1874
2019
عنوان

شیرازیا بیاین لطفا

74 بازدید | 17 پست

لباس بارداری شیک کجا میتونم بخرم؟ پاساژی هست که کلا لباس بارداری داشته باشه؟

فقط 23 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
جااان مادر😍خدا تو رو بعد از خیلی سختی گذاشته تو دلم....چهارمین بار هست که لذت مادر شدن رو میچشم اما فقط تو برام موندی...سه بار سقطم امتحان الهیه راضیم به رضای خودش..اما تو عزیز مامان😍از خدا می‌خوام که سالم باشی و بشی جبران همه ی اشکام و تنهایی هام..حالا که تو دلم روز به روز داری بزرگتر میشی وجودتو بیشتر حس میکنم..قلب من😍تنهام نذاریااا خودت میدونی چشم انتظارتم...دوست نی نی سایتی من یه صلوات واسه سلامتیش میفرستی؟؟ممنون مهربون. از خدا فقط سلامتیش رو می‌خوام دعام کنید که محتاجم به دعاتون
عزیزم کدوم دکتر رفتی واسه تنبلی تخمدان

دکتر صیادی

فقط 23 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
جااان مادر😍خدا تو رو بعد از خیلی سختی گذاشته تو دلم....چهارمین بار هست که لذت مادر شدن رو میچشم اما فقط تو برام موندی...سه بار سقطم امتحان الهیه راضیم به رضای خودش..اما تو عزیز مامان😍از خدا می‌خوام که سالم باشی و بشی جبران همه ی اشکام و تنهایی هام..حالا که تو دلم روز به روز داری بزرگتر میشی وجودتو بیشتر حس میکنم..قلب من😍تنهام نذاریااا خودت میدونی چشم انتظارتم...دوست نی نی سایتی من یه صلوات واسه سلامتیش میفرستی؟؟ممنون مهربون. از خدا فقط سلامتیش رو می‌خوام دعام کنید که محتاجم به دعاتون
2032
دکتر صیادی

دکتر صیادی میگن  فقط بیمار آی یو آی و آی وی اف قبول میکنه؟؟؟؟نوبت دهیشون راحته؟؟؟؟اخلاقشون چی؟؟؟؟

هیچ وقت به پسرم نمیگم مرد که گریه نمیکنه...اما همیشه اینو در گوشش زمزمه میکنم که مرد نامردی نمیکنه
دکتر صیادی میگن  فقط بیمار آی یو آی و آی وی اف قبول میکنه؟؟؟؟نوبت دهیشون راحته؟؟؟؟اخلاقشون چی؟؟ ...

نه عزیزم همه بیماری قبول میکنن حتی خواهرم مجرده برای تنبلی رفت پیشش...هر روزی که میخوای بری صبحش زنگ بزن به مطبش واسه همون روز نوبت میده..فوق العاده مهربونه

فقط 23 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
جااان مادر😍خدا تو رو بعد از خیلی سختی گذاشته تو دلم....چهارمین بار هست که لذت مادر شدن رو میچشم اما فقط تو برام موندی...سه بار سقطم امتحان الهیه راضیم به رضای خودش..اما تو عزیز مامان😍از خدا می‌خوام که سالم باشی و بشی جبران همه ی اشکام و تنهایی هام..حالا که تو دلم روز به روز داری بزرگتر میشی وجودتو بیشتر حس میکنم..قلب من😍تنهام نذاریااا خودت میدونی چشم انتظارتم...دوست نی نی سایتی من یه صلوات واسه سلامتیش میفرستی؟؟ممنون مهربون. از خدا فقط سلامتیش رو می‌خوام دعام کنید که محتاجم به دعاتون
نه عزیزم همه بیماری قبول میکنن حتی خواهرم مجرده برای تنبلی رفت پیشش...هر روزی که میخوای بری صبحش زنگ ...

من چندماه تحت نظر  یه دکتری بودم ولی نشد میخام بعد از عید برم تحت نظر صیادی

هیچ وقت به پسرم نمیگم مرد که گریه نمیکنه...اما همیشه اینو در گوشش زمزمه میکنم که مرد نامردی نمیکنه
منم تنبلی دارم فعلا که باردارنشدم شم‌ا دارو چی بهتون داد؟؟؟

اووابوست واینوفولیک و کیوتن واسه شوهرمم فرتیلسان ام من دو ماه خوردم باردار شدم

فقط 23 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
جااان مادر😍خدا تو رو بعد از خیلی سختی گذاشته تو دلم....چهارمین بار هست که لذت مادر شدن رو میچشم اما فقط تو برام موندی...سه بار سقطم امتحان الهیه راضیم به رضای خودش..اما تو عزیز مامان😍از خدا می‌خوام که سالم باشی و بشی جبران همه ی اشکام و تنهایی هام..حالا که تو دلم روز به روز داری بزرگتر میشی وجودتو بیشتر حس میکنم..قلب من😍تنهام نذاریااا خودت میدونی چشم انتظارتم...دوست نی نی سایتی من یه صلوات واسه سلامتیش میفرستی؟؟ممنون مهربون. از خدا فقط سلامتیش رو می‌خوام دعام کنید که محتاجم به دعاتون
من چندماه تحت نظر  یه دکتری بودم ولی نشد میخام بعد از عید برم تحت نظر صیادی

برو ضرر نمیکنی

فقط 23 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
جااان مادر😍خدا تو رو بعد از خیلی سختی گذاشته تو دلم....چهارمین بار هست که لذت مادر شدن رو میچشم اما فقط تو برام موندی...سه بار سقطم امتحان الهیه راضیم به رضای خودش..اما تو عزیز مامان😍از خدا می‌خوام که سالم باشی و بشی جبران همه ی اشکام و تنهایی هام..حالا که تو دلم روز به روز داری بزرگتر میشی وجودتو بیشتر حس میکنم..قلب من😍تنهام نذاریااا خودت میدونی چشم انتظارتم...دوست نی نی سایتی من یه صلوات واسه سلامتیش میفرستی؟؟ممنون مهربون. از خدا فقط سلامتیش رو می‌خوام دعام کنید که محتاجم به دعاتون
اووابوست واینوفولیک و کیوتن واسه شوهرمم فرتیلسان ام من دو ماه خوردم باردار شدم

خدا رو شکر عزیزم انشاالله سالم بیاد بغلت 

هیچ وقت به پسرم نمیگم مرد که گریه نمیکنه...اما همیشه اینو در گوشش زمزمه میکنم که مرد نامردی نمیکنه
اووابوست واینوفولیک و کیوتن واسه شوهرمم فرتیلسان ام من دو ماه خوردم باردار شدم

اینو فولیک شنیدم خیلی گرونه؟؟؟؟

هیچ وقت به پسرم نمیگم مرد که گریه نمیکنه...اما همیشه اینو در گوشش زمزمه میکنم که مرد نامردی نمیکنه
خدا رو شکر عزیزم انشاالله سالم بیاد بغلت 

مرسی عزیزم..اینوفولیک 230بود قبلا

فقط 23 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
جااان مادر😍خدا تو رو بعد از خیلی سختی گذاشته تو دلم....چهارمین بار هست که لذت مادر شدن رو میچشم اما فقط تو برام موندی...سه بار سقطم امتحان الهیه راضیم به رضای خودش..اما تو عزیز مامان😍از خدا می‌خوام که سالم باشی و بشی جبران همه ی اشکام و تنهایی هام..حالا که تو دلم روز به روز داری بزرگتر میشی وجودتو بیشتر حس میکنم..قلب من😍تنهام نذاریااا خودت میدونی چشم انتظارتم...دوست نی نی سایتی من یه صلوات واسه سلامتیش میفرستی؟؟ممنون مهربون. از خدا فقط سلامتیش رو می‌خوام دعام کنید که محتاجم به دعاتون

عزیم ببخشید خیلی سوال میپرسم 

میخاستم ببینم به نظرت  آزمایشای الانو بعد از عید قبول میکنه؟؟؟یا نه دوباره میفرسته؟؟؟

هیچ وقت به پسرم نمیگم مرد که گریه نمیکنه...اما همیشه اینو در گوشش زمزمه میکنم که مرد نامردی نمیکنه
عزیم ببخشید خیلی سوال میپرسم  میخاستم ببینم به نظرت  آزمایشای الانو بعد از عید قبول میکنه ...

اگر زیاد ازش نگذشته باشه قبول میکنه مثلا یکی دوماه اما بیشتر نه

فقط 23 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
جااان مادر😍خدا تو رو بعد از خیلی سختی گذاشته تو دلم....چهارمین بار هست که لذت مادر شدن رو میچشم اما فقط تو برام موندی...سه بار سقطم امتحان الهیه راضیم به رضای خودش..اما تو عزیز مامان😍از خدا می‌خوام که سالم باشی و بشی جبران همه ی اشکام و تنهایی هام..حالا که تو دلم روز به روز داری بزرگتر میشی وجودتو بیشتر حس میکنم..قلب من😍تنهام نذاریااا خودت میدونی چشم انتظارتم...دوست نی نی سایتی من یه صلوات واسه سلامتیش میفرستی؟؟ممنون مهربون. از خدا فقط سلامتیش رو می‌خوام دعام کنید که محتاجم به دعاتون

سلام عزیزم ایشالا سالم نی نی توبغل بگیری من لکه بینی دارم دکتربهم انوکساپارین تجویز کرده شماالانم استفاده میکنین. به من بیست تاداده سابقه سقط یا بارداری پوچ هم نداشتم بعدشم چند گرفتین امپولارو؟؟

فقط 27 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
  خواهری های گلم یه صلوات برای سالم به دنیااومدن تودلیم بفرستین خیلی ممنونم لایک کنیدمنم براتون صلوات میفرستم.
سلام عزیزم ایشالا سالم نی نی توبغل بگیری من لکه بینی دارم دکتربهم انوکساپارین تجویز کرده شماالانم اس ...

بله من تا اخر بارداری باید بزنم..قیمتش ازاد دونه ای 15تومن هست اما با بیمه پنج ..البته اینم بگم من وقتی لکه بینی داشتم امپول رو پنج شش روز دکتر گفت نزن تا قطع بشه

فقط 23 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
جااان مادر😍خدا تو رو بعد از خیلی سختی گذاشته تو دلم....چهارمین بار هست که لذت مادر شدن رو میچشم اما فقط تو برام موندی...سه بار سقطم امتحان الهیه راضیم به رضای خودش..اما تو عزیز مامان😍از خدا می‌خوام که سالم باشی و بشی جبران همه ی اشکام و تنهایی هام..حالا که تو دلم روز به روز داری بزرگتر میشی وجودتو بیشتر حس میکنم..قلب من😍تنهام نذاریااا خودت میدونی چشم انتظارتم...دوست نی نی سایتی من یه صلوات واسه سلامتیش میفرستی؟؟ممنون مهربون. از خدا فقط سلامتیش رو می‌خوام دعام کنید که محتاجم به دعاتون
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1872
1763
پربازدیدترین تاپیک های امروز
1927
1766
داغ ترین های تاپیک های امروز