1874
2019

از حس شش ب چاکرا ها

               ilunga            Будь твоей головой.                                       هیتلرم خوبع ها اما من عاشق با پنبع سر بریدنای چرچیلم .                   این کینع شتری نیست،زخم عمیقع.تو نمیتونی دستتو تا ارنج بکنی تو قفسع سیه من و شش ماه بعد،یکسال بعد،کع با دیدن دستات وحشت میکنم بهم بگی کینع ای.خیر کینع ای نیستم ،زخم خوردع ام          دروغ چرا ،من ب اینکع بعضیا از من خوششون نمیاد افتخار میکنم   . غذا تو گلوتون گیر کردع، من هم محکم میتونم بزنم ب پشتتون هم میتونم بشینم و براتون دعا  کنم کدومو انتخاب میکنید

پیک چهارم کرونا را به سلامت رد کن

با دکتر ساینا در هر ساعت از شبانه روز، به بیش از 1500 پزشک دسترسی داری

2033

😐چاکراها

چرانمیخواین یه چی واسه خودتون نگه دارید

فقط 10 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
تیکر کنکور😁       بعضی حرفام مال زمان متاهلیم بوده🙂،                هروقت دلم براش تنگ میشه ،هروقت میخوام تنهاحامیم وواقعی ترین حامیمو ببینم،میرم جلوی آینه!feminist
اره دیگه  پیشرفت 😂

کمر جهشی شکست😂

               ilunga            Будь твоей головой.                                       هیتلرم خوبع ها اما من عاشق با پنبع سر بریدنای چرچیلم .                   این کینع شتری نیست،زخم عمیقع.تو نمیتونی دستتو تا ارنج بکنی تو قفسع سیه من و شش ماه بعد،یکسال بعد،کع با دیدن دستات وحشت میکنم بهم بگی کینع ای.خیر کینع ای نیستم ،زخم خوردع ام          دروغ چرا ،من ب اینکع بعضیا از من خوششون نمیاد افتخار میکنم   . غذا تو گلوتون گیر کردع، من هم محکم میتونم بزنم ب پشتتون هم میتونم بشینم و براتون دعا  کنم کدومو انتخاب میکنید
کرونام اینقدر جهش نداره😂😂😂

الان دست گذاشتع زیر چونش میگ اینا دیگ کی هستن😂

               ilunga            Будь твоей головой.                                       هیتلرم خوبع ها اما من عاشق با پنبع سر بریدنای چرچیلم .                   این کینع شتری نیست،زخم عمیقع.تو نمیتونی دستتو تا ارنج بکنی تو قفسع سیه من و شش ماه بعد،یکسال بعد،کع با دیدن دستات وحشت میکنم بهم بگی کینع ای.خیر کینع ای نیستم ،زخم خوردع ام          دروغ چرا ،من ب اینکع بعضیا از من خوششون نمیاد افتخار میکنم   . غذا تو گلوتون گیر کردع، من هم محکم میتونم بزنم ب پشتتون هم میتونم بشینم و براتون دعا  کنم کدومو انتخاب میکنید
یعنی چی 

یعنی این یه چیزیه واسه خود آدم ربطی نداره بقیه داشته باشن یانه،بنظرم شماهیچ وقت نمیتونی ارتباط بگیری

فقط 10 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
تیکر کنکور😁       بعضی حرفام مال زمان متاهلیم بوده🙂،                هروقت دلم براش تنگ میشه ،هروقت میخوام تنهاحامیم وواقعی ترین حامیمو ببینم،میرم جلوی آینه!feminist
1718
ارسال نظر شما
این تاپیک قفل شده است و ثبت پست جدید در آن امکان پذیر نیست

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1872
1763
1927
1766