها،همش غریبه شده بود و خونه! و وسایلش هم!

پانزده سال!

بچه ها رو مبل نشسته بودن! پسرا اخم کرده بودن!

ما گشنه ایم کجا بودی؟

گفتم بیرون!

تلفن رو برداشتم و پیتزا سفارش دادم!

ناخنهامو تازه درست کرده بودم نمیشد با ظرف و غذا خرابشون کنم!

دوتا پیتزا اومد! یکی برای من، یکی واسه اون دوتا!

پسرا شاخ در اورده بودن! تا حالا نشده بود مادرشون یه پرس غذا کامل واسه خودش بخواد، مامان تیکه خور بود، کنار بقیه!

گفتم ناهار خوردین ساکت باشین سرم درد میکنه!

تازه هنوز روسریم رو برت

نداشته بودم خیال برداشتنشو هم نداشتم!

پسرا رفتن تو اتاقشون لب و لوچه شون اویزون بود! به درک!

رفتم تو اتاق با لذت به لباسای نو نگاه کردم!

در زدن، درو قفل کرده بودم، پسر گفت، فردا باید پول کلاسارو ببریم،

گفتم به بابات بگو!

به تو بگن! اخه کی به تو گفتن پول بده؟ با چندر غاز خرجیه خونه من بودم که پول کلاسو کوفت و زهر مار رو میدادم!

نصف ماه نرفته بود ولی پولها خرج شد! لباس خریدم! ولی هنوز خیلی مونده بود به تیپ و لباس اون زن برسم!

توی اتاق موندم،

دراز کشیدم

نشستم

دراز کشیدم

نشستم

راه رفتم

و این خونه داشت منو میخورد!

در رو باز کردم

به بچه گفتم لباس بپوشین ببرمتون خونه مادر بزرگ!

بی صدا لباس پوشیدن، حس کرده بودن!

خب تویه کوچه هستیم با مادرت!

زنگ رو زدم و بچه ها رو فرستادم تو

پسره پرسید نمیای

گفتم نه!میرم خونه مادرم


در حیاطو بستم، را افتادم برم خونه مادرم،یه دفعه یه چیزی تو ذهنم اومد،

دوباره رفتم خونه و دویدم تو اتاق، طلاهامو برداشتم، شناسنامه،و لباسای نو و لباس زیرای نو و یه سری خرت و پرت دیگه!

چند تا تیکه طلا داشتم و بقیه زندگیم تو یه نایلون جا شده بود!پانزده سال زندگی!

کشوها رو باز کردم،کمد هارو!انصافا هیچ لباس درست و حسابی توشون نبود!

نصف بیشتر شرتهام پاره شده بود،دوخته بودمشون!

تو دلم گفتم زنی که شورتش رو جای دور انداختن، میدوزه،حقشه!

حقشه این بلا سرت بیاد

توی اینه نگاه کردم،روسری چسبیده بود به سرم، یه دسته مو رو انداختم بیرون!نه راضیم نکرد

آیا می‌دانید در هفته ۳۶ بارداری باید برای ذخیره خون بندناف نوزادتان ثبت‌نام کنید؟!

خیلی قدیمیه، نامه های شوهرشم هست که نشون میده همه اسن داستانا غلط بوده

بلاخره خیانت کرده دیگه حالا یه بار یا ده بار

توجیه نداره که مگه مرده خودش بهترین شوهر دنیا بود ک از زنش انتظار داره بهترین باشه

لطفابرای دخترم صلوات بفرستید،بگید منم بفرستم براتون ،ممنون😊
نه فقط اینجا سی بار دیدیم جاهای دیگه هم بارها ولی بدون مرد بخواد تنوع طلب باشه و خوش گذرون  کار ...

دقیقا 

شوهره من که با مشاورش حرف میزد,مشاور ازش پرسیده بود همسرت توی خونه به خودش میرسه میگفت آره ولی من لین چیزا برام مهم نیست من رابطه جنسی برام مهمه 

به نیت حاجت رواییم اگه ممکنه یه صلوات بفرستین 🌷

روسری رو انداختم و شال نو پوشیدم موهامو باز گذاشتم،گندم زاری که باید باد لابه لاش میپیچید!

زنگ زدم اژانس!

با نایلون پانزده سال زندگیم!

راننده هایده گوش میکرد!

بزن تار که امشب باز دلم از دنیا گرفته……….


چه سوزناک میخونه این هایده،اصلا ادم که با قلب شکسته گوش میده،سوزشم بیشتره!

کی میدونه، کی دل هایده رو شکونده بود و این سوز رو به صداش داده بود؟!

دم خونه مامان پیاده شدم.

میدونی که مادرم الزایمر داره؟تو رو یادش نمیاد!چقدر لجت در می اومد!

میگفتی چه طور تا پنچ سال پیشو یادشه ولی منی که پونزده ساله دامادشم رو یادش نیست؟

درست میگفتی پدرم سه ساله که مرده،دو سال مریض بود و حالا مادرم این پنج سال رو کلا یادش نیست وبا خیال پدرم زندگی میکنه!

و هیچ قسمت مربوط به تو رو هم به یاد نمیاره!

مادرم شاید تموم اتفاقای ناخوش ایند زندگیشو فراموش کرده و فقط داره توی دنیای قشنگه خودش زندگی میکنه! و بچه هاشو تو بهترین حالت عمرشون یادشه!منو تا ۲۰سالگی،پدر رو تا پنجاه و پنج سالگی!

مرگ پدر و وجود تو بدترین اتفاق زندگی مادرم بودند!و فراموش شدند!

مادرم تنها نشسته بود پای تلویزیون،دلم خیلی سوخت

منو که دید گفت،کجا بودی؟ مگه موقع امتحانت نیست؟باز بشین شب امتحان گریه کن!

روسریم رو برداشتم!

گفتم موهامو رنگ کردم مامان!

گفت چقدر بهت میاد!

شک کردم،مگه نمیگه من بیست سالمه مجردم؟پس چرا چیزی نگفت؟

شاید تو حق داشتی!مادرم ازت متنفره،و دوست داره تو رو از یاد ببره!

از تو نپرسید از بچه ها نپرسید!

من برای همیشه دختر لوس این خونه هستم!

وسایلو بردم تو اتاق،تو کمد قایم کردم

با هم شام خوردیم،نگران پدرم بود!گفتم بابا امشب نمیاد گفت میره خونه عمو!

گفت باشه

زیاد پیگیر نمیشد شاید میترسید دروغ ما لو بره!

برای او حتی خیال زنده بودن پدرم کافی بود!زنده باشه وخونه عمو باشه!

قرص هاشو خورد،من فکر کردم چطور میزاریم تنها بمونه؟اگه قرص هاشو زیاد بخوره؟اگه بیفته زمین؟و هزار اگه دیگه از ذهنم گذشت……

بقلش کردم و گفتم مامان! منو یادت نمیره؟

گفت چرا یادم بره بیست سال بزرگت کردم،تو دختر لوس منی،داری گریه میکنی؟

زار زار گریه کردم،برای اولین بار تو این روز!

تو دلم گفتم اخه یکی بعد پونزده سال زتدگی منو فراموش کرد!

بعد دوتا بچه منو فراموش کرد!

پونزده تا بهار،پونزده تا پاییز!

حتی بچه هامم تا وقتی سیرن منو فراموش میکنن!

تو دلم گفتم و گریه کردم!

مادرم گفت،باز امتحانتو خراب کردی؟

تو دلم گفتم اره تو امتحان زندگی از یه زن باختم!

و گریه کردم

مادرم گفت اشکال نداره دوباره بردار،خودتو کشتی……

اشکامو پاک کردم

گفتم مامان من فعلا میرم


اومدم خونه، بچه ها خونه بودن!

مادرت نتونسته بود نگهشون داره، میبینی؟

فقط جلوی تو ادای مادر بزرگه مهربونو در میاره!

پسره پرسید شام چی داریم؟

گفتم چیه؟ ننه بزرگت شام نداشت بهتون بده؟

از تو یخچال یه چیزی بردارین!

چشاشون گرد شده بود!

چی به سر مامانه اشپزشون اومده بود؟

گفت چی بخوریم؟

رفتم کنار اوپن از ظرف میوه موز برداشتم و داشتم میخوردم،

گفتم نمیدونم یه چیز پیدا کن! موز بخور! دوتا موز پرتاب کردم سمتشون!

موز میوه محبوب توعه! همیشه باید تو خونه باشه،

من کی نشستم یه دل سیر موز خوردم؟ کی جلومو گرفته بود؟ خود احمقم! من احمق با ایفای نقش زن صرفه جو! زن کد بانو! زن بساز!

اصلا لجم در اومد یه موز دیگه خوردم!

موزا تموم شده بود

بچه ها نگام میکردن، دوتا لیوان شیر ریختم، قرص خوابمو نصف کردم تو هر دوتا ریختم! هم زدم و دادم بخورن!

گفتم موزاتونو بخورین برین بخوابین

مثل دوتا موش ترسیده بودن!

رفتن خوابیدن! و چه زود خوابشون برد

شالمو باز کردم

یه قرص برداشتم بخورم!

دقیقا  شوهره من که با مشاورش حرف میزد,مشاور ازش پرسیده بود همسرت توی خونه به خودش میرسه میگفت ...


لابد رابطه جنسی متنوع منظورش بوده دیگه والا با شماهم‌که رابطه داشته حتما..

دعا کنید  منم مثل خیلی از نی نی سایتیها تاریخ۹۹/۹/۹را  به خیلی از ارزوهام برسم ......زمان زیادی را تو این دنیا بودم و الان بشدت به موفقیت نیاز دارم

ولی پرتش کردم نمیدونم یه جایی تو هال افتاد

از وقتی پدرم مرد بیشتر شبها قرص میخوردم!

به خاطر تو به خاطر بچه ها و به خاطر مادرت که واسه اینکه زیاد به پدرم سر نزنم خودشو دایم به مریضی میزد، نتونستم مراقب پدرم باشم،

مادرم ناتوان شده بود و من کمکش نکردم!

خواستم عروس نمونه باشم مادر نمونه باشم همسر نمونه باشم


دختر خوبی برای پدرم نبودم!

حالا این عذاب وجدان از صدقه سر تو و خاندانت نمیزاره شبا راحت بخوابم!

همش قیافه ناراحت پدرم رو میبینم تو اوج مریضی!

قرص که میخورم خواب نمیبینم!

امشب نه! امشب باید بیدار باشم،


چراغها رو خاموش کردم،رفتم توی اتاق،کاش امشب نیای

لاله زنگ زد،

گفت ناهید چطوری خوبی؟

کجایی

گفتم خونه

گفت اومده؟

گفتم نه

گفتم به سهراب نگفتی که!؟

گفت نه

چی کار میگنی؟

گفتم میخوام بخوابم

گفت چی کار می خوای بکنی

گفتم نمیدونم

و سکوت

سوالاش تموم شده بود و حالا نمی دونست چی بگه

گفتم خدافظ!

سهراب شوهرش دوستته،دوست ندارم بهت خبر بده گرچه شک دارم به لاله که بهت نگفته باشه

پتو بالشتو انداختم تو هال

عادت داری تو هال بخوابی!

من تو اتاق میخوابم!

چه خوبه که کنار هم نمیخوابیم من مجبور نیستم امشب تحملت کنم!


به اینه نگاه میکنم،به زن مو بلوند روبرو!بدون ارایش رنگم پریده

یه روژ قرمز میزنم رنگ خون!

دوباره زیبا میشم!

به ناخن هام نگاه میکنم

من باید با این دست ها چه کنم؟باید ظرف بشورم؟باید پیاز خورد کنم؟باید کف دستشویی رو با حوله خشک کنم؟باید به پای مادرت کرم بمالم؟

باید جارو بکشم؟شیشه پاک کنم؟ده مدل غذا برای خاندان تو دوستات درست کنم؟

که چی؟که من زن زندگی ام؟

پس مرد زندگی من کجاست؟

اگه من زن زندگی ام،پس اون یکی دیگه چیه؟

اگه من زن زندگیم؟ پس چرا تنهام؟

من زن کدام زندگی ام؟

اگه اون زن. …اون زن یک روز جای من کار کنه بچه بزرگ کنه، بازهم بوی خوب میده؟بازم حال داره ست بپوشه؟وقت میکنه بره ارایشگاه؟

من باید چه کنم؟من با این دستها چه کار کنم؟

وقتی موهامو بشورم،تو یه دوش هول هولکی! کی برام سشوار میکشه؟کی پولشو میده؟

من با این دستها و این موهها به بن بست خوردم!

این زندگی،این تخت خواب تنهایی،نیازی به زیبایی نداره!

زیبایی برای همون زنه که هفته ای یکی دوبار میبینیش و با هم خوشین!

این زندگی نیاز به اشپز داره نیاز به بشور و بساب داره،نیاز به کلفت داره،که جلوت غذا بزاره!شکمتو سیر کنه!

چایی بزاره که خستگی کثافت کاریت در بره!

حموم رو برق بندازه تا عطر کثافت اونو از تنت بشوره

این زندگی فاضلاب کثافت کاریه توعه!

که بیای انرژی بگیری و بری پیش اون تخلیه کنی خیالت راحت باشه بچه هات با ارامش بزرگ میشن!و اخرش یکی بشن لنگه خودت!


صدای ماشینت اومد،چراغو خاموش کردم پریدم تو تخت خواب،پتو رو کشیدم روی سرم

دنیا رو ببین!کثافت کاری رو تو کردی من خودمو قایم میکنم!

اومدی تو هال، قلبم تند میزد،تو دلم گفتم خدایا خدایا!نیاد تو!

نیومدی!

خدا دلش به بیچارگی من سوخت!

من باید چه کنم؟

بیام و تو صورتت فریاد بکشم؟فحش بدم؟

نمیتونم! گریم میگیره و میشم یه زن ضعیف لعنتی!

نه تلویزیون روشن میکنی و نه سراغ یخچال میری!

تو هم میفهمی چیزی عادی نیست!

اصلا خبرای بد زود میرسن حتی قبل اینکه کسی بگه،از در و دیوار میان سراغ ادم!

این خاصیت فاجعه ست

شاید اون زن تو ماشین نشست و گفت وای چه زنهای زشتی پیدا میشن!زنه تو مغازه بوی سبزی و پیاز میداد!

شاید اونجا شک کردی که اون زن من باشم!

شاید مادرت زنگ زد و گفت که زنت بچه ها رو انداخته و رفته خونه ننش!و اونجا تو شک کردی

شاید پسرت بهت زنگ زدو گفت ناهار پیتزا خوردیم تازه مامان یه دونه کامل خورد و تو شک کردی!

شاید اومدی خونه ودیدی شام نیست!چای نیست!وزنت که پوی پیاز میده ننشسته سریال ابکی ترکی نگاه کنه و تو شک کرد ی؟

نمیدونم!

بزار فکرت مشغول شه!

شایدم داری به اون زن فکر میکنی

منو گذاشتی یه طرف مغزت، اونو گذاشتی اون ور مغزت و مقایسه میکنی؟

فکر میکنی از کجای شکم من بزنی تا واسش عطر پاریسی بخری؟!

به لباس خوابش فکر میکنی و به شورت های پاره من؟!

فکر میکنی کاش امشب پیشش میموندی؟

دوباره حالم بهم میخوره!

خدایا خدایا الان نه!

با هزار بدبختی خودم رو کنترل میکنم

زندگی من کجا رفت؟جوونی من کجا رفت؟میشینم لبه تخت!

به تو فکر میکنم به اون زن فکر میکنم!

شما مثل همون تروریستهای هستین که بمب انداختن وسط پاریس و مردم بیخبر رو تیکه تیکه کردن!

امثال شما همون قدر بی رحمن!

اونا بدن ها را هزار پاره میکنند و شما دلها رو!

و هر دو دزد شادی هستید!دزد امید و دزد زندگی

بله درسته!یکی بمب انداخته وسط زندگی من!وسط خوش خیالی من!


یکی به قلب من شلیک کرد!

شما هر دو ماشه را کشیدید!


خوابم برد!

نمیدونم کی،ولی خوابیدم

خواب پدرم رو دیدم

قبل مریضیش!

من بیست ساله بودم،پدرم شادو سرحال بود مادرم هم!

خواب دیدم از دانشگاه اومدم خونه!

پدرو مادرم سفره انداخته بودن

پدرم گفت،اخرش اومدی؟

دیر کردی بابا!

من چه شاد بودم!

پدرم گفت پونزده سال منتظرت بودیم!

دیر کردی بابا!

توی خواب گریه کردم

گفتم بابا من میدونم تو مردی!منو تنها گذاشتی!

پدرم خندید و گفت تو مارو تنها گذاشتی ولی عیب نداره!دیگه تنها نذار!

گریه کردم وگریه کردم از خوشحالی گریه کردم!


و بیدار شدم!


چشمهام خیس بود

بچه ها رفته بودن مدرسه

یخچالو بهم ریخته بودن،اشپز خونه کثیف بود

من که با ناخن مصنوعی هام نمیتونستم تمیز کنم!

بو برده بودی هم تو هم توله هات که صبح بی صدا در رفته بودین!

حتما فکر کردی دوروز گریه میکنم خوب میشم!

من و تو که رابطه جنسی نداریم که نگران قهرم باشی

دیگه اون قدر بدجنس نیستم که به بچه هات نرسم!

هه!!!

کور خوندی

حتما فکر کردی من چقدر بدبختو بی غرورم که حتی یه شب قهر نکردم برم خونه ننم!

یا شاید فکر کردی زرنگم و سیاست دارم و عرصه رو خالی نکردم!

لابد ازین به بعد باید بیشتر تلاش کنم تا تو رو سمت خودم بکشم؟!

واسه سیر کردن خودم و ارامش بچه هات حرفی نزنم؟!

نمی دونم چی فکر کردی!؟

هنوز خودمم نمیدونم چه کار کنم!

به اشپزخونه کثیف خیره میشم!

زنگ درو میزنن

مادرته!!!


نمیدونستم چه کار کنم!

درو وا کنم یا نه؟!

به اینه نگاه کردم،موهام یه طرف ریخته بود چه خوش حالت شده بود!

گفتم حالا که اومده فضولی، بزار خوب فضولی کنه!

رژ قرمز زدم،درو وا کردم و نشستم رو مبل

لخ لخ کنان داشت چار تا پله رو میاومد بالا،مثلا پا درد داره،حتی نرفتم استقبالش،

پامو انداختم رو پام و سفت نشستم!دستامم گذاشته بودم رو پاهام

درو باز کرد!

احتمالا یه لحظه منو نشناخت!

یهو به خودش اومد و گفت وااااااای ناهید جون! چه خوشگل شدی؟!!!

خوب کاری کردی واااای

……

ای و وای هاش تموم شد، من سلامم بهش نکردم

نشست کنارم

گفت خوبی؟دیروز نگرانت شدم

گفتم:چرا نگران شدی؟

گفت اخه……هممم اخه بچه هارو تنها فرستادی خونه ما….مادرت طوریش شده؟

گفتم نه،رفتم سر بزنم!

ساکت شد

دوباره گفت خوب کاری کردی به خودت برس!

چیزی نگفتم!دیگه داشت منو مقصر اعلام میکرد!

گفت میخوایم با حاج اقا بریم مکه!حاج اقا گفت اسم تو رو بنویسیم!یه ماهه رفتیم!عیدم همین جاییم!

تو دلم گفتم!بفرما ناهید خانم!سرنوشتت مشخص شد!بشی حاج خانم!با مادر شوهر سرگرم این روضه و اون روضه بشی!قاطی پیرزنها و بیوه های افسرده بزنی تو خط مذهب!

دیگه از دید اینا من با زن بیوه فرقی ندارم

باید قید شوهرم رو بزنم و بچسبم به بچه ها و مذهب!مذهب بشه ابزار کنترل من!بریدن از دنیا!

کور خوندی!

ولی طرز فکرتو دوست داشتم!خیلی زرنگین!خدایی به عقل جن هم نمیرسید این نقشه!

اره پسرت بره عشق و حال!

منم پیر بشم به اندازه تو!

بشم یه مثال زنده واسه نجابت و صبوری زنی که شوهرش سرش گرمه!

که تو روضه هات! پیرزنها چادرشون رو بکشن رو دهنشون و پچ پچ کنان داستان منو واسه هم تعریف کنن!سرکوفت بشه واسه عروساشون!

که زن اگه بساز و نجیب باشه،میچسبه به زندگیش،شوهرت بده،تو خوب باش! زن زندگی باش!


بشم یه زن بدبخت که زنهای جوان با نفرت نگام کنن!


نه! کور خوندی!

از دیروز تا حالا بدجور تیز شده بودم!حالا مفهوم هر کلمه رو میفهمیدم

حالا داشتم یاد میگرفتم وسط گرگها زندگی کردن یعنی چی!


گفت چی میگی!شناسنامه تو بده، واسه ثبت نام با کارت ملی!


زندگیم رو گرفتن حالا هویتم رو هم داشتن میبردن!

نگاش کردم!پر از نفرت،به چروکهای صورتش،قیافه سبزه و زشتش!

با خودم گفتم من، من به خاطر مراقبت از تو، واسه پدرم کم گذاشتم؟!

من به پای تو کرم میمالیدم!

من روز و شب غذا میپختم میاوردم دم خونت؟!

واسع تو؟به خاطر تیکه های تو دیر به دیر به مادرم سر میزدم!

حالا وایستادی و میخوای منو ببری مکه خونه رو واسه پسرت خالی کنی؟!!!

وای ناهید ناهید!

تو با خودت چه کار کردی؟!!!

جدی؟!فک کردم اینجا کسی نزاشته بخاطر همین خاستم بزارم بعضیا ی چیزایی یاد بگیرن


بزار من دارم میخونم👌🏼

قلب‌ها بال دارند. اگر دوست داشته شوند پرواز، و اگر عشق از آنها گرفته شود، کوچ می‌کنند ...👌🌸🌹
1718
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1872
1763
2028
1927
1766